2022

Peipsiääre valla 2022. a eelarve

Peipsiääre valla 2022. a eelarve LISA 1

Peipsiääre valla 2022. a eelarve seletuskiri LISA 2 

Peipsiääre valla 2022. a  aasta eelarve lühiülevaade

_______

VVoM Peipsiääre valla 2022. a 1. lisaeelarve

Peipsiääre valla 2022 aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

VVoM Peipsiääre valla 2022. a 2. lisaeelarve

Peipsiääre valla 2022 aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

VVoM Peipsiääre valla 2022. a 3. lisaeelarve

Peipsiääre valla 2022 aasta 3. lisaeelarve seletuskiri

_______

EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre valla 2022. a eelarve eelnõu

Peipsiääre valla 2022. a eelarve eelnõu seletuskiri 

________________________________________________________________________________________________

 

2021

Peipsiääre valla 2021. a eelarve

Peipsiääre valla 2021. eelarve LISA 1

Peipsiääre valla 2021. eelarve LISA 2 

Peipsiääre valla 2021. aasta eelarve lühikokkuvõtte leiad SIIT

_______

Peipsiääre valla 2021. aasta I. lisaeelarve vastuvõtmine bdoc

________________________________________________________________________________________________

2020

Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve lühiülevaadet näed SIIT

Peipsiääre Vallavolikogu 26. veebruar 2020  määrus nr 4 Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve

Lisa 1

Seletuskiri Peipsiääre valla 2020. a eelarve juurde

_______

Peipsiääre vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 1  (22.01.2020)

Peipsiääre vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 2 (14.02.2020)

_______

Eelarve täitmise aruanne 2020

__________________________________________________________________________________________________

2019
 

Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve lühiülevaadet näed SIIT

Peipsiääre Vallavolikogu 27.02.2019 aasta määrus nr 5 "Peipsiääre valla 2019 aasta eelarve vastuvõtmine" 


EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu "Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine" 
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu (2. projekt, 27.02.2019 seisuga)

Lisa 2- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (2. projekt, 27.02.2019 seisuga)
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu (1. projekt,  30.01.2019 seisuga)

Lisa 2 - Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (1. projekt,  30.01.2019 seisuga)

_______

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 2 (19.02.2019) 

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 1 (22.01.2019)
__________________________________________________________________________________________________

2018

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve lühiülevaadet näed SIIT

Peipsiääre valla 2018. a eelarve vastuvõtmine 

Peipsiääre valla 2018. aasta I. lisaeelarve vastuvõtmine bdoc

Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 aasta määrus nr 10 "Peipsiääre valla 2018 aasta eelarve vastuvõtmine" bdoc.


EELNÕU JA MENETLUSKÄIK

Peipsiääre Vallavolikogu määruse eelnõu "Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine" 
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu (2. projekt, 02.03.2018 seisuga)

Lisa 2- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (2. projekt, 02.03.2018 seisuga)
_______

Lisa 1- Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve eelnõu (1. projekt, 30.12.2017 seisuga)
_______

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 3 (20.03.2018)

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 2 (27.02.2018) 

Peipsiääre Vallavolikogu eelarvekomisjoni protokoll nr 1 (26.01.2018)