Peipsiääre valla kriisikomisjon

Peipsiääre valla kriisikomisjoni põhimäärus

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus nr 469 "Kriisikomisjoni moodustamine" 8. oktoober 2018

Peipsiääre Vallavalitsuse korralduse muutmine nr 145 "Kriisikomisjoni koosseisu muutmine" 24. märts 2020

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus nr 208 "Kriisikomisjoni muutmine" 3. mai 2022

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus nr 429 "Kriisikomisjoni koosseisu muutmine" 30. august 2022

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus 7. märts 2023 nr 95 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Peipsiääre Vallavalituse korraldus 6. veebruar 2024 nr 104 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine"

 

KOMISJONI KOOSSEIS

Esimees:
Piibe Koemets, vallavanem

Aseesimees:
Mairi Mandel, Anna Haava nim Pala Kooli direktor

Liikmed:

Peeter Kiuru, abivallavanem
Triin Vaino, sotsiaalosakonna juhataja
Varmo Laumets, Alatskivi ja Mustvee päästekomando pealik
Risto Pool, Kaitseliidu Põhja- Tartumaa malevkonna pealik
Helen Paju, Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktor
Dairi Pärn, Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli IT-spetsialist 
Jaan Soieva, vallavalitsuse liige