LUMETÕRJE PEIPSIÄÄRE VALLAS 

 

Peipsiääre Vallavolikogu määrus Lumetõrje teostamise kord. Määruse alusel korraldatakse Peipsiääre valla haldusterritooriumil vallavalitsuse poolt lumetõrjet valla kohalikel teedel, erateedel ning avalikult kasutatavates parklates.

Lumetõrje teostamiseks on teed jaotatud piirkondadeks.

ALATSKIVI

1. Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere, – töid teostab FIE Enn Lõhmus, tel 506 1779

2. Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla – töid teostab Friendsland OÜ, tel 523 8091

3. Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu – töid teostab Friendsland OÜ, tel 523 8091

PALA

1. Pala-Tagumaa – töid teostab Mantar Invest OÜ, tel 515 9294

2. Sääritsa-Punikvere – töid teostab AT Maagrupp OÜ, tel 521 7945

3. Assikvere-Nõva – töid teostab Palmet OÜ, tel 5564 0485

VARA

1.Vara I – Preedi, Kauda, Ätte küla – töid teostab Demoona OÜ, tel 5804 1985

2. Vara II – Vara piirkond – töid teostab FIE Paul Riispere, tel 521 5003

3. Koosa I – Koosalaane, Vanaussaia, Põldmaa, Rehemetsa, Kargaja, Metsakivi, Koosa (rahvamaja pool) – töid teostab Koosalaane OÜ, tel 513 8927

4. Koosa II – Põdra, Tähemaa, Põrgu, Meoma, Koosa (lasteaia pool) – töid teostab Metsaääre Mahe OÜ, tel 506 7546

5. Välgi piirkond – töid teostab ESK Grupp OÜ, tel 502 5478

PEIPSIÄÄRE

Peipsiääre piirkond – töid teostab Kiriltrans OÜ, tel 529 2594

KALLASTE

Kallaste linn – töid teostab Peipsiääre Vallavalitsus, tel 517 6641

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale õiguse mitte koristada lumest teid, millel esinevad eelpool mainitud takistused.

Lumetõrjetööde teostaja lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine.