LASTE RAVIMITE JA ABIVAHENDITE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust saab taotleda koolieelikutele ja kuni 19-aastastele päevase õppevormi õpilastele soetatud ravimite ja abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on kuni 150 eurot eelarveaastas lapsele

  •  Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetusteks eraldatud vahenditest ja toetuse    piirmäärast ning makstakse välja ülekandega taotleja poolt näidatud pangaarvele, erandkorras sularahas.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Kuludokumendid, mis näitavad isiku poolt tehtud kulutusi ning soodustust