SOTSIAALOSAKOND

Teenistuskoht

Nimi ja haridus

Kontaktandmed

Lisainfo

Puhkused

sotsiaalosakonna juhataja

Rutt Pirk
kõrgharidus, bakalaureus/
sotsiaaltöö

rutt.pirk@peipsivald.ee
(+372) 730 2375
(+372) 502 5231

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 


                                          

lastekaitsespetsialist

Inga Jegorova
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö

inga.jegorova@peipsivald.ee
(+372) 5390 1252

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Peipsiääre

Olga Solovjova
keskharidus

olga.solovjova@peipsivald.ee

(+372) 5307 2585

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist 

Galina Sokolova
keskeriharidus/
raamatupidamine

galina.sokolova@peipsivald.ee
(+372) 526 3469

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Pala

Inga Jegorova
rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö

inga.jegorova@peipsivald.ee
(+372) 5390 1252

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 

sotsiaaltööspetsialist, Vara

Vaike Torokvei
kõrgharidus/
õigusteadus

vaike.torokvei@peipsivald.ee
(+372) 731 5840
(+372) 5669 3734

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

25.05-11.06.2021

sotsiaaltööspetsialist, Koosa

Veele Kook
keskeriharidus/
sotsiaalhooldaja,
tegevusjuhendaja

veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel
 

 
sotsiaaltööspetsialist, Alatskivi
 
Veele Kook
keskeriharidus/
sotsiaalhooldaja,
tegevusjuhendaja
veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440
Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel

 
 

sotsiaalhooldaja, Pala

Elvi Randlahe

elvi.randlahe@peipsivald.ee
 

 

 

sotsiaalhooldaja, Pala

Ene Toom

ene.toom@peipsivald.ee
 

 

 

sotsiaalhooldaja, Vara (Välgi)

Maimo Sikk

maimo.sikk@peipsivald.ee
(+372) 741 8846
(+372) 523 8083

 

 

sotsiaalhooldaja,  Vara

Elle Koort

elle.koort@peipsivald.ee
(+372) 5569 6836

 

 
sotsiaalhooldaja, Kallaste Natalja Sorgina      

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

Silvi Vaiknemets
keskeriharidus/

silvi.vaiknemets@peipsivald.ee
(+372) 503 2380

 

 

sotsiaalhooldaja,  Alatskivi

Kristina Vulf
 

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

 

 

 

Ametnike tegevusvaldkond

Ametnik Tegevusvaldkond
Rutt Pirk Osakonna töö juhtimine
Inga Jegorova Lastekaitse, Pala piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Olga Solovjova Peipsiääre piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Galina Sokolova Kallaste piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Vaike Torokvei Vara piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused
Veele Kook Alatskivi ja Koosa piirkonna sotsiaalteenused, toimetuleku- ja sotsiaaltoetused, sotsiaaltransport, koduteenus