HANKED

Peipsiääre valla hankekord

Alla lihthanke piirmäära olevad riigihanked on leitavad dokumendiregistrist.

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldatud riigihangete kohta saab informatsiooni E-riigihangete keskkonnast 

Peipsiääre valla 2021 hankeplaan

VVK 86 Hankeplaan 2021

______________________________________

Staadionite ja inventarihoone omanikujärelevalve pakkumise kutse

______________________________________

Tervisekeskuse põhiprojekti ekspertiis

Hanketeade

Tehniline kirjeldus

Hinnapakkumuse vorm

Projekti ekspertiisitabeli näidis

_____________________________________

Kallaste linnas Oja tn 15 ja 17 kõnniteele tänavakivi paigaldus

Kallaste linnas Oja tn 15 ja 17 kõnniteele tänavakivi paigaldus

______________________________________

INVESTEERIMISLAENU VÕTMINE

______________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLA KOHALIKE TEEDE TALIHOOLDUS

Hankedokumendid Peipsiääre vallas kohalike teede talihoolduseks 2021-2022 aasta talveperioodiks

______________________________________

OMANIKUJÄRELEVALVE TEOSTAMINE ALATSKIVI JÄÄTMEJAAMA RAJAMISEL

Pakkumiskutse
Seletuskiri
Jäätmejaama projekt
Jäätmejaama asukoht
Jäätmejaama geoalus
Olmehoone plaan
Olmehoone varjualune