Peipsiääre Vallavalitsus on avatud E - R kell 8.00 - 16.00
Telefon: +372 5770 4795
E-post: vald@peipsivald.ee

Palume ametnikuga kohtumisaeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Panga rekvisiidid:
IBAN EE601010102034611007 SEB pank
IBAN EE492200001120240477 Swedbank

Tehingupartneri kood: 441101

Peipsiääre vallavalitsusele saadetavad arved palume vormistada e-arve keskkonnas.
Finants- ja raamatupidamise e-posti aadress: raamatupidamine@peipsivald.ee

Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Piibe Koemets 529 1771 Üldjuhtimine ja valla esindamine.
Kõrgharidus (infokorraldus)
Abivallavanem Peeter Kiuru 5393 2566 Keskeriharidus (politseiametnik)

Arendus

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Arendusnõunik Taivo Tali 5399 1150 Valla arengu kavandamine, arendustöö, arendusprojektide koostamine ja koordineerimine.
Kõrgharidus (inimgeograafia, MSc regionaalplaneerimine)

Vallakantselei, info tel 5770 4795

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Kai Pruuli 516 4674 Vallakantselei tegevuse juhtimine ja valla õigusaktide seaduslikkuse tagamine.
Kõrgharidus (põllumajanduse ökonoomika (mag vastav), õigusteadus)
Õigusnõunik Kristin Klesmann 5445 0325 Ametnike nõustamine õigusalastes küsimustes ja andmekaitse eest vastutamine.
Kõrgharidus (õigusteadus)
Kantseleispetsialist Age Kiuru 5770 4795 Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, kodanike teenindamine infolauas ja esmase teabe andmine, elukoha ja sünni registreerimine, muud rahvastikuregistritoimingud.
Rakenduslik kõrgharidus (keskkonnateadus)
Kantseleispetsialist Eveli Norring 5693 9045 Vallavalitsuse personalitöö korraldamine.
Keskeriharidus (ärikorraldus)
Puhkusel 18.06-21.06.2024, asendab Age Kiuru.
Avalike suhete spetsialist Kadri Külaots 523 8740 Sise- ja väliskommunikatsioon, vallalehe toimetamine, valla infokanalite haldamine veebis.
Kõrgharidus (ajakirjanduse mag)

Finants- ja raamatupidamisosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Sirje Koido 512 2727 Finants-ja raamatupidamisosakonna töö juhtimine, vallaeelarve-, finants- ja raamatupidamisalase töö juhtimine ja korraldamine.
Kõrgharidus (põllumajanduse ökonomist-organisaator, mag)
Puhkusel 18.06-21.06.2024, asendab Kaili Kaur.
Vanemraamatupidaja 0,5 k Kaili Kaur 5450 2850 Palgaarvestus, aruandluse koostamine ja esitamine, konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine.
Rakenduskõrgharidus (majandusarvestus)
Raamatupidaja Maili Mägi 516 5126 Sularaha tehingud, väikevarade arvestus ja saabuvate arvetega tegelemine.
Kõrgharidus (raamatupidamine ja analüüs)
Raamatupidaja Eve Süld 5308 2515 Arvete esitamine, lähetused, majanduskulu aruanded, koolituskulud, põhivara arvestus, pangatehingud.
Kõrgharidus (majanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine)

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp 515 4875 Majandusosakonna töö juhtimine; teede, vallavara, elamumajanduse, energeetika ja taristu alaste tegevusvaldkondade koordineerimine.
Kõrgharidus (agronoomia)
Maakorraldaja Tõnu Ilves 5885 5880 Maakorralduslikud toimingud, maareformi ja maamaksu küsimused, kohanimed ja aadressandmed.
Kõrgharidus (geoloogia)
Ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre 5448 0580 Ehitus ja kasutusload ning planeeringud ja hanked.
Kõrgharidus (veemajandus, mag)
Puhkusel 17.06-21.06.2024.
Keskkonnaspetsialist Marily Laak
5700 0004 Jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve, hajaasustuse programm.
Keskeriharidus (keskkonnakaitse)

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Bianka Makoid 5872 0355 Haridusalane nõustamine ning valdkondliku info vahendamine; haridusasutuste vahelise koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide koostamine; noorsootöö (sh avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse) koordineerimine.
Kõrgharidus (kasvatusteadus, mag)
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Valla spordisündmuste planeerimine ja korraldamine, spordiühenduste töö koordineerimine, spordiinfo kogumine ning levitamine.
Kõrgharidus (terviseteadus, mag)
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Valla kultuurialase tegevuse koordineerimine ja arendamine ning valla kultuurisündmuste planeerimine ja korraldamine.
Keskeriharidus (laulu eriala)
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Keskharidus

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino 5305 0730 Vastuvõtt Alatskivil kokkuleppel
Rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi Zlata Hollat 509 3440 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Alatskivil E 8-16 ja Palal K 8-12
Muul ajal kokkuleppel

Rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Kolkja Olga Solovjova 5307 2585 Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine, eestkoste küsimused, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
Vastuvõtt Kolkjas E 8-12
Muul ajal kokkuleppel
Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Kallaste Galina Sokolova 526 3469 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Kallastel E 8-12
Muul ajal kokkuleppel

Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Vara Relika Laan 5190 5340 Sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Varal K 8-12 ja Koosal K 13-16
Muul ajal kokkuleppel

Kutsekeskharidus
Lastekaitsespetsialist Helina Vester
5669 3734 Lastekaitse - lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamise korraldamine.
Vastuvõtt kokkuleppel
Kõrgharidus (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf 5411 0014 Sotsiaalkaitsega kaasnev ennetustöö, sh valdkondlike projektide leidmine, koostamine ja koordineerimine, sotsiaaltranspordi korraldamine.
Keskeriharidus (infotöötlus, hooldustöö)
Sotsiaalhooldaja Kallaste ja Kolkja Natalja Sorgina 5559 7741 Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi ja Koosa Svetlana Püss 523 6085 Koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Silvi Vaiknemets 503 2380 Koduteenuse osutamine.
Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Pala Ene Toom 552 4214 Koduteenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Pala Elvi Randlahe 5692 9250 Koduteenuse osutamine.
Sotsiaalhooldaja, Vara Elle Koort 5569 6836 Koduteenuse osutamine.

PEIPSIÄÄRE VALLA KALMISTUVAHID

KALLASTE PIIRKOND

Kallaste vana kalmistu
Aadress: Võidu tn 27a
Kontakt: 
Pavel Varunin, (+372) 5562 2829

Kallaste uus kalmistu
Aadress: Võidu tänava alguses
Kontakt: Aleksander Belov, 
(+372) 517 6641
 

ALATSKIVI PIIRKOND

Alatskivi kalmistu
Nina kalmistu
Kalmistuvaht: Roman Buk
Telefon: (+372) 503 9767 
 

PEIPSIÄÄRE PIIRKOND

Varnja kalmistu
Kasepää kalmistu
Kolkja kalmistu
Kalmistuvaht: Aivo Mägi
Telefon: (+372) 517 8107


VARA PIIRKOND

Vara kalmistu
Kalmistuvaht: Viive Võimre
Telefon: (+372) 5562 4062

Välgi kalmistu
Kalmistuvaht: Reet Kauer
Telefon: (+372) 5595 1756


PALA PIIRKOND

Kodavere kalmistu
Kalmistuvaht: Katrin Piiri
Telefon: (+372) 5347 2011

PEIPSIÄÄRE VALLA TEENINDUSKESKUSED

KALLASTE TEENINDUSKESKUS
Aadress: Sõpruse 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60104
Telefon: 
(+372) 526 3469

PALA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 49426
Telefon: (+372) 5453 0200

KOLKJA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Metsakivi tn 2// Suur tee 39, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60306
Telefon: (+372) 5307 2585

VARA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Vara keskus, Vara küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60426
Telefon: (+372) 5190 5340

KOOSA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Keskuse, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60432
Telefon: (+372)  5453 0200