PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE PÕHIPERSONAL

ASUTUSE JUHTIMINE

Teenistuskoht

Nimi ja haridus 

Kontaktandmed

Lisainfo 

Puhkused

vallavanem

(ametiülesanded tulenevad kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest
ning valla ja vallavalitsuse põhimäärusest)

Aleksandr Širokov
bakalaureus/
ettevõttemajandus

vallavanem@peipsivald.ee
(+372) 504 0738

Vastuvõtule
eelregistreerimine
Tel. (+372) 730 2370      

puhkust antakse volikogu 
esimehe käskkirjaga

 

abivallavanem

Peeter Kiuru
keskeriharidus/
politseiametnik

peeter.kiuru@peipsivald.ee  
(+372) 5393 2566

Vastuvõtule eelregistreerimine
Tel.(+372) 5393 2566     

 

abivallavanem

Väino Kivirüüt
magister/
majandusteadus, 

küberneetika

vaino.kiviruut@peipsivald.ee  
(+372) 504 1491

Vastuvõtule eelregistreerimine
Tel. (+372) 504 1491

 

 

VALLAKANTSELEI

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

vallasekretär

Jekaterina Aader
magister/ 
õigusteadus

jekaterina.aader@peipsivald.ee
(+372) 730 2374

Vastuvõtt:
E-R   09.00-11.00
         13.00-16.00
(v.a. vallavalitsuse või
volikogu 
istungite päevadel)


 

kantselei vanemspetsialist

Katrin Must
kutsekeskharidus/
väikeettevõtja 

katrin.must@peipsivald.ee
(+372) 730 2370

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00

 

kantselei vanemspetsialist

Age Vene
rakenduskõrgharidus/
keskkonnateadus

age.vene@peipsivald.ee 
(+372) 730 2370 

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00

                              

kantseleispetsialist

Eveli Norring
keskeriharidus/
ärikorraldus

eveli.norring@peipsivald.ee
(+372) 5693 9045

Vastuvõtt:
E-R 08.00-16.00

 

 

väärteomenetleja        

Sergei Täpsi
bakalaureus/          
zooinsener

sergei.tapsi@peipsivald.ee
(+372) 507 1892

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel 

 
                           

 

FINANTS- JA RAAMATUPIDAMISOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

finantsjuht

Mirje Põld
kõrgharidus/
põllumajanduse
ökonoomika ja juhtimine

mirje.pold@peipsivald.ee
(+372) 730 2388

Eelregistreerimine
telefoni teel

                                
raamatupidaja

Maili Mägi
kõrgharidus/
raamatupidamine ja analüüs 

maili.magi@peipsivald.ee
(+372) 5308 2515
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

raamatupidaja

Eve Süld
bakalaureus/
majanduslik ettevõtlus
ja finantsjuhtimine
eve.suld@peipsivald.ee
(+372) 5308 2515
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

 

MAJANDUSOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

majandusosakonna juhataja

Kalmar Raudsepp
kõrgharidus/
agronoomia

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
(+372) 515 4875

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

ehitusspetsialist

Raimond Võimre
magister/
veemajandus
(tehnikateadus)

raimond.voimre@peipsivald.ee
(+372) 5301 5887

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

19.12 - 31.12.18

keskkonnaspetsialist

Maimu Arro
kõrgharidus/
insener-tehnoloog

maimu.arro@peipsivald.ee
(+372) 517 7824

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

maakorraldaja

Tõnu Ilves
kõrgharidus/
geoloogia

tonu.ilves@peipsivald.ee
(+372) 5885 5880

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

arendusspetsialist

Merike Järv
magister/
sotsiaalteadused

merike.jarv@peipsivald.ee
(+372) 5307 1533

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

 

jäätmejaama operaator

Haibula Zirkilov
kõrgharidus/
zooinsener

haibula.zirkilov@peipsivald.ee
(+372) 510 6713

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                          

 

