STATISTIKA

Rahvaarv: 5329 (01.01.2023)
Pindala: 652 km²
Koole: 4
Lasteaedu: 5
Külasid: 84 + 4 alevikku ja 1 linn
Huvikoole: 1