ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust makstakse vanemale (eestkostjale/hooldajale) kui laps asub õppima valla põhikoolis, vene õppekeelega koolis või meditsiinilistel näidustustel erikoolis.

Toetuse suurus

 

  • Toetuse suurus on 70 eurot + nimeline sussikott
  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is koolikohustuslike kooli vastuvõetud laste nimekirja alusel lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja ülekandega lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja pangaarvele, erandkorras sularahas.
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee