PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU

Peipsiääre Vallavolikogu on 21 - liikmeline.

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste alusel jaotusid kohad järgmiselt:

Valimisliit Uus Vald - 14 kohta
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad -  3 kohta
Valimisliit Pala - meie koduvald- 2 kohta
Valimisliit Kodukant - 2 kohta

KOV 2017 tulemused: Peipsiääre vald

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

______________________________________________

VALLAVOLIKOGU ÕIGUSAKTID JA PROTOKOLLID 

Peipsiääre Vallavolikogu alates 16.10.2017

______________________________________________

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Igaüks võib e-maksuameti kaudu, läbi avaliku päringu, tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus