Vanemate poolt kaetav osalustasu määr Peipsiääre valla lasteaedades

  • Osalustasu määr alates 01.07.2023 on ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast (2023. a 725 eur) kuus. Osalustasu suurus Peipsiääre valla lapsevanemale on 2023. aastal 43,50 eurot kuus.
  • Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast, so 21,75 eurot kuus. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad/üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.
  • Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini, so on 12 kuu eest.
  • Osalustasu määr muutub iga-aastaselt vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära muutumisele.

Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord (Peipsiääre Vallavolikogu määrus 31. mai 2023 nr 12)

ALATSKIVI LASTEAED

Aadress:  Lasteaia 6, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201
Telefon:  +372 504 7559
E-post:  info@alatskivilasteaed.ee
             alatskivilasteaed@gmail.com
Direktor:  Heli Malmiste
Koduleht
Põhimäärus
Arengukava

____________________________________________________

ANNA HAAVA NIM. PALA KOOLI LASTEAED

Aadress:  Pala küla, Peipsiääre vald, Tartumaa 49426  
Telefon:  +372 501 1085
E-post:  lasteaed@palapk.edu.ee
Direktor:  Mairi Mandel
Koduleht
Põhimäärus

____________________________________________________

KOLKJA LASTEAED-PÕHIKOOL

Aadress:  Suur tee 39, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60306
Aadress: Sõpruse 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond, 60104
Telefon:  (+372) 5347 5825
E-post:  info@kolkja.edu.ee
Direktori: Diana Villemson
E-post: direktor@kolkja.edu.ee
Tel nr: (+372) 5300 5130
Koduleht
Põhimäärus

____________________________________________________

KOOSA LASTEAED

Aadress:  Lasteaia, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa 60432
Telefon:  (+372) 5304 4464 
E-post:  koosalapsed@gmail.com
Direktor:  Kerli Jõesaar
Koduleht
Põhimäärus

____________________________________________________

VARA LASTEAED ÕNNETRIINU

Aadress:  Vara küla, Peipsiääre vald, Tartumaa  60426
Telefon:  (+372)  5450 1145
E-post:  varalasteaed@gmail.com   
Direktor:  Merike Undrits
Koduleht
Põhimäärus