SÜNNITOETUS

Kirjeldus

  • Sünnitoetust on õigus saada alates 1. jaanuarist 2018 vastsündinu ühel Peipsiääre vallas alaliselt elaval vanemal, kes on rahvastikuregistrisse kantud Peipsiääre valla elanikuna ning tingimusel, et laps rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetust samadel tingimustel.

Toetuse suurus

Toetust (500 EUROT) makstakse kolmes osas järgmiselt:

1. osa lapse sünni registreerimisel 200 eurot
2. osa lapse 1 aasta vanuseks saamisel 100 eurot
     (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald)
3. osa lapse 2 aasta vanuseks saamisel 200 eurot
    (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald)

Iga osa väljamakses tuleb esitada uus taotlus!

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid

 

  • Lapse sünnitõend