Ametnike palgad eelmise kalendriaasta kohta ja jooksva kalendriaasta seisuga avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel igal aastal hiljemalt 1. mail.
 
Palgaandmetega saab tutvuda avaliku teenistuse veebilehe palgapoliitika teemalehe lõpus olevas artiklis "Avalikustatud palgaandmed". 

 

Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend (Peipsiääre Vallavolikogu 17.10.2022 määrus nr 32 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend")

Peipsiääre Vallavalitsuse palgagrupid ehk põhipalga vahemikud (Peipsiääre Vallavolikogu 17.10.2022 määruse nr 32 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend" Lisa 1)