maakorraldaja

Tõnu Ilves
kõrgharidus/
geoloogia

tonu.ilves@peipsivald.ee
(+372) 5885 5880

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

                     

 

Koha-aadresside (lähi-aadresside) korrastamine

Tiheasustuse aladel liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid tuleb määrata viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel katastriüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Euroopa traditsiooni kohaselt antakse liikluspinnal adresseerimisel numberlisandid mõlemal pool liikluspinda ühesuunalises kasvavas järjekorras. Liikluspinna alguseks loetakse üldjuhul kas asula keskust või asulat läbiva tee korral alustatakse ühest otsast.

Seoses aadressandmete korrastamisega tuleb Alatskivi alevikus moodustada uued liikluspinnad: Kase tänav ja Lasteaia tänav.
 

Hetkel Alatskivi alevikus kehtiv katastriüksuste liikluspinnajärgne nummerdamine (teede ja tänavate järgi määratud numbrid) on ebaloogiline ning ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele.

Adresseerimise üldine põhimõte peab alati olema objekti ( hoone) leitavuse tagamine aadressi alusel ning määramise aluseks on hoonele juurdepääsu tagava liikluspinna (tänava) nimetamine  lähiaadressi põhiosana.

Ruumiandmete seaduse § 48 lõike 6 kohaselt peab alevikes liikluspinna järgi määratud lähiaadressides kasutatud numbrid määrama viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel paarisnumbrid.

Seoses Alatskivi aleviku aadressandmete korrastamise käigus varem määratud liikluspindade (Lossi tänav, Liivaaugu tänav, Veskiküla tänav, Hirveaia tänav, Kasumetsa tänav, Männiku tänav, Puiestee tänav, Kooli tänav, Tartu maantee) ja uute Peipsiääre Vallavalitsuse 16.mai 2018.a korraldusega nr 251 „Kase tänava ja Lasteaia tänava kohanimede määramine"    määratud liikluspindade (Kase tänav ja Lasteaia tänav) ääres asuvate kinnistute ja hoonete (elamud, kortermajad, kõrvalhooned) lähiaadresside muutmisega on kooskõlastamisel allpooltoodud muudatused, mis hakkavad kehtima lähiajal alles pärast vastavasisulise õigusakti vastuvõtmist Peipsiääre Vallavalitsuse poolt:

Jrk nr

Katastritunnus

Praegune lähiaadress

Uus lähiaadress

1

12601:004:0107

Lossi tn 4

Lossi tn 3

2

12601:004:0079

Lossi tn 3

Lossi tn 4

3

12601:004:0089

Pumbamaja

Lossi tn 4a

4

12601:004:0080

Lao

Lossi tn 4b

5

12601:004:0280

Alatskivi loss

Lossi tn 6

6

12601:004:0075

Lossi tn 6

Lossi tn 7a

7

12601:004:0056

Liivaaugu tn 2

Liivaaugu tn 3

8

12601:004:0051

Veskiküla tn 4

Veskiküla tn 3a

9

12601:004:0356

Veskiküla tn 2

Veskiküla tn 5

10

12601:004:0092

Sepamaja

Hirveaia tn 8

11

12601:004:0158

Puidutöökoja

Hirveaia tn 11

12

12601:004:0316

Kasumetsa tn 2

Kasumetsa tn 3

13

12601:004:0315

Kasumetsa tn 3

Kasumetas tn 5

14

12601:004:0314

Kasumetsa tn 4

Kasumetsa tn 7

15

12601:004:0333

Männiku tn 2

Männiku tn 3

16

12601:001:0167

Männiku tn 4

Männiku tn 5

17

12601:001:0165

Männiku tn 3

Männiku tn 7

18

12601:001:0166

Männiku tn 5

Männiku tn 9

19

12601:001:0166

Männiku tn 5

Männiku tn 9

20

12601:001:0168

Männiku tn 6

Männiku tn 11

21

12601:004:0329

Puiestee tn 2

Puiestee tn 3

22

12601:004:0362

Puiestee tn 3

Puiestee tn 5

23

12601:004:0360

Puiestee tn 4

Puiestee tn 7

24

12601:004:0361

Puiestee tn 5

Puiestee tn 9

25

12601:004:0364

Puiestee tn 6

Puiestee tn 11

26

12601:004:0399

Puiestee tn 7

Puiestee tn 13

27

12601:004:0363

Puiestee tn 8

Puiestee tn 15

28

12601:001:0146

Tartu mnt 15

Tartu mnt 3

29

12601:001:0049

Tartu mnt 1

Tartu mnt 4

30

12601:001:0086

Tartu mnt 14

Tartu mnt 5

31

12601:001:0058

Kivi

Tartu mnt 6

32

12601:004:0424

Tartu mnt 17

Tartu mnt 7

33

12601:001:0069

Tartu mnt 4

Tartu mnt 8

34

12601:004:0159

Tartu mnt 18a

Tartu mnt 9

35

12601:004:0042

Tartu mnt 18

Tartu mnt 11

36

12601:001:0169

Supluse

Tartu mnt 12

37

12601:004:0061

Tartu mnt 19

Tartu mnt 13

38

58601:001:0055

Keldri

Tartu mnt 14

39

12601:001:0040

Tartu mnt 23

Tartu mnt 16

40

12601:004:0063

Alatskivi kalmistu

Tartu mnt 17

41

12601:001:0187

Küüni

Tartu mnt 19

42

12601:001:0241

Tartu mnt 20

Tartu mnt 21

43

12601:004:0087

Tartu mnt 21

Tartu mnt 23

44

12601:004:0088

Jänese

Tartu mnt 23a

45

12601:004:0101

Tartu mnt 22

Tartu mnt 25

46

12601:004:0062

Alatskivi kirik

Tartu mnt 27

47

12601:004:0468

Tartu mnt 16

Lasteaia tn 4

48

12601:004:0019

Tartu mnt 5

Lasteaia tn 5

49

12601:004:0039

Tartu mnt 7

Lasteaia tn 7

50

12601:004:0013

Tartu mnt 9

Lasteaia tn 9

51

12601:004:0081

Kooli tn 2

Lasteaia tn 6

52

12601:004:0025

Tartu mnt 11

Kase tn 3

53

12601:004:0027

Tartu mnt 10

Kase tn 5

54

12601:004:0463

Tartu mnt 6

Kase tn 6

55

12601:004:0023

Tartu mnt 12

Kase tn 7

56

12601:004:0053

Tartu mnt 8

Kase tn 8

57

12601:004:0024

Tartu mnt 13

Kase tn 9