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

haridus- ja noorsootööspetsialist/
osakonna juhataja

Pille Lille
magister/
haridusteadus

pille.lille@peipsivald.ee
(+372) 5307 1811

Eelregistreerimine
telefoni teel

 

sporditööspetsialist

Priit Allikivi
magister/
terviseteadus

priit.allikivi@peipsivald.ee
(+372) 5304 6113

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

kultuuritööspetsialist

Reet Kruup
keskeriharidus/
laulu eriala

reet.kruup@peipsivald.ee
(+372) 5305 9007

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

infospetsialist

Viktoria Arro
keskeriharidus/
kujundusgraafik

viktoria.arro@peipsivald.ee
(+372) 523 8740

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

10.12 - 23.12.18

noorsootöötaja, Peipsiääre

Marina Lõsak
keskharidus

marina.losak@peipsivald.ee
(+372) 5692 6183

Eelregistreerimine
telefoni teel

 

noorsootöötaja, Kallaste

Kristina Drozdova
keskeriharidus/
laomajandus

kristina.drozdova@peipsivald.ee
(+372) 5890 6170

Eelregistreerimine
telefoni teel

 

noorsootöötaja, Vara

Karin Klemmer
keskeriharidus/
pagar-kondiiter

karin.klemmer@peipsivald.ee
(+372) 5306 4665

Eelregistreerimine
telefoni ja e-posti teel 

 

 

SOTSIAALOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

sotsiaalosakonna juhataja

Rutt Pirk
bakalaureus/
sotsiaaltöö

rutt.pirk@peipsivald.ee
(+372) 730 2375
(+372) 502 5231

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                                

lastekaitsespetsialist

Gerly Soieva
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö 
ja rehabilitatsiooni korraldus

gerly.soieva@peipsivald.ee
(+372) 512 0908

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Peipsiääre

Olga Solovjova
keskharidus

olga.solovjova@peipsivald.ee
(+372) 745 3431
(+372) 5669 5262

Vastuvõtt:
E-K 7.30-15.30

 

sotsiaaltööspetsialist 
sotsiaalhooldaja, Kallaste

Galina Sokolova
keskeriharidus/
raamatupidamine

galina.sokolova@peipsivald.ee
(+372) 745 2731

Vastuvõtt:
E,K,N 09.00-12.00

 

sotsiaaltööspetsialist, Pala

teenistussuhe peatatud

 

 

 

sotsiaaltööspetsialist, Pala

Eha Saar 
kõrgharidus/
agronoom
bakalaureus/
sotsiaaltöö

eha.saar@peipsivald.ee
(+372) 773 4609
(+372) 5390 1252

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
(määratud ajaks kuni
asendatava naasmiseni)

 

sotsiaaltööspetsialist, Vara

Vaike Torokvei
kõrgharidus/
õigusteadus

vaike.torokvei@peipsivald.ee
(+372) 731 5840
(+372) 5669 3734

Vastuvõtt:
T,R 09.00-12.00

20.12 - 06.01.18

sotsiaaltööspetsialist, Koosa

Ingrid Katsan
kõrgharidus/
agronoom
sotsiaaltöö

ingrid.katsan@peipsivald.ee
(+372) 745 3271
(+372) 5341 3934

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

31.12 - 04.01.18
sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi
 
Veele Kook
keskeriharidus/
sotsiaalhooldaja, tegevusjuhendaja
veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 
 

sotsiaalhooldaja, Pala

Elvi Randlahe

elvi.randlahe@peipsivald.ee

 

 

sotsiaalhooldaja, Pala

Ene Toom

ene.toom@peipsivald.ee

 

 

sotsiaalhooldaja, Vara (Välgi)

Maimo Sikk

maimo.sikk@peipsivald.ee
(+372) 741 8846
(+372) 523 8083

 

 

sotsiaalhooldaja,  Vara

Elle Koort

elle.koort@peipsivald.ee

 

 

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

Silvi Vaiknemets
keskeriharidus/

silvi.vaiknemets@peipsivald.ee
(+372) 503 2380

 

 

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

teenistussuhe peatatud