JÄÄTMEKAVA - Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023

Tellija: Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre vallavalitsused
Koostaja: MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2018
_____________________________________________