SOTSIAALTOETUSED

Valla eelarvest võimaldatavad toetused jaotuvad sissetulekutest sõltumatuteks ja sissetulekutest sõltuvateks toetusteks. Sissetulekutest sõltuvatele toetustele on õigustatud isikud, kelle taotlemisele eelnenud kolme kuu keskmine netosissetulek on kuni kolmekordne riiklik toimetulekupiir. 

Alates 1. juunist 2022. aastast on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus.

Peipsiääre valla elanikele valla eelarvest ja riigieelarvest toetuste määramise, maksmise ning sotsiaaltoetuste liigid ja toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord on sätesatud järgmiste õigusaktidega:

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

______________________________________________

SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD TOETUSED

SISSETULEKUTEST SÕLTUMATUD TOETUSED

PARKIMINE