SÜNNITOETUS

Kirjeldus

 • Sünnitoetust saab taotleda, kui lapse ning vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald.
 • Toetuse saamiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul lapse sünni registreerimisest, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest avalduse koos sünnitõendiga.
 • Mitmikute sünni korral makstakse toetust iga lapse kohta.
 • Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult.
 • Toetust ei maksta, kui sünnitoetust on makstud ühele vanematest teisest omavalitsusest, laps on riiklikul ülalpidamisel, teises peres hooldusel või eestkostel, vanematelt on hooldusõigus lapse suhtes ära võetud.

Toetuse suurus

 • 600 eurot
 • Sünnitoetus makstakse välja kolmes võrdses osas alljärgnevalt:
  1) esimene osa makstakse välja lapse sünni registreerimisel;
  2) teine osa makstakse välja 1 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 1-aastaseks saamist;
  3) kolmas osa makstakse välja 2 aasta vanuseks saamisel ning tingimusel, et lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas vähemalt 2 kuud enne lapse 2-aastaseks saamist.

Iga osa väljamakses tuleb esitada uus taotlus!

TOETUSE TAOTLEMINE
 • Täita vormikohane TAOTLUS  Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee