TÄIENDAVAD SOTSIAALTEENUSED

Vallavalitsus aitab võimalusel kaasa täiendavate sotsiaalteenuste osutamisele lähtuvalt isiku abivajadusest.
 

Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
1) psühholoogi nõustamisteenus;
2) eripedagoogi nõustamisteenus;
3) logopeediteenus;
4) perelepitusteenus;
5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
7) erihoolekandeteenus;
8) viipekeele tõlketeenus;
9) toiduabi;
10) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
11) muud toetavad teenused.

 

  • Täiendavate sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine toimub rahaliste vahendite olemasolul.
  • Teenusele suunatakse isiku taotluse või sotsiaaltööspetsialisti ettepanekul.
  • Täiendava sotsiaalteenuse hinna kinnitab teenuse osutaja. Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib vallavalitsuse korralduse alusel teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust.