LÕPPENUD HANKED 2019

Sõiduki kasutusrendile võtmine (lihthange, avaldatud 15.10.2019, pakkumuste esitamine 24.10.2019 10.00)

Alatskivi Põhikooli sisustus (avatud hankemenetlus, avaldatud 4.09.2019, pakkumuste esitamine 23.10.2019 12.00)

Soojusenergia ostmine 01.10.2019-01.06.2029 (avatud hankemenetlus, avaldatud 19.08.2019, pakkumuste esitamine 19.09.2019 09.00)

Alatskivi jäätmejaama ja Vara kogumiskoha opereerimine 2019-2022 (avatud hankemenetlus, avaldatud 1.08.2019, pakkumuste esitamine 27.08.2019 09.00)

Kohalike teede remonditööd (lihthange, avaldatud 1.07.2019, pakkumuste esitamine 16.07.2019 09.00)

Investeerimislaenu võtmine (avatud hankemenetlus, avaldatud 19.06.2019, pakkumuste esitamine 8.07.2019 10.00)

Sibulatee turismipiirkonna projekteerimistööd (väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, 14.03.2019, pakkumuste esitamine 26.03.2019 10.00)

Sibulatee turismipiirkonna projekteerimistööd (lihthange, avatud 7.02.2019, pakkumuste esitamine 22.02.2019 14.00)

_____________________________________

Omanikujärelevalve teostamine Alatskivi jäätmejaama rajamisel 

Teenuse eesmärgiks on omanikujärelevalve teostamine Alatskivi jäätmejaama rajamine (riigihange nr 202546) teostamise perioodil vastavalt käesoleva hanke dokumentatsioonis toodule. Samuti omanikujärelevalve teostamisega seotud ning sellest tulenevate teenuste osutamine ning toimingud, mis ei ole käesoleva riigihanke hankedokumentatsioonis otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud omanikujärelevalve teenuse eesmärgi saavutamiseks. Hanke (Alatskivi jäätmejaama rajamine) tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide lisas. 

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 25.01.2019 kl 15.00 e-posti aadressil vald@peipsivald.ee

Pakkumiskutse
Seletuskiri
Jäätmejaama projekt
Jäätmejaama asukoht
Jäätmejaama geoalus
Olmehoone plaan
Olmehoone varjualune

______________________________________