Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda  riiklike registrite andmetega eeltäidetud  vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

ÜLDISED

_________________________________________

RAHVASTIKUTOIMINGUD

_________________________________________

SOTSIAALVALDKOND

_________________________________________

HARIDUSVALDKOND

_________________________________________

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 

_________________________________________

EHITUS JA PLANEERIMINE

_________________________________________

MAAKORRALDUS

_________________________________________

 

KESKKOND

_________________________________________

 

JÄÄTMEMAJANDUS

_________________________________________

TRANSPORT JA LIIKLUS

_________________________________________