TOITLUSTUSTOETUS

Kirjeldus

  • Kõigile valla põhikooli õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest

  • Lisaks võimaldatakse toitlustustoetust lasteaiatoidu, koolilõuna ja pikapäevarühma toidukulude hüvitamiseks.

Toetuse suurus

  • Lasteaialapse toitlustustoetus 50 % -100% toidupäeva maksumusest.
  • Põhikooli ja kutsehariduskooli õpilase toitlustustoetus kuni 1 euro toidupäeva eest;

Õigusaktid

 

Kontaktisik. Kätlin Servet, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:  katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Avaldusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS
  • Sissetulekut tõendavad dokumendid

 

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"