EAKATE JUUBELI- JA SÜNNIPÄEVATOETUS

Kirjeldus

  • Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetust makstakse alates 70. eluaastast iga viie aasta järel ja alates 90. eluaastast igal järgneval sünnipäeval isiku sünnikuul rahvastikuregistri andmete alusel.

  • Toetuse kättetoimetamise korraldab sotsiaalosakond rahvastikuregistri andmete alusel.

Toetuse suurus

  •  Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus on 50 eurot pluss meene.
  • 100- ja enam aastaseks saava eaka toetus on 1000 eurot pluss meene.
Õigusaktid Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"
Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 
"Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"
Kontaktisik. Kätlin Servet- Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:  katlin.servet@peipsivald.ee