PUUDEGA INIMEST TEENINDAVA SÕIDUKI PARKIMISKAARDI VÄLJASTAMINE

Kirjeldus

 • Parkimiskaart väljastatakse isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald ning kellel esineb:

  1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

  2) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kaart väljastatakse

 •  Tasuta

Õigusaktid

Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90

 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused",  muudetud 18.02.2013 jõustunud aktiga RT I, 15.02.2013, 8

Kontaktisik. Triin Vaino, Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post: triin.vaino@peipsivald.ee

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
 • Täita vormikohane TAOTLUS
  Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

 • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
 • vormikohane TAOTLUS
 • dokumendifoto 3x4
 • puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus
 • pere- või eriarsti teatis