Vabad ametikohad

 Tööpakkumised Tartu maakonnas: CV KeskusEesti Töötukassa,CV-Online

 

Alatskivi Kunstide Kooli direktor

Peipsiääre vallavalitsus kuulutab välja konkursi Alatskivi Kunstide Kooli direktori ametikohale.

Tööülesanded

Direktori põhiülesanne on huvikooli õppetöö korraldamine ja koostöö koordineerimine vallavalitsuse hallatavate asutustega.  
Direktor juhindub huvikooli seadusest ja teistest huviharidust reguleerivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 
Tööülesanded:

 • esindab kooli kõigis õigustoimingutes, mis on vajalikud seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
 • tagab õppimisvõimalused kooli vastu võetud õpilastele ning kontrolli koolikohustuse täitmise üle;

 • korraldab seaduses ettenähtud dokumentide avalikustamise;

 • määrab personali koosseisu lähtudes valla eelarvelistest võimalustest;

 • sõlmib personaliga töölepingud ning muudab ja lõpetab need;

 • koostab kooli eelarve;

 • määrab personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutuse töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas kooli põhimäärusega ja teiste seadusandlike aktidega;

 • korraldab kooli arengukava koostamise ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule.

 

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus;

 • varasem töökogemus juhina vähemalt kaks aastat;

 • otsustus- ja vastutusvõime;

 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;

 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas;

 • B-kategooria juhilubade olemasolu;

 • igapäevaseks tööks vajalik arvutioskus. 

 

Omalt poolt pakume

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;

 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;

 • kaasaegset töökeskkonda;

 • põhipuhkust 56 kalendripäeva;

 • töötasu 1700 eurot. 

 

Kandideerimise info

Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid ja muud olulised andmed palume saata e-postile vald@peipsivald.ee hiljemalt 24. juulil 2024.

Lisainfo telefonil 5770 4795 või e-aadressilt vald@peipsivald.ee

Töökuulutus Eesti Töötukassa veebis. 

 

Alatskivi Muusikakool loodi 1990. aastal. Mõned aastad hiljem lisandusid olemasolevale muusikaõppele juurde kunstiõpe ja tantsuõpe ning 1994. aastast kannab kool Alatskivi Kunstide Kooli nime. Õppetöö toimub Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis ja Vara Põhikoolis. Koolis on võimalik õppida muusika-, kunsti- ja tantsuosakonnas. Koolis töötab hetkeseisuga 12 töötajat.