VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

Peipsiääre Vallavalitsuse koosseis kinnitatud 01. aprillil 2022 otsusega nr 1-3/19

Jrk nr

Nimi ja perekonnanimi

 

E-post

Telefon

1.

Piibe Koemets

vallavanem

piibe.koemets@peipsivald.ee 

(+372) 529 1771

2.

Peeter Kiuru

abivallavanem

peeter.kiuru@peipsivald.ee

(+372) 5393 2566

3.

Kalmar Raudsepp

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee

(+372) 515 4875

4.

Mirje Põld

mirjepold@gmail.com

(+372) 515 9652

5.

Mari Niitra

mari@muusa.ee 

(+372) 514 4851

6.

Jaan Soieva

soieva.jaan@gmail.com

(+372) 523 8091

7.

Rutt Pirk

ruttpirk@gmail.com 

(+372) 5346 1701

 

Valitsusliikmetele hüvitise suuruse määramine ja maksmise kord