Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekti nr: RE.3.01.21-0778

Projekti eesmärk: Projekti "Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" tulemusel luuakse innovaatilised ekspositsioonid Kolkja vanausuliste muuseumisse ja Alatskivi lossi endisesse sõiduhobuste talli, mis asub piirkonna kõige külastatavama objekti, Alatskivi lossi kõrval. 
Projekti kogumaksumus on 210 000 eurot.

Toetuse summa150 000 eurot (Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede)
Valla omafinantseering: 60 000 eurot

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekt „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti kestvus: 31.01.2018 - 30.10.2023
Projekti kogumaksumus 2 199 866 eur, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest 40,22% ja Peipsiääre valla omaosalus 59,78%

Projekti eesmärk:
Peipsi järve ääres tuntud Sibulatee turismipiirkonnas rõhutatakse projekti toel piirkondlikku eripära, kolme omanäolise kultuuriruumi erinevusi ja seoseid. Arendati välja Kolkja vanausuliste muuseumi laiendus (vanausulised), Alatskivi lossi sõiduhobuste tall mõisate majandamist tutvustava ekspositsiooniga (mõisakultuur), Kodavere kihelkonna ja keele lood (eesti pärimuskultuur maastikul). Terviklikult planeeritud arendus mõjutab majandusaktiivsuse tõusu kaudu kõiki Peipsiääre ettevõtjaid.

Alatskivi Tervisekeskuse arendamine

Projekti periood: 01.01.2016 - 30.11.2021
Toetuse summa: 595 148.40 eurot
Omafinatseering: 135 171.60 eurot
Kogumaksumus: 730 320.00 eurot

Projekti eesmärk: 
Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Erinevate terviseprobleemide lahendamine on võimalik ühes kohas. Tervishoiutöötajate, sealhulgas hooldusravikeskuse, koostöös on võimalik lahendada ka keerulisi probleeme. Laieneb tervishoiuteenuste valik. Piirkonda lisandub ämmaemanda teenus ja füsioteraapia teenus. Kaasaegne töökeskkond võimaldab piirkonda meelitada pädevaid ja motiveeritud meditsiinitöötajaid.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kolkja Rahvamaja katus

Projekti kestvus: 16.06.2022 - 19.08.2022
Toetuse summa: 20 000 eurot

Omafinantseering: 19 348,76 eurot
Kogumaksumus: 39 348,76 eurot

Projekti eesmärk on välja vahetada Kolkja Rahvamaja amortiseerunud katus. Uus katus tagab Kolkja Rahvamaja säilimise ja hoone edaspidise aktiivse kasutuse. Koos uue katuse vahetusega saab katusealune ka soojustatud, mis täna on puudu.

    

________________________________________

Peipsiääre valla puuetega inimeste eluruumide kohandamine III

Projekti kestvus: 01.10.2020 - 01.06.2021
Toetuse summa: 11 061.90 eurot

Omafinantseering: 1 952.10 eurot
Kogumaksumus: 13 014.00 eurot

Projektiga võimaldatakse Peipsiääre vallas elavatele puuetega inimestele eluruumi kohandamist. Projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute ja hügieenitoimingute parendamist. Eluruumide kohandamise tulemusel võimaldatakse puuetega inimestele võrdseid võimalusi oma igapäevaelu korraldamiseks ja parandada ning vähendada hoolduskoormust

 

________________________________________

Kallaste Sõpruse mänguplats 

Projekti kestvus: 01.07.2019 - 06.09.2020
Toetuse summa: 22 658.68 eurot
Omafinantseering: 5 664.68 eurot
Kogumaksumus: 28 323.36 eurot

Projekti eesmärgiks on avalikuks kasutuseks mõeldud Kallaste Sõpruse mänguplatsi parendamine, seda kasutajatele turvaliseks muutes ja kaasajastades. Projekti raames vahetatakse välja amortiseerunud mänguväljaku atraktsioonid ja paigaldatakse uued.

 

____________________________________________

Vaatetorni rajamine Kolkjasse 

Toetuse summa: 20 941.44 eurot
Omafinantseering: 5 235.36 eurot
Kogumaksumus: 26 176.80 eurot

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on muuta Peipsiääre vald atraktiivseks sihtkohaks, parendada elukeskkonda ning tõsta külastajate arvu piirkonnas. Projekti raames püstitatakse ca 7m vaatetorn vaatega Peipsi järvele, Kolkjasse.

