Peipsiääre valla kriisikomisjon

Peipsiääre valla kriisikomisjoni põhimäärus

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus nr 469 "Kriisikomisjoni moodustamine" 8. oktoober 2018

Peipsiääre Vallavalitsuse korralduse muutmine nr 145 "Kriisikomisjoni koosseisu muutmine" 24. märts 2020

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus nr 208 "Kriisikomisjoni muutmine" 3. mai 2022

 

KOMISJONI KOOSSEIS

Esimees:
Piibe Koemets, vallavanem

Aseesimees:
Sergei Täpsi, korrakaitseametnik

Liikmed:
Peeter Kiuru, abivallavanem
Varmo Laumets, Alatskivi ja Mustvee päästekomando pealik
Veele Kook, sotsiaaltööspetsialist
Jaan Soieva, vallavalitsuse liige
Mirje Põld, finantsjuht

_____________________________________

Pepsiääre valla kriisikomisjoni istungi protokoll nr 1 (1. märts 2022)
P
eipsiääre valla kriisikomisjoni istungi protokoll nr 2 (21. märts 2022)