ÜLDISED

_________________________________________

SOTSIAAL

_________________________________________

HARIDUS

_________________________________________

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG  

_________________________________________

EHITUS JA PLANEERIMINE

_________________________________________

MAAKORRALDUS

_________________________________________

JÄÄTMEMAJANDUS

_________________________________________

HEAKORD JA KESKKOND

_________________________________________

VEEMAJANDUS

_________________________________________

FINANTS

_________________________________________

VALLAVARA