__________________________________________

Välijõusaali rajamine Alatskivile - LEADER 

Toetuse summa: 10 975.29 eurot
Omafinantseering: 
6 260.31 eurot
Kogumaksumus: 
17 235.60 eurot

Projekti eesmärk:
Projekti tulemusel laieneb Alatskivi alevikus vaba aja veetmise võimaluste valik, sest rajatud on kaasaegne ja mitmekülgsete lahendustega välijõusaal, mis on sobilik nii noortele, täiskasvanutele, kui eakatele.

 

____________________________________________

Varamõisa kergliiklustee rajamine 

Projekti nr: EU52108
Projekti periood: 14.04.2018 - 06.09.2019
Toetuse summa: 320 431.59 eurot
Omafinatseering: 56 546.76 eurot
Kogumaksumus: 376 978.35 eurot

Projekti eesmärk: 
Rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga, tagades nii keskuse ja tagamaa vahelise ühenduse. Projekt aitab kaasa toimepiirkondade ühendamisele ning töökohtade ning teenuste kättesaadavusele

Projekti tulemusel:
1. Paranevad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks nii keskuse (Vara, Tartu) ning tagamaa vahel kui ka töötajate elukoha ning valla suurima tööandja (Vara saeveski) asukoha vahel.
2. Paraneb liiklusturvalisus.
3. Mitmekesistuvad aktiivse vaba aja veetmise võimalused kohalikele.
4. Paraneb jalgrattaturistide ohutu ligipääsetavus huviväärsustele rahvusvahelisel marsruudil VisoEst by Bike, mille väljaehitatud puhkeplats asub kavandatava kergliiklustee lõpus.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: Väino Kivirüüt tel 504 1491, e-post: vaino.kiviruut@peipsivald.ee

 

____________________________________________

Kolkja puhkeala parendamine - LEADER

Toetuse summa:  4 542.52 eurot
Omafinatseering: 1 135.63 eurot
Kogumaksumus: 5 678.
15 eurot

Projekti eesmärk: 
Parendada Kolkja puhkeala mitmekesiste väliatraktsioonidega, mille tulemusel kujuneb ala atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuri läbiviimise kohaks. Ala saab turvalisemaks, sest parendatakse olemasolev ala. Seega, projekt võimaldab tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid, tutvustada Tartumaad ja Peipsi äärset piirkonda, kui perepuhkuse ja aktiivse puhkuse veetmise koht.

____________________________________________

Vanausuliste kultuuri õpetus Kolkja Koolis

Toetuse summa:  2 314.60 eurot
Omafinatseering: 408.46 eurot
Kogumaksumus: 2 723.06 eurot

Projekti eesmärk: 
Projekti üldine eesmärk on vanausuliste kultuuri ja traditsioonide edasiandmine, samuti kirikuslaavi keele säilitamine läbi vanausuliste kultuuriõpetuse korraldamise.  Projekt aitab taastada sidemed noorte ja nende etnilise grupi juurte vahel, aidates kaasa vanausuliste kultuuri säilimisele, piirkonna kultuuri- ja looduspärandi väärtustamisele ja eksponeerimisele

Peipsiveere programm


________________________________________

Kolkja Rahvamaja maaküttele viimine 

Toetuse summa: 28 301.74 eurot
Omafinatseering: 4 994.42 eurot
Kogumaksumus: 33 296.16 eurot

Peipsiveere programm

___________________________________________

Alatskivi mõisapargi ala kujundamine 

Toetuse summa: 5 496.66 eurot
Omafinatseering: 970.00 eurot
Kogumaksumus: 6 466.66 eurot

___________________________________________

Revival of Industrial heritage for tourism development (Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks)

Projekti periood: 01.05.2017 - 30.04.2019
Toetuse summa: 24 474.50 eurot
Omafinatseering: 4 495.50 eurot
Kogumaksumus: 29 970.00 eurot

Projekti eesmärk: 
Endiste tööstushoonete taastamine ja kaasajastamine turismiobjektideks erinevatele sihtrühmadele (nt pered, üksikreisijad, tehnikahuvilised, kooligrupid jpt). Tööstuspärandi projektiga investeeritakse objekti kaasajastamisse ning koostöös Eesti ja Lätiga luuakse uus turismitoode – Tööstuspärandi marsruut Eestis ja Lätis ning tehakse turundustegevused.

Projekti kaasrahastatab INTERREG (Eesti-Läti programm 2014-2020)

____________________________________________

Pontoonsilla ja päevitus-, kalastusplatvormide paigaldamine Alatskivi paisjärvel

Projekti periood: 01.04.2017- 30.08.2018
Toetuse summa: 7 681.00 eurot
Omafinatseering: 854.44 eurot
Kogumaksumus: 8 534.44 eurot


Projekti eesmärk: 
Parandatakse piirkonna enam kasutatud suplus- ja kalastuskohta. Luuakse vaba aja veetmise avalik ruum, kus saab ujuda, päevitada, kala püüda, palli mängida, lastega rannas olla ja nautida suvemõnused.

Projekti kaasrahastatab EMKF.

____________________________________________

Hundikuristiku kivisilla taastamine

Projekti periood: 01.05.2018 – 30.11.2018
Toetuse summa: 4 512.00 eurot
Omafinatseering: 
00.00 eurot
Kogumaksumus: 
4 512.00 eurot

Projekti eesmärk: 
Tagada Alatskivi matkarajal turvaline liikumine. Hundikuristiku jalakäijate sillakese maakivid on paigast ära nihkunud ja käigukohal on auk, kuhu võib sisse kukkuda.

Projekti kaasrahastatab KIK.

____________________________________________

Karakatitsa 2018 ja Sibula- ja kalalaat 2018

Projekti periood: 01.01.2018 - 31.12.2018
Toetuse summa: 6 124.00 eurot
Omafinatseering: 
920.00 eurot
Kogumaksumus:
 5 204.00 eurot

Projekti eesmärk: 
Antud projektiga soovitakse mitmekesistada Kallaste linna ja kogu Peipsiveere piirkonna kahe kultuurisuursündmuse, Kallaste Karakatitsa 2018 ja Kallaste Kala- ja Sibulalaat 2018, programmi. Kuigi mõlemad üritused on pikaajalise traditsiooniga ning on aastast aastasse huvi pakkunud nii külastajatele kui ka osalejatele, tunnevad ürituse korraldajad vajadust tuua nende programmi sisse rohkem kohaliku rahvakultuuri pärandit, tagamaks kohalike traditsioonide tutvustamise ja säilimise.

Projekti kaasrahastatab EAS.

____________________________________________

Alatskivi jäätmejaama rajamine

Projekti nr: 2014-2020.4.03.18-0248
Projekti kestvus: 01.03.2019 - 01.07.2020
Toetuse summa: 170 812.00 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 56 938.62 eurot
Kogumaksumus: 227 750.62 eurot

Kontakt: Maimu Arro, telefon 517 7824, e-post maimu.arro@peipsivald.ee
Projektijuht: Kristi Võsa, MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, telefon 527 3933, e-post iejhk@hot.ee

Projekti eesmärk:
Peipsiääre valda Alatskivi alevikku Päiksi tee 2a rajatakse jäätmejaam. Projekti eesmärgiks on Peipsiääre valla jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine ning võimaldada inimestel lihtsalt ja mugavalt sorteeritud jäätmeid üle anda. Plaanitav tegevus peaks omakorda vähendama keskkonna reostamist ja risustamist ja suurendama taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________

Alatskivi kooli rekonstrueerimine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.08.2019
Toetuse summa: 1 319 206.80 eurot
Omafinatseering: 232 801.20 eurot
Kogumaksumus: 1 552 008.00 eurot

Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Teostatavad tegevused on õppehoone rekonstrueerimine ja õppehoone sisustamine.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

____________________________________________

Alatskivi Kunstide Kooli reorganiseerimine

Projekti nr: EU52190
Projekti periood: 01.09.2018 -30.12.2019
Toetuse summa: 120 000 eurot
Omafinatseering: 208 462.16 eurot
Kogumaksumus: 328 462.16 eurot


Projekti eesmärk: 
Teenuste säästlik korraldamine, selleks koondatakse teenused ühte multifunktsionaalsesse hoonesse-koolihoonesse, kus asuvad üldhariduskool, huvikool ja raamatukogu.Keskkooli ümberkorraldamisel põhikooliks võimaldab loobuda pea täielikult olemasoleva hoone kolmanda korruse kasutamisest üldhariduse andmisel, mis ümberehitatuna on sobilik huvihariduse andmiseks.Teenused on ühes hoones, koolilastel mugav liikuda ühest koolist teise.

Projekti kaasrahastatakse EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.

