TERE TULEMAST PEIPSIÄÄRE VALLA E-TAOTLUSTE KESKKONDA 

E-taotluste keskkonnas toimub turvaline andmevahetus e-rahvastikuregistri, e-Äriregistri, Kutseregistri, EHISe, e-kinnistusraamatu ja Maa-ametiga

Peipsiääre valla e-taotluste keskkonda esmakordsel sisenemisel ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga tuleb sisestada ka korrektsed kontaktandmed. Kui e-taotluste keskkonda sisenemine pole võimalik või vastavat taotlust pole e-taotluste nimekirjas, saab taotlusi esitada e-kirja teel (digiallkirjaga) või eelneval kokkuleppel teeninduskeskustes KONTAKTID
 

Taotluse esitamine

  •  Vali sobiv taotluse vorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud).
     

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

  • Peipsiääre Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus) töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

  • Täpsemalt saab isikuandmete töötlemisest lugeda SIIT.

 

Sotsiaal ja tervishoid  SOTSIAAL JA TERVISHOID

Sünnitoetuse taotlus 2024
Matusetoetuse taotlus 2024
 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

Lasteaiakoha taotlus 2024

 

Keskkond  KESKKOND

Biolagunevate jäätmete üleandmise kohustusest vabastamise taotlus (Keskkond) 2024
Paberi-papi üleandmise kohustusest vabastuse küsimise taotlus (Keskkond) 2024
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus (Keskkond) 2024
Prügiveo graafiku muutmise avaldus (Keskkond) 2024
Ühismahuti kasutamise taotlus (Keskkond) 2024
Raieluba/hoolduslõikusluba (Keskkond) 2024