HOOLDAJATOETUS

Kirjeldus

 • Hooldajatoetus on:

    1) täisealise puudega isiku hooldajale või kohtuotsuse alusel määratud eestkostjale makstav igakuine toetus;
    2) igakuine toetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapsevanemale, eestkostjale või hooldusperes asendushooldusteenusena last hooldavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

 • Vallavalitsus maksab sotsiaalmaksu hooldaja eest, kes ei tööta, ei ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik.

Toetuse suurus

 • Kolmanda kuni neljanda hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 50 eurot kuus.
 • Teise hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 30 eurot kuus.
 • Esimese hooldusgrupiga täisealise isiku hooldaja toetus 20 eurot kuus.
TOETUSE TAOTLEMINE
 • Täita vormikohane TAOTLUS
  Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik.Trii Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee