GÜMNAASIUMIS ÕPPIMISE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust makstakse üldjuhul päevases õppevormis gümnaasiumis/keskkoolis õppijale perioodil 1. september kuni 31. mai. 

  • Täiskasvanute gümnaasiumis õppijale makstakse toetust erandkorras mõjuvate põhjuste esinemisel.

  • Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, lapse perekonnas hooldaja või täisealine õpilane taotluse igal õppeaastal eraldi.

Toetuse suurus

  •  50 eurot kuus perioodil 1. september kuni 31. mai

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS   Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid