SOTSIAALTOETUSED

 Sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks on kahekordne riiklik toimetulekupiir. 2020. aastal on kohalik toimetulekupiir 300 eurot pereliikme kohta. 
Toimetulekupiir on oluline sissetulekust sõltuvat kohalike toetuste taotlemise puhul - kui perekonna sissetulek on kuus väiksem kui kohalik toimetulekupiir (1-liikmelise pere puhul alla 300 euro, 2-liikmelise puhul alla 600 eurot jne), on perekonnal vajadusel õigus taotleda kohalikke sotsiaaltoetusi. Lisaks vähekindlustatud peredele on õigus toetusi taotleda lasterikastel peredel, raske ja sügava puudega inimestel, seaduslike ülalpidajateta üksi elavatel pensionäridel.

_______________________________________________

SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD TOETUSED

SISSETULEKUTEST SÕLTUMATUD TOETUSED

PARKIMINE