PUUDEGA ISIKU IGAKVARTAALNE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetus on perioodiline hüvitis, mida saavad taotleda abivajavad täiskasvanud sügava puudega isikud oma arstliku ekspertiisi otsuse kehtivuse ajal, kui nad ei ole valla lepinguga hooldamisel hoolekandeasutuses, ei kasuta valla vahenditest koduteenuseid või neil ei ole hooldajatoetusega hooldajat või eestkostjat. Avaldusele lisatakse arstliku ekspertiisi otsuse koopia.

  • Perioodilist hüvitist raske või sügava puudega lapse pere toimetuleku soodustamiseks lapse rehabilitatsiooniplaani täitmisega seotud kulutuste katteks, mida ei kaeta lapsele määratud riikliku sotsiaaltoetusega, saab taotleda lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja. Avaldusele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaani koopia ning vajadusel eriarsti kirjalik teatis.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on 50 eurot

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes kinnitatud määrast ja ning makstakse välja iga kvartali keskmise kuu hiljemalt 15-ndal kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Arstliku ekspertiisi otsuse koopia