KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

Peipsiääre valla puuetega inimeste eluruumide kohandamine III

Projekti kestvus: 01.10.2020 -01.06.2021
Toetuse summa: 11061.90  eurot

omafinantseering: 1952.10 eurot
Kogumaksumus: 13014 eurot

Projektiga võimaldatakse Peipsiääre vallas elavatele puuetega inimestele eluruumi kohandamist. Projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute ja hügieenitoimingute parendamist. Eluruumide kohandamise tulemusel võimaldatakse puuetega inimestele võrdseid võimalusi oma igapäevaelu korraldamiseks ja parandada ning vähendada hoolduskoormust

 

________________________________________

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekt „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest 1 058 964 euro ulatuses.

Projekti kestvus: 31.01.2018 - 01.09.2020
Toetuse summa: 900 119,40 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 158 844,60 eurot 
Valla täiendav panus projekti on ca 50 000 eurot.

Kontakt: Kadi Ploom, e-post: ploom.kadi@gmail.com, tel: +372 5696 4686

Projekti eesmärk:
Peipsi järve ääres tuntud Sibulatee turismipiirkonnas rõhutatakse projekti toel piirkondlikku eripära, kolme omanäolise kultuuriruumi erinevusi ja seoseid. Arendatakse välja Kolkja vanausuliste muuseumi laiendus (vanausulised), Alatskivi lossi sõiduhobuste tall mõisate majandamist tutvustava ekspositsiooniga (mõisakultuur), Kodavere kihelkonna ja keele lood (eesti pärimuskultuur maastikul). Terviklikult planeeritud arendus mõjutab majandusaktiivsuse tõusu kaudu kõiki Peipsiääre ettevõtjaid.

 

Kajastus meedias:

Muuseum eest

Eduard Tubinale kuulunud auto Plymouth

__________________________________________

Alatskivi Tervisekeskuse arendamine

Projekti periood: 01.01.2016 - 30.11.2021
Toetuse summa: 595 148,40 eurot
Omafinatseering: 135 171,60 eurot
Kogumaksumus: 730 320,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Erinevate terviseprobleemide lahendamine on võimalik ühes kohas. Tervishoiutöötajate, sealhulgas hooldusravikeskuse, koostöös on võimalik lahendada ka keerulisi probleeme. Laieneb tervishoiuteenuste valik. Piirkonda lisandub ämmaemanda teenus ja füsioteraapia teenus. Kaasaegne töökeskkond võimaldab piirkonda meelitada pädevaid ja motiveeritud meditsiinitöötajaid.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________

Peipsiveere atraktiivsuse tõstmine ( Alajõe paisjärvele  ja Metsakivi järve ranna-alale rajatiste paigaldamine)

Toetuse summa: 7185,00
Omafinantseering: 1166,52
Kogumaksumus: 8351,52

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on tõsta Peipsiääre valla vähetuntud looduslikult kaunite kohtade atraktiivsust ja tõsta turistide huvi külastada põhimaanteest väljapoole kauneid kohti.

____________________________________________