____________________________________________

Kasepää puhkeala arendamine

Projekti kestvus: 10.09.2019 - 10.09.2020
Programmi toetus: 9 056.75 eurot
Projekti maksumus kokku: 10 655 eurot
Omafinatseering: 1 598.25 eurot

Projektiga kavandatakse Noodaranna maaüksusele avalikuks kasutuseks puhke-ja supluskoht, sest hetkel piirkonnas see puudub. Alale paigaldatakse rannakabiin, kaks piknikulauda koos pinkidega, väligrill ja prügikast, et nii kohalikel kui külastajatel oleks võimalus Peipsi ääres vaba aega veeta. Eesmärgi saavutamiseks vald heakorrastab ala ja paigaldab rannakabiini, kaks piknikulauda koos pinkidega, väligrilli ja prügikasti.

____________________________________________

Koosa  paisjärve ranna-alale virgestusala rajamine

Toetuse summa: 12 522.33 eurot
Omafinantseering: 3 130.59 eurot
Kogumaksumus: 15 652.92 eurot

Projekti eesmärk:
Püstitatakse virgestusala Koosa külla paisjärve äärde. Virgestusala koosneb laste mängualast, noorte ja täiskasvanute tervisealast ja grillimisalast. Alale paigaldatakse kaasaegsed turvanõuetele vastavad atraktsioonid, mis on ilmastikukindlad ja vastupidavad. Tegevuse elluviimise tulemusel Peipsiääre valla väärtus elukeskkonnana suureneb, kogukondade sidusus tugevneb, ühistegevused võimenduvad, laste ja noorte aktiivsus kasvab.

____________________________________________

Eterniidijäätmete kogumisringid Peipsiääre vallas

Toetuse summa: 12 853.25 eurot
Omafinantseering: 3 213.31 eurot
Kogumaksumus: 16 066.56 eurot

Projekti eesmärk:
Peipsiääre valla  elanikelt  asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniidijäätmete) kogumine mittelinnalistes piirkondades

____________________________________________

Peipsiääre valla puuetega inimeste eluruumide kohandamine

Projekti kestvus: 22.05.2019 -22.12.2020
Toetuse summa: 53 938.61 
eurot
Omafinantseering: 9 518.58 eurot
Kogumaksumus: 63 457.19 eurot

Projektiga võimaldatakse Peipsiääre vallas elavatele puuetega inimestele eluruumi kohandamist. Projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute ja hügieenitoimingute parendamist. Eluruumide kohandamise tulemusel võimaldatakse puuetega inimestele võrdseid võimalusi oma igapäevaelu korraldamiseks ja parandada ning vähendada hoolduskoormust

__________________________________________

Karakatitsa 2020 ja Sibula- ja kalalaat 2020

Projekti kestvus: 01.01.2020 - 31.12.2020
Programmi toetus: 5 310.00 eurot
Projekti kogumaksumus: 5 900.00 eurot
Omafinantseering: 590.00 eurot

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna jätkusuutlikkusele ning vanausuliste kultuuri säilimisele, tuua paremini esile siinse piirkonna eripära ning aidata kaasa piirkonna maine ja tuntuse tõstmisele. Karakatitsa on ainulaadne sellesarnane sündmus Eestis, mis toob esile siinse piirkonna kalapüügi traditsioonid. Piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära tutvustamine antud kahel üritusel on keskse tähtsusega.

_______________________________________

Vanausuliste kultuuri õpetus Kolkja Koolis

Projekti kestvus: 01.09.2019- 28.02.2021
Toetuse summa:  2 698.75 eurot
Omafinatseering: 1 306.94 eurot
Kogumaksumus: 4 005.69 eurot

Projekti eesmärk on vanausuliste kultuuri ja traditsioonide edasiandmine, samuti kirikuslaavi keele säilitamine läbi vanausuliste kultuuriõpetuse korraldamise. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse vanausuliste kultuuriõpetuse huviring ning korraldatakse õppereis Daugavpilsi. Projekt aitab taastada sidemed noorte ja nende etnilise grupi juurte vahel, aidates kaasa vanausuliste kultuuri säilimisele, piirkonna kultuuri- ja looduspärandi väärtustamisele ja eksponeerimisele.


_______________________________________

Peipsiveere atraktiivsuse tõstmine
(Alajõe paisjärvele  ja Metsakivi järve ranna-alale rajatiste paigaldamine)

Toetuse summa: 7185.00 eurot
Omafinantseering: 
1166.52 eurot
Kogumaksumus: 8351.52 eurot

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on tõsta Peipsiääre valla vähetuntud looduslikult kaunite kohtade atraktiivsust ja tõsta turistide huvi külastada põhimaanteest väljapoole kauneid kohti.

_______________________________________