KES KORRALDAB JA KELLE POOLE PÖÖRDUDA VALLAS?

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

majandusosakonna juhataja

Kalmar Raudsepp
kõrgharidus/
agronoomia

kalmar.raudsepp@peipsivald.ee
(+372) 515 4875

Eelregistreerimine
telefoni või e-posti teel


OLULINE TEADA

  • Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja.
  • Peipsiääre Vallavalitsus kasutab hulkuvate loomade püüdmisel Tartu Koduta Loomade Varjupaiga teenust.
  • Kõik Peipsiääre vallast püütud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi poolt hallatavasse Tartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91 K).
  • Kadumaläinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt
  • Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.
  • Metsloomade ja -lindudega seotud hädajuhtumitest saab teada anda keskkonnaameti valvetelefonil 1313.
     

VETERINAARARSTID PEIPSIÄÄRE PIIRKONNAS

SVEN MÜÜRSEPP

Loomaarsti vastuvõtt Kallastel Oja tn 22
Avatud: E ja R kell 12.00 - 18.00.
Kokkuleppel kliendiga tehakse koduvisiite.
Tel  5343 9332
E-post: sven.myyrsepp@gmail.com

Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on Veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.

Kallastel asuvas loomaarsti vastuvõtus, Oja tn 22 pakutakse esmatasandi loomaarsti abi. Keerukamate juhtumite korral tehakse koostööd Tartu linna loomakliinikutega, et leida probleemidele parim lahendus. Vastuvõtus pakutakse erinevaid teenuseid, millest siinkohal väike loetelu: vaktsineerimised, kastreerimised, steriliseerimised, kiipimised, küünte lõikamised, haavaravid, kergemad kirurgilised protseduurid, sise-ja välisparasiiditõrjed jne. Põhirõhk on ravil ja profülaktikal, kuid müügil on ka valik nii tava- kui ka ravitoite ning toidulisandeid lemmikloomadele. 


ÕIGUSAKTID