Peipsiääre Vallavalitsuse nädala eelinfo

23.-28. jaanuar 2023

Esmaspäev, 23. jaanuar

8.30 Vallamaja töötajate koosolek
9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, raamatupidaja Eve Süld, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, kantseleispetsialist Eveli Norring, infospetsialist Kristi Jõesaar
12.00 Tervisekeskuses kohtumisel Riigi Tugiteenuste Keskusega vallavanem Piibe Koemets
13.00 Vara koolis kohtumisel direktoriga vallavanem Piibe Koemets
13.00-14.30 Kohtumisel kultuuriministriga Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Teispäev, 24. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar
14.00-16.00 Tartmaa Omavalitsuste Liidu meedia koostöökogu kohtumisel veebis infospetsialist Kristi Jõesaar
13.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
14.00-17.00 Eakate uue aasta pidu Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis korraldab kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00-17.00 Ringmajanduse ümarlaual Tallinnas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Kolmapäev, 25. jaanuar

9.30-16.45 Kogukonnaprojektide koolitusel Tartu 2024 raames (Kodavere laalupido) kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.00 Projekti "Talust Kooli" juhtrühma koosolekul Tartus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
16.00 Volikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, infospetsialist Kristi Jõesaar
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
Bianka

Neljapäev, 26. jaanuar

8.00-17.00 Teenusdisaini koolitusel TAI rahvatervise projekti raames Tallinnas kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusspetsialist Kristina Virro, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
9.00 Haridusjuhtide veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
10.00 Kohtumisel Tartu Politseijaoskonna esindajatega Tartus vallavanem Piibe Koemets
11.00 HOP projekti juhtgrupi kohtumisel Tartus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
18.00 Spordiaasta lõpetamisel Spordiliidus vallavanem Piibe Koemets

Reede, 27. jaanuar

10.00 - 17.00 Projekti "Loov Vald - kogukonnakiirendi" häkatonil Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, ehitusspetsialist Raimet Figol
10.00-16.00 Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva projekti Tartu Maailmaülikool koolitusseminaril "Karta või kaastat?" Kiidjärvel kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Laupäev, 28. jaanuar

10.00-16.00 Projekti "Loov Vald - kogukonnakiirendi" häkatonil Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, ehitusspetsialist Raimet Figol

16.-20. jaanuar 2023

Esmaspäev, 16. jaanuar

 9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja vallavalitsuse osakondade juhatajad
11.00 Koosa lasteaias kohtumisel vallavanem Piibe Koemets

Teisipäev, 17. jaanuar

 8.30 - 12.00 Üle-Eestilisel vallavalitsuste kriisiõppusel "KOV-79 Särtsu" vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haldusjuht Martin Tens, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
13.00 Vara Lasteaias Õnnetriinu kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
14.00 - 15.30 Rahvatervise projekti meeskonnajuhtide veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Kolmapäev, 18. jaanuar

 8.30 Vara Savikojas kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
 9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar
11.00 Alatskivi koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Lasteaiajuhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
13.00 Kinokolmapäeva Alatskivi lossikinos läbi viib kultuuritööspetsialist Reet Kruup
15.00 Vallavolikogu eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru
15.00 HTMi infotunnis veebis osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Neljapäev, 19. jaanuar

 8.00 Pala õpilaskodu arutelul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
 9.00 Alatskivi Kunstide Koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
10.00 Noorsootöötajate koosolekul Alatskivi noortekeskuses haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
11.00 Kolkja Lasteaed-Põhikoolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Huvihariduse toetuste määramise komisjoni koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru, fiantsjuht Imbi Saar ja  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
15.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu veebikoosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Reede, 20. jaanuar

 9.00 Sotsiaaltöökoosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialistid Vaike Torokvei, Veele Kook, Eha Saar, Olga Solovjova ja Galina Sokolova ning lastekaitsespetsialist Inga Jegorova
10.00 Alatskivi Lasteaias kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Pala koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00-16.00 Noortegarantii tugisüsteemi Tartumaa ümarlaual 
Tartus sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet ja sotsiaalhooldaja Kristina Vulf

15.00 HTMi infotunnis keeleõppega seotud lisatoetuste taotlemise teemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

9.-13. jaanuar 2023

Esmaspäev, 9. jaanuar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, finantsjuht Imbi Saar, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, kantseleispetsialist Eveli Norring, infospetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Vallavolikogu eelarvekomisjonis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Imbi Saar
10.00-13.00 Tartumaa kultuurijuhtide nõupidamisel Nõo kultuurimajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup

15.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul Tartus sporditööspetsialist Priit Allikivi

15.00 Kohtumisel päästeametnik V. Laumetsaga projekti "Kodud tuleohutuks" raames Peipsiääre vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialist Kätlin Servet

Teisipäev, 10. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar, õigusnõunik Kristin Klesmann, sotsiaaltööspetsialist Vaike Torokvei
13.00 Tegevustoetuste koosolekul vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Imbi Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Kolmapäev, 11. jaanuar

8.30-10.30 Office 365 koolitusel osalevad vallavalitsuse töötajad
10.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
13.00 Tartumaa Arengustrateegia uuendamise 2040 lõpusündmusel ERMis osalevad vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup

13.00 L. Raudheiding Sotsiaalkindlustusameti nõustamisosakonna juhiga Peipsiääre vallavalitsuse shooldusreformi arutelul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet ja sotsiaaltööspetsialist Veele Kook

Neljapäev, 12. jaanuar

10.00-17.00 Teenusdisaini koolitusel Tallinnas osalevad infospetsialist Kristi Jõesaar, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusspetsialist Kristina Virro, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

13.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Elvas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Reede, 13. jaanuar

9.00 Tartu 2024 infotunnis veebis osalevad infospetsialist Kristi Jõesaar, kultuuritööspetsialist Reet Kruup

2.-6. jaanuar 2023

Teisipäev, 3. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, õigusnõunik Kristin Klesmann, infospetsialist Kristi Jõesaar

10.30 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval Alatskivil Vabadussõja mälestussamba juures abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol, maakorraldaja Tõnu Ilves, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, infospetsialist Kristi Jõesaar,

Reede, 6. jaanuar

Vallavolikogu eestseisuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, õigusnõunik Kristin Klesmann

16.00 Uue aastasta peol Ukraina peredele osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup