PEREKONNAS HOOLDAMISEL OLEVA LAPSE TOETUS

Kirjeldus

  •  Perekonnas hooldamisel oleva lapsetoetus on perioodiline hüvitis, mida makstakse isikule, kelle perekonnas hooldamisele on paigutatud Peipsiääre valla poolt alaealine laps.

Toetuse suurus

  • Toetuse suurus on 240 eurot lapse kohta kuus

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes vallavalitsuse korraldusest ja kinnitatud määradest ning makstakse välja igakuuliselt jooksval kuul hiljemalt 15. kuupäeval taotleja poolt näidatud tingimustel

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS 
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Teenusele suunamise korraldus ja perekonnas hooldamise leping