TEEDE TALIHOOLDUS PEIPSIÄÄRE VALLAS 

Peipsiääre Vallavolikogu määruse "Lumetõrje teostamise kord" alusel korraldatab Peipsiääre Vallavalitsus valla haldusterritooriumil lumetõrjet valla kohalikel teedel, erateedel ning avalikult kasutatavates parklates. Lumetõrje teostamiseks on valla teed jaotatud piirkondadeks.

Lumelükkajad 2023/2024 

  • Alatskivi piirkond

1. Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere  – töid teostab FIE Enn Lõhmus, telefon 506 1779.

2. Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla – töid teostab Friendsland OÜ, telefon 523 8091.

3. Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu – töid teostab Friendsland OÜ, tel 523 8091.

  • Pala piirkond

1. Pala-Tagumaa – töid teostab Mantar Invest OÜ, telefon 515 9294.

2. Sääritsa-Punikvere – töid teostab AT Maagrupp OÜ, telefon 521 7945.

3. Assikvere-Nõva – töid teostab Palmet OÜ, tel 5564 0485.

  • Vara piirkond

1.Vara I: Preedi, Kauda, Ätte küla – töid teostab Demoona OÜ, telefon 5804 1985.

2. Vara II: Vara piirkond - töid teostab FIE Paul Riispere, telefon 521 5003.

3. Koosa I: Koosalaane, Vanaussaia, Põldmaa, Rehemetsa, Kargaja, Metsakivi, Koosa (rahvamaja pool) – töid teostab Koosalaane OÜ, telefon 513 8927.

4. Koosa II: Põdra, Tähemaa, Põrgu, Meoma, Koosa (lasteaia pool) – töid teostab Metsaääre Mahe OÜ, telefon 5692 2760.

5. Välgi piirkond – töid teostab Metsaääre Mahe OÜ, telefon 5191 2700.

  • Peipsiääre piirkond

Töid teostab Kiriltrans OÜ, telefon 517 6641.

  • Kallaste linn

Töid teostab Peipsiääre Vallavalitsus, telefon 517 6641

Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad, mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Peipsiääre Vallavalitsus jätab endale õiguse mitte koristada teid, millel eelpool nimetatud tingimused ei ole täidetud.
Lumetõrjetööde teostaja lepingujärgsete tööüleseannete hulka ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside puhastamine.