ARENGUKAVA

Peipsiääre valla arengukava 2018-2030  

Peipsiääre valle arengukava 2018-2030 Lisa 1 - Toimekeskkonna lühiülevaade

Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 Lisa 2 -  Tegevuste ja investeeringute kava 2018-2030

Peipsiääre valla arengukava koostamine toimub koostöös OÜ Cumulus Consulting.

  • Avalik väljapanek Peipsiääre valla kodulehel 28. august–12. september 2018

  • Avalik arutelu 11. septembril 2018 kell 18.00 Peipsiääre vallavalitsuse II korruse saalis

  • Arengukava eeldatav kehtestamise aeg on 15. oktoober 2018

KOOSOLEKUTE MEMOD

TARTUMAA ARENGUKAVA

SOOJAMAJANDUSE ARENGUKAVAD