VARA SAEVESKI DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavalitsuse  19.12.2018.a. korraldusega nr 586 on kehtestatud Vara külas Vara Saeveski  katastriüksuste detailplaneering.

Planeeritav ala pindala on kokku ca 36 ha. Planeeringu eesmärgiks on

 korrastada Vara saeveski (Vara Saeveski OÜ) kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Seotud failid:

J 1 Vara saeveski DP_olemasolev
J 2 Vara saeveski DP_p6hijoonis
J 3 Vara saeveski DP_tehnovõrgud
J 4 Vara saeveski DP_kruntimine
Vara saeveski DP lisad menetlusdokumendid2
Vara saeveski DP seletuskiri
Vara  saeveski DP ruumiline illustratsioon

Detailplaneeringu algatamine (Vara saeveski) 27.09.17

Detailplaneeringu kehtestamine (Vara saeveski) 19.12.2018

Detailplaneeringu vastuvõttmine (Vara saeveski)