Peipsiääre Vallavalitsus on avatud E - R kell 8.00 - 16.00
Vallavalitsuse infotelefon: +372 730 2370
E-post: vald@peipsivald.ee

Ametniku vastuvõtule tulekuks palume eelnevalt aeg kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Panga rekvisiidid:
IBAN EE601010102034611007 SEB pank
IBAN EE492200001120240477 Swedbank

Peipsiääre vallavalitsusele saadetavad arved palume vormistada e-arve keskkonnas.
Finants- ja raamatupidamise e-posti aadress: raamatupidamine@peipsivald.ee

Juhtkond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Piibe Koemets 529 1771 Üldjuhtimine ja valla esindamine.
Kõrgharidus (infokorraldus)
Abivallavanem Peeter Kiuru 5393 2566 Keskeriharidus (politseiametnik)

Vallakantselei, info tel 730 2370

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Kai Pruuli 516 4674 Vallakantselei tegevuse juhtimine ja valla õigusaktide seaduslikkuse tagamine.
Kõrgharidus (põllumajanduse ökonoomika (mag vastav), õigusteadus)
Õigusnõunik Kristin Klesmann 5445 0325 Ametnike nõustamine õigusalastes küsimustes.
Kõrgharidus (õigusteadus)
Kantseleispetsialist Age Kiuru 730 2370 Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, kodanike teenindamine infolauas ja esmase teabe andmine, elukoha ja sünni registreerimine, muud rahvastikuregistritoimingud.
Rakenduslik kõrgharidus (keskkonnateadus)
Kantseleispetsialist Eveli Norring 5693 9045 Vallavalitsuse personalitöö korraldamine.
Andmekaitse eest vastutav spetsialist
Keskeriharidus (ärikorraldus)
Avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar 523 8740 Sise- ja väliskommunikatsioon, vallalehe toimetamine, valla infokanalite haldamine veebis.
Kõrgharidus (Eesti- ja soomeugri filoloogia, MA Eesti kirjandus)

Finants- ja raamatupidamisosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Sirje Koido Finants-ja raamatupidamisosakonna töö juhtimine, vallaeelarve-, finants- ja raamatupidamisalase töö juhtimine ja korraldamine.
Kõrgharidus (põllumajanduse ökonomist-organisaator, mag)
Raamatupidaja Maili Mägi 516 5126 Palgaarvestus, sularaha tehingud, väikevarade arvestus ja saabuvate arvetega tegelemine.
Kõrgharidus (raamatupidamine ja analüüs)
Raamatupidaja Eve Süld 5308 2515 Arvete esitamine, lähetused, majanduskulu aruanded, koolituskulud, põhivara arvestus, pangatehingud.
Kõrgharidus (majanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine)

Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp 515 4875 Kõrgharidus (agronoomia)
Maakorraldaja Tõnu Ilves 5885 5880 Maakorralduslikud toimingud, maareformi ja maamaksu küsimused, kohanimed ja aadressandmed.
Kõrgharidus (geoloogia)
Ehitus- ja hankespetsialist (0,4 k) Raimond Võimre 5448 0580 Planeeringud ja hanked.
Kõrgharidus (veemajandus, mag)
Ehitusspetsialist Raimet Figol 5301 5887 Ehitus- ja kasutusload, planeeringud.
Keskharidus
Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
5700 0004 Jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve, hajaasustuse programm.
Kõrgharidus (keskkonnakaitse)
Õppepuhkusel 29.-31.03.2023

Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Haridusspetsialist Bianka Makoid 5872 0355 Kõrgharidus (kasvatusteadus, mag)
Sporditööspetsialist Priit Allikivi 5304 6113 Valla spordisündmuste planeerimine ja korraldamine, spordiühenduste töö koordineerimine, spordiinfo kogumine ning levitamine.
Kõrgharidus (terviseteadus, mag)
Kultuuritööspetsialist Reet Kruup 525 0987 Valla kultuurialase tegevuse koordineerimine ja arendamine ning valla kultuurisündmuste planeerimine ja korraldamine.
Keskeriharidus (laulu eriala)
Kultuuritöötaja, Kolkja Marina Lõsak 5692 6183 Keskharidus

Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet 5305 0730 Vastuvõtt Alatskivil T 9.00-12.00
Muul ajal kokkuleppel

Kõrgharidus, magister (sotsiaaltöö)
Lastekaitsespetsialist Inga Jegorova 5390 1252 Rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Ajutiselt töölt eemal
Sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi Veele Kook 509 3440 Vastuvõtt Alatskivil T ja K 9.00-14.30
Muul ajal kokkuleppel

Rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Kallaste Galina Sokolova 526 3469 Kallaste teeninduspiirkonnas sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste korraldamine eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele, lastekaitsealase töö korraldamine koostöös lastekaitsespetsialistiga.
Vastuvõtt Kallastel E, K ja N 8.30-11.30
Muul ajal kokkuleppel

Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Kolkja Olga Solovjova 5307 2585 Sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine, eestkoste küsimused, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.
Vastuvõtt Kolkjas T, K ja N 8.30-14.00
Muul ajal kokkuleppel
Keskeriharidus (sotsiaal- ja tervishoid)
Sotsiaaltööspetsialist, Koosa ja Pala Eha Saar 54530200 Vastuvõtt Koosal T ja N 8.30-12.00
Vastuvõtt Palal E ja K 8.30-12.00
Muul ajal kokkuleppel

Kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Sotsiaaltööspetsialist, Vara Vaike Torokvei 5669 3734 Vastuvõtt Varal E, K ja N 8.30-11.30
Muul ajal kokkuleppel

Kõrgharidus (õigusteadus)
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Kristina Vulf 5411 0014 Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Alatskivi Silvi Vaiknemets 503 2380 Keskeriharidus
Sotsiaalhooldaja, Vara Elle Koort 5569 6836
Sotsiaalhooldaja, Välgi Maimo Sikk 523 8083
Sotsiaalhooldaja, Pala Elvi Randlahe 5692 9250
Sotsiaalhooldaja, Pala Ene Toom 552 4214
Sotsiaalhooldaja Kallaste ja Kolkja Natalja Sorgina 5559 7741 Koduteenuste osutamine Kallaste ja Peipsiääre piirkonnas.

PEIPSIÄÄRE VALLA TEENINDUSKESKUSED

KALLASTE TEENINDUSKESKUS
Aadress: Sõpruse 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60104
Telefon: 
(+372) 526 3469

PALA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 49426
Telefon: (+372) 5453 0200

KOLKJA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Metsakivi tn 2// Suur tee 39, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60306
Telefon: (+372) 5307 2585

VARA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Vara keskus, Vara küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60426
Telefon: (+372) 5669 3734

KOOSA TEENINDUSKESKUS
Aadress: Keskuse, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60432
Telefon: (+372)  5453 0200