KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekti nr: RE.3.01.21-0778

Projekti eesmärk: Projekti "Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" tulemusel luuakse innovaatilised ekspositsioonid Kolkja vanausuliste muuseumisse ja Alatskivi lossi endisesse sõiduhobuste talli, mis asub piirkonna kõige külastatavama objekti, Alatskivi lossi kõrval. 
Projekti kogumaksumus on 210 000 eurot.

Toetuse summa150 000 eurot (Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede)
Valla omafinantseering: 60 000 eurot

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekt „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest 1 058 964 euro ulatuses.

Projekti kestvus: 31.01.2018 - 01.09.2020
Toetuse summa: 900 119.40 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede)
Valla täiendav panus projekti on ca 50 000 eurot
Kontakt: Kadi Ploom, e-post: ploom.kadi@gmail.com, tel: +372 5696 4686

Projekti eesmärk:
Peipsi järve ääres tuntud Sibulatee turismipiirkonnas rõhutatakse projekti toel piirkondlikku eripära, kolme omanäolise kultuuriruumi erinevusi ja seoseid. Arendatakse välja Kolkja vanausuliste muuseumi laiendus (vanausulised), Alatskivi lossi sõiduhobuste tall mõisate majandamist tutvustava ekspositsiooniga (mõisakultuur), Kodavere kihelkonna ja keele lood (eesti pärimuskultuur maastikul). Terviklikult planeeritud arendus mõjutab majandusaktiivsuse tõusu kaudu kõiki Peipsiääre ettevõtjaid.

 

Kajastus meedias:

Muuseum eest

Eduard Tubinale kuulunud auto Plymouth