ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Kirjeldus

  • Toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hoooldavale isikule tingimusel, et taotleja ning kooli õppima asuv laps on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud.
  • Toetuse taotlusi võetakse vastu ja toetusi makstakse välja ajavahemikul 25. august kuni 31. oktoober.

Toetuse suurus

  • 100 eurot
TOETUSE TAOTLEMINE
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Paberkandjal on avaldusvorm saadaval ka Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

VAJALIKUD DOKUMENDID
Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 35 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas"

Peipsiääre Vallavolikogu 23.11.2022 määrus nr 36 "Peipsiääre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee