Majandusosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp 515 4875 Kõrgharidus (agronoomia)
Puhkusel 20.03-24.03.2023
asendab Peeter Kiuru
Maakorraldaja Tõnu Ilves 5885 5880 Maakorralduslikud toimingud, maareformi ja maamaksu küsimused, kohanimed ja aadressandmed.
Kõrgharidus (geoloogia)
Ehitus- ja hankespetsialist (0,4 k) Raimond Võimre 5448 0580 Planeeringud ja hanked.
Kõrgharidus (veemajandus, mag)
Ehitusspetsialist Raimet Figol 5301 5887 Ehitus- ja kasutusload, planeeringud.
Keskharidus
Keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
5700 0004 Jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve, hajaasustuse programm.
Kõrgharidus (keskkonnakaitse)