ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust makstakse vanemale (eestkostjale/hooldajale) kui laps asub õppima valla põhikoolis, vene õppekeelega koolis või meditsiinilistel näidustustel erikoolis.

Toetuse suurus

 

  • Toetuse suurus on 70 eurot + nimeline sussikott
  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is koolikohustuslike kooli vastuvõetud laste nimekirja alusel lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja ülekandega lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja pangaarvele, erandkorras sularahas.
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Toetuse saamine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus lapse esimesse klassi mineku aastal ajavahemikul 1. august kuni 30. september.
Toetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras välja sularahas hiljemalt 15. oktoobriks.

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee