Peipsiääre Vallavalitsuse nädala eelinfo

Nädala eelinfos kajastatakse Peipsiääre Vallavalitsuse ametnike osalemist otsustus- ja muudes kogudes, ametikohtumistel, koolitustel, koosolekutel, sündmustel jne. 

Lisainfo vallavolikogus ja -valitsuses otsustatu kohta:

Tutvu ka Peipsiääre valla sündmustega kultuurikalendris ja Peipsiääre spordieluga.

Toimetaja: KADRI KÜLAOTS

22.-28. juuli

Teisipäev, 23. juuli 

10.00-11.00 vallavalitsuse istungil abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, õigusnõunik Kristin Klesmann ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kolmapäev, 24. juuli 

Lõpeb kandideerimine Alatskivi Kunstide Kooli direktori ametikohale. Rohkem infot: www.peipsivald.ee/et/toopakkumised

08.-14. juuli 

Teisipäev, 09. juuli 

9.00 Vallavalitsuse istungil majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, arendusnõunik Taivo Tali, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja õigusnõunik Kristin Klesmann.

01.-07. juuli 

Esmaspäev, 01. juuli 

10.00-12.00 KUVAKE-se juhi kandidaatide debatil valdkondade töötajatele Alatskivi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, turundusjuht Liis Lainemäe, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

17.00 Sisevetefestivalil Varnja sadamas kultuuritööspetsialist Reet Kruup, turundusjuht Liis Lainemäe ja arendusnõunik Taivo Tali.

Teisipäev, 02. juuli 

13.00-14.00 Peipsiääre Kultuuripärli koosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup, turundusjuht Liis Lainemäe ja arendusnõunik Taivo Tali.

24.-30. juuni 

Esmaspäev, 24. juuni - Vallavalisus suletud

Teisipäev, 25. juuni

8.30 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, maakorraldaja Tõnu Ilves, keskkonnaspetsialist Marily Laak ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.30 Peipsiääre Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskuse juhi konkursi vestlustel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja kantseleispetsialist Eveli Norring.

13.00 2024. a Kaasava eelarve suure projekti, Alatskivi madalseiklusraja pakkumuste ülevaatamine ja võitja väljakuulutamine.

Kolmapäev, 26. juuni

16.00 Vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, kantseleispetsialist Eveli Norring.

16.00 Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul arendusnõunik Taivo Tali ja turundusjuht Liis Lainemäe.

Neljapäev, 27. juuni

11.00-12.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Ilmub Peipsiääre Teataja juunikuu number.

Reede, 28. juuni

10.00-15.00 Tartus arendustiimi kohtumisel vallavanem Piibe Koemets, turundusjuht Liis Lainemäe, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Laupäev, 29. juuni

10.00 VII Peipsiääre valla SUVEMÄNGUDEL Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi.
 

17.–23. juuni

Esmaspäev, 17. juuni

9.00 Vallavalitsuse erakorralisel istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.30 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.00 Huvihariduse töögrupi kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 18. juuni

10.00 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi seminaril sporditööspetsialist Priit Allikivi.

13.00 Maakonna toidujuhtgrupi kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

18.00 SW Energia kohtumisel ühistute esindajatega teemal "Kallaste kaugkütte tulevik" abivallavanem Peeter Kiuru ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

Kolmapäev, 19. juuni

9.00 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi seminaril sporditööspetsialist Priit Allikivi.

15.00 Vallavolikogu eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets.

16.00 Vara Põhikooli 9. klassi lõpuaktusel vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 20. juuni

9.30 Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul abivallavanem Peeter Kiuru. 

10.00 Tartumaa spordijuhtide koostööpäev Põlvamaa Spordiliiduga Moostes sporditööspetsialist Priit Allikivi.

11.00 Lusikapeol Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Reede, 21. juuni

9.00 Peipsiääre Kultuuri-ja Vabaajakeskuse juhi konkursi vestlusvoorul vallavanem Piibe Koemets.

10.00 Noorsootöö valdkonna koosolek Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Pühapäev, 23. juuni

11.00-15.00 Tartumaa Maakaitsepäeval vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

20.00 Jaaniõhtul Alatskivi Hirveaias vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
 

10.–16. juuni

Esmaspäev, 10. juuni

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

12.00-14.00 Valla parimate õpilaste vastuvõtul Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

18.00 Kolkja vanematega kohtumisel lasteaedade ühendamise teemal vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 11. juuni

Kogu päeva – väljasõidul Rõuges ja Tõrvas parimate praktikate ning kogemuste saamiseks vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, turundusjuht Liis Lainemäe, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, maakorraldaja Tõnu Ilves, sotsiaaltööspetsialistid Zlata Hollat ja Relika Laan, raamatupidaja Maili Mägi, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

Kolmapäev, 12. juuni

9.00-15.30 Koolitusel Pärnus "Puittaimede kasutamine kliimamõjude vähendamiseks" keskkonnaspetsialist Marily Laak.

Kogu päeva – väljasõidul Rõuges ja Tõrvas parimate praktikate ning kogemuste saamiseks vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, turundusjuht Liis Lainemäe, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, maakorraldaja Tõnu Ilves, sotsiaaltööspetsialistid Zlata Hollat ja Relika Laan, raamatupidaja Maili Mägi, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

Neljapäev, 13. juuni

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid.

11.00-13.00 Õpetajate kvalifikatsiooni seire teemalisel kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis haridusspetsialist Bianka Makoid.  

11.00-15.00 Finantsjuhtide nõupidamisel Elvas finantsjuht Sirje Koido.

16.00 Ettevõtlusklubi kohtumisel vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

18.00 Pala lasteaias vanematega kohtumisel lasteaedade ühendamise teemal vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 14. juuni

10.30  Valla noorsootöötajate veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

15.00 Pala kooli 9. klassi lõpuaktusel abivallavanem Peeter Kiuru.

16.00 Alatskivi kooli 9. klassi lõpuaktusel vallavanem Piibe Koemets. 

17.00 Koosolekul OÜ Kenadroniga abivallavanem Peeter Kiuru.
 

3.–9. juuni

Esmaspäev, 3. juuni

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 4. juuni

10.00 Veebiinfotunnis regionaalministriga vallavanem Piibe Koemets.

13.00 Valla tugispetsialistide võrgustiku koosolekul vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid ja lastekaitsespetsialist Helina Vester.

Kolmapäev, 5. juuni

10.00-16.30 Koolitusel Pärnus "Puitaimede kasutamine kliimamõjude vähendamiseks" keskkonnaspetsialist Marily Laak.

13.00-15.00 Haridusasutuste toitlustuse koostööseminaril Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kogu päeva - Tartumaa kultuuritöötajate kogemusreisil Põltsamaal kultuuritööspetsialist.

Neljapäev, 6. juuni

9.30-15.30 Koolitusel Pärnus "Puitaimede kasutamine kliimamõjude vähendamiseks" keskkonnaspetsialist Marily Laak.

Reede, 7. juuni

9.00-10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Tartumaa haridusasutuste kohaliku ja mahetoidu hea tahte kokkuleppe koostamise seminaril Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

10.30-13.00 Veebis ümarlaual tekstiilide ja rõivaste taaskasutamise ja ümbertöötlemise teemal keskkonnaspetsialist Marily Laak.

Mai 2024

27. mai – 2. juuni 

Esmaspäev, 27. mai

9.00 Infoturbealane koosolek, kus peavad osalema kõik vallavalitsuse ametnikud.

9.30 Farmi kinnistu müügitehingu sõlmimisel abivallavanem Peeter Kiuru.

10.30 Pajuvälja kinnistu müügitehingu sõlmimisel abivallavanem Peeter Kiuru.

Teisipäev, 28. mai

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00 Keskkonnaameti võõrliikide teemalisel infopäeval keskkonnaspetsialist Marily Laak.

13.00 Pala lasteaias töötajatega kohtumisel vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

18.00 Alatskivi lasteaias kohtumisel vanematega vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 29. mai

18.00 Lossijärve Kevadjooksul lastele sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Neljapäev, 30. mai

10.00 Kohtumisel COOP Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ juhatuse esimehe Tarmo Pungeriga vallavanem Piibe Koemets, abivallvanem Peeter Kiuru ja arendusnõunik Taivo Tali.

11.00-12.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Ilmub Peipsiääre Teataja.

14.00 Tartumaa ringmajanduse teekaardi tutvustamisel keskkonnaspetsialist Marily Laak.

16.30 Alatskivi lasteaia õppeaasta lõpetamisel Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets. 

Reede, 31. mai

13.00 Pala lasteaia õppeaasta lõpetamisel Pala kultuurimajas vallavanem Piibe Koemets.

15.00 Ekspositsiooni "Juhan Liivi meelemaastikud" avamisel Liivi Muuseumi välialal vallavanem Piibe Koemets ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Pühapäev, 2. juuni

18.00 Pala laululaval I Kodavere laalupidol kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
 

20.–26. mai

Esmaspäev, 20. mai

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.00 Valla tugispetsialistide koosolekul vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid ja lastekaitsespetsialist Helina Vester.

Teisipäev, 21. mai

12.00 lõpeb kaasava eelarve hääletus. Hääled saad anda: www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339698

13.00 Tartumaa Spordiliidu üldkoosolekul Tartus Priit Allikivi.

13.00-21.00 Hispaania Leader grupi piirkonna külastusel turundusjuht Liis Lainemäe.

18.00 Vara lasteaias kohtumisel vanematega vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 22. mai

9.00-11.00 Tartumaa e-seminaril „Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) uued tegevussuunad" arendusnõunik Taivo Tali.

13.00 Koosa lasteaias töötajatega kohtumisel vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

14.00-16.30 Intervjuul Lõuna- Eesti regiooni arengu fookusrühmaga (OECD projekt) arendusnõunik Taivo Tali.

Neljapäev, 23. mai

11.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Tabiveres sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Kogu päeva - Valla noorsootöötajate õppekäigul Lääne-Virumaal ja Viimsi vallas abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 24. mai

9.00-10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kogu päeva - Valla noorsootöötajate õppekäigul Lääne-Virumaal ja Viimsi vallas abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.
 

13.–19. mai

Esmaspäev, 13. mai

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 14. mai

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00 Pajuvälja kinnistu müügilepingu sõlmimisel abivallavanem Peeter Kiuru.

11.00 Peipsiääre kogukonnafestivali kogukonnaakadeemia veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

13.00 Valla uue arengukava koostamisel vallavanem Piibe Koemets.

13.00 Täiskasvanuhariduse arenguprogrammi infotunnis haridusspetsialist Bianka Makoid ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kolmapäev, 15. mai

14.30-19.00 Alatskivi lossikinos mängufilmi "Mo Mamma" ettevalmistamas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kogu päeva - TLÜ kooliarendusprogrammi lõpukonverentsil Tallinnas haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 16. mai

11.00-12.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.00 Alatskivi lasteaia töötajatega kohtumisel vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 17. mai

10.00 Kohtumisel Tartumaa Tartumaa Ühistranspordikeskuses vallavanem Piibe Koemets.

Laupäev, 18. mai

11.00-14.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Pühapäev, 19. mai

Peipsiääre kogukonnafestivalil „Sillad" Koosa keskuses kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
 

06.–12. mai

Esmaspäev, 6. mai

9.00-10.00 Juhtide koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, õigusnõunik Kristin Klesmann ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Kohtumisel Vara, Pala ja Koosa noortejuhtidega abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

13.00-14.00 Lusikapeo korraldamise koosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino.

18.00 2024. a kaasava eelarve ideede tutvustaval arutelul arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 7. mai

9.00-9.30 Erakorralisel vallavalitsuse istungil abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00-12.00 Peipsiääre kogukonnafestivali kogukonnaakadeemia veebi nõupidamisel kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

9.00-10.30 Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna infotunnis keskkonnaspetsialist Marily Laak. 

12.00 algab 2024. a kaasava eelarve hääletus, mis kestab 21. maini.

10.00 Tartumaa ja Lõuna-Eesti turismi seminaril turundusjuht Liis Lainemäe.

10.30 Seminaril "Rahvastikumuutused ja trendid Tartumaal, nende mõju avalike teenuste pakkumisel." Tartu Ülikool, CentAR, Arenguseire Keskuses arendusnõunik Taivo Tali. 

10.30 Euroopa Majanduspiirkonna kliimaseminaril keskkonnaspetsialist Marily Laak. 

11.00 PKAK üldkoosolekul Raja Vabaajakeskuses abivallavanem Peeter Kiuru.

13.00 Valla haridusjuhtide koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

14.00 Maakaitsepäeva korraldamise nõupidamisel Alatskivil abivallavanem Peeter Kiuru ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kolmapäev, 8. mai

8.30-20.00 Rural Proofing projekti osalised Peipsiääre vallas. Kell 15:30 seminaril Alatskivi lossis turundusjuht Liis Lainemäe ja arendusnõunik Taivo Tali.

9.30-16.00 Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse tervikpaketi tutvustus- ja arutelupäeval abivallavanem Peeter Kiuru.

10.00-13.00 Tartumaa kultuuritöötajate veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 9. mai

9.00-16.00 Rural Proofing projekti Tartumaa külastusel arendusnõunik Taivo Tali.  

10.30 Nõva-Kooli kinnistu müügilepingu sõlmimisel abivallavanem Peeter Kiuru.

Reede, 10. mai

9.00-10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00-16.00 Rural Proofing projektiga seoses ministeeriumite külastusel arendusnõunik Taivo Tali. 

10.00 Tartumaa haridusnõunike arenguprogrammi koolituspäeval Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

13.00-14.00 Roheväidete direktiivi algatusel keskkonnaspetsialist Marily Laak.  

Laupäev, 11. mai

11.00-17.00 Sibulatee KALApuhvetite päeval turundusjuht Liis Lainemäe.

Aprill 2024

29. aprill – 05. mai

Esmaspäev, 29. aprill

10.00-11.00 Peipsiääre kogukonnafestivali nõupidamisel veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

11.00-13.00 HOP projekti kokkuvõtlik kohtumisel TOLis vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

14.00-17.00 HTMi haridusleppe läbirääkimistel Tartus vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

14.15-15.15 Creativity Lab koosolekul Ragnar Siiliga kultuuritööspetsialist Reet Kruup, turundusjuht Liis Lainemäe ja arendusnõunik Taivo Tali.

Teisipäev, 30. aprill

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00 „Juhan Liiv 160" aktusel Alatskivi koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

11.00-16.00 Kirjanduskonverentsil „Juhan Liiv 160" Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, haridusspetsialist Bianka Makoid, turundusjuht Liis Lainemäe, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusnõunik Taivo Tali ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Neljapäev, 2. mai

11.00-12.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

12.00-13.30 Pajuvälja, Sepanõlva ja Kirepi hoidla kinnistute müügilepingute sõlmimisel abivallavanem Peeter Kiuru.

Kogu päeva - KOVi noorsootöötajate arenguprogrammi õppereisil Soomes haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 3. mai

13.00 Ministeeriumi ja Tartumaa KOV juhtide ühisseminaril liikumisaktiivsuse edendamise teemal, Vooremäe spordibaasis vallavanem Piibe Koemets.

Kogu päeva - KOVi noorsootöötajate arenguprogrammi õppereisil Soomes haridusspetsialist Bianka Makoid.

Laupäev, 4. mai

11.00-14.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

 

22.28. aprill

Esmaspäev, 22. aprill

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.30-16.30 Haridusasutuste toidukorralduse uuringu kohtumisel vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kogu päeva – majandusosakond on meeskonna väljasõidul Virumaal.

Teisipäev, 23. aprill

13.00 Vara lasteaia Õnnetriinu töötajatega kohtumisel vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kogu päeva – majandusosakond on meeskonna väljasõidul Virumaal.

Kolmapäev, 24. aprill

15.00-16.30 Meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" toetuse saajate ja partnerite infotunnis vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali.

16.00 Vallavolikogu istungil Alatskivi Kunstide Koolis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru.

Neljapäev, 25. aprill

10.00-12.00 Kallaste keskväljaku põhiprojekti esitlusel vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali ja ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

Kogu päeva – Tallinna Ülikooli Arheoloogia teaduskogu ja raamatukogu külastustel Tallinnas abivallavanem Peeter Kiuru.

Reede, 26. aprill

9.00-10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.30 Koolitusel „Inimkeskse riigivalitsemise, otsuste mõjude hindamise ja osapoolte kaasamise ABC" arendusnõunik Taivo Tali.

15.21. aprill

Esmaspäev, 15. aprill

9.00-10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

15.00 Huvihariduse töörühma koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

17.00 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul Koosal kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Teisipäev, 16. aprill

8.30 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.30 Hariduskomisjoni veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

10.30 Tartumaa Omavalitsuste Liidu uued projektide tutvustusel Alatskivil vallavanem Piibe Koemets.

13.00 Arendus-ja keskkonnakomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja arendusnõunik Taivo Tali.

14.30-17.00 Tantsulisel pärastlõunal Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kolmapäev, 17. aprill

10.00-12.30 Veebikohtumisel teemal: "Alkohol, tubakatooted ja narkootikumid avalikel üritustel" kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

13.00 Kriisikomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

15.00 Eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja vallasekretär Kai Pruuli.

16.00 Majanduskomisjoni koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

18.00 Kaasava eelarve komisjonis vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali.

19.00-21.00 Alatskivi lossikino toimkonnas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 18. aprill

10.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Tartus sporditööspetsialist Priit Allikivi.

10.00 TÜ magistrantide tööde (Peipsiääre valla kommunikatsioonistrateegia) esitlusel Tartus vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali ja turundusjuht Liis Lainemäe.

10.00-12.00 Laulu- ja tantsupeo koosolekul Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

12.30 Kodavere laulupeo helindamise koosolekul Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 19. aprill

9.30 Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja piloteerimise projekti lõpuseminaril Tartus haridustööspetsialis Bianka Makoid.

12.00-16.00 on vallamaja SULETUD seoses meeskonnaüritusega.

Laupäev, 20. aprill

11.00-14.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist.

 

08.14. aprill

Esmaspäev, 8. aprill

8.00 Kohtumisel Elva Teenused hallatava asutuse esindajatega abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kolmapäev, 10. aprill

10.00 Linnade ja Valdade Päevadel Tartus vallavanem Piibe Koemets, sporditööspetsialist Priit Allikivi, haridusspetsialist Bianka Makoid, raamatupidaja Eve Süld.

13.0016.00 Kodavere laulupeo võtetel ("Prillitoos") kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 11. aprill

9.30–10.30 Kodavere laulupeo ühisproovis Peipsiääre valla lasteaedade laululastele Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

10.00 Linnade ja Valdade Päevadel Tartus vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Sirje Koido ja keskkonnaspetsialist Marily Laak.

Reede, 12. aprill

10.00 Tartumaa hariduse arenguprogrammi koolituspäeval haridusspetsialist Bianka Makoid.

9.0010.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

12.30–14.00 Omavalitsuste portaali (OVP) testkeskkonnas sisulehe loomise veebiseminaril avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Laupäev, 13. aprill

11.4016.40 Liivi Muuseumis juba 36. korda toimuval etlusvõistlusel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.
 

01.07. aprill

Esmaspäev, 01. aprill

9.00–10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.30 Peipsiääre Kultuuri- ja Vabaajakeskuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

17.30 Maakaitsepäeva 0 koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

Teisipäev, 2. aprill

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.0014.30 „Traumateadliku lähenemise toetamine haridussüsteemis" Rajaleidja seminaril Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 3. aprill

16.00 Ettevõtlusklubi kokkusaamisel Kolkja vanausuliste muuseumis vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kogu päeva - KOVi noorsootöötajate arenguprogrammi koolituspäev Tallinnas haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 4. aprill

14.00 Kodavere laulupeo koosolekul Alatskivi lasteaias kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

11.0012.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

18.00 Dialoogiõhtul Välgi külamajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

Reede, 5. aprill

10.0012.00 TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituudi Arheoloogia osakonna külastusel abivallavanem Peeter Kiuru ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp. 

Pühapäev, 6. aprill

11.00–14.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

Märts 2024

25.–31. märts

Esmaspäev, 25. märts

9.0010.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Peipsiääre valla kultuuritöötajate veebikoosolekul Peipsiääre kogukonnafestivali korraldamise teemal kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

10.00 Kohtumisel Riigilaevastiku, Kallaste Kalur, MTÜ Peipsiääre Järvepääste esindajatega ja kohalike kutseliste kaluritega, teemal Kallaste slipp, vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavolikogu liikmed Sven Särki ja Margus Kustala, vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp,  maakorraldaja Tõnu Ilves, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 26. märts

9.00 Vallavalitsuse erakorralisel istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

8.45 SA Vara Sport nõukogu koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi.

14.30 Volikogu keskkonna-ja arenduskomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets. 

Kolmapäev, 27. märts

16.00 Vallavolikogu II koosseisu 30. virtuaalistungil sotsiaalosakonna juhataja abivallavanem Peeter Kiuru, Triin Vaino, vallasekretär Kai Pruuli, kantseleispetsialist Eveli Norring.

Kogu päeva - Riigikaitseseminaril Kirnas vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 28. märts

10.00 Kohtumisel Regiooni Energiaagentuuri esindajatega Tartus teemal Alatskivi Lasteaia päikesepaneelid vallavanem Piibe Koemets.

11.0012.30 Maal elamise päeva veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

13.00 Kolkja matka kokkuvõtlikul koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja turundusjuht Liis Lainemäe.
 

18.-24. märts

Esmaspäev, 18. märts

9.0010.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

15.00 Hariduskomisjoni veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kogu päeva - Noorsootöö arenguprogrammi koolituspäevad Haapsalus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 19. märts

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

15.30 Kohtumisel Vara kooliga, kus teemaks Vara piirkonna kultuur, sport ja noorsootöö, vallavanem Piibe Koemets, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kogu päeva - Noorsootöö arenguprogrammi koolituspäevad Haapsalus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 20. märts

10.00–15.00 Rahvusvahelise projekti "Singing Heritage Route" koosolekul turundusjuht Liis Lainemäe.

13.00–14.00 Ringmajanduse teekaardi veebikoosolekul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

15.00 Peipsiääre vallavolikogu eestseisusel vallavanem Piibe Koemets.

Kogu päeva - Noorsootöö arenguprogrammi koolituspäevad Haapsalus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 21. märts

11.0012.00 Tartu 2024 programmi kommunikatsiooni ja turunduse veebikohtumisel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

14.0017.00 Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldajate koosolekul Tartus turundusjuht Liis Lainemäe.

15.00 Kodavere laulupeo nõupidamisel Palal kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

18.0020.00 Dialoogiõhtu Pala raamatukogus kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 22. märts

10.0012.00 Kliimaseaduse veebiarutelul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

10.0013.00 Geograafilise infosüsteemi (GIS) veebikoolitusel turundusjuht Liis Lainemäe.
 

11.–17. märts

Esmaspäev, 11. märts

9.0010.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

10.00–15.00 Star koolitusel sotsiaaltööspetsialist Relika Laan.

13.00 Valla koolijuhtide koosolekul vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 12. märts

9.30 HOP projekti vaheseminaril Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

10.0016.30 Koolitusel „Kaasamine" sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino ning sotsiaaltööspetsialistid Zlata Hollat ja Relika Laan.

Kolmapäev, 13. märts

9.0011.00 Peipsiääre valla ja Muinsuskaitseameti koostöökohtumisel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

10.0013.00 Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Tiigi seltsimajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 14. märts

14.0015.30 Tartumaa kommunikatsioonivõrgustiku kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas Tartus avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

8.1513.00 Koolisisesel etluskonkursil Alatskivi koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 15. märts

9.30 Tartumaa hariduse arenguprogrammi koolituspäeval Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.

9.3016.30 Omavalitsuse portaali koolitusel Eesti Linnade ja Valdade Liidu majas Tallinnas avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Laupäev, 16. märts

11.0014.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 
 

4.–10. märts

Esmaspäev, 4. märts

9.0010.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 5. märts

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.0010.30 Puurkaevude infotunnis Teams'is keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

10.0011.00 Notari tehingud Oktoobri 8 ja Kasenurga kinnistutega abivallavanem Peeter Kiuru.

11.0011.30 Haridus- ja kultuuriosakonna nõupidamisel abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja sporditööspetsialist Priit Allikivi.

16.00 Tartumaa Arendusseltsi veebikohtumisel vallavanem Piibe Koemets.

Kogu päeva - Koolitusel „Kaasamine" Sotsiaaltööspetsialistid Zlata Hollat ja Relika Laan.

Kolmapäev, 6. märts

10.00 Peipsisääre valla koolispordi meistrivõistlustel tervisepallis Alatskivil 4.-6. klass sporditööspetsialist Priit Allikivi.

11.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets.

13.30 Kohtumisel Alatskivil Muinsuskaitseameti esindajaga vallavanem Piibe Koemets.

14.00 Tartumaa huvihariduse töögrupi koosolekul Tartus Tartumaa Omavalitsuste Liidu kontoris haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 7. märts

8.30 Kohtumisel Pala noortekeskuses, kus teemaks noorsootöö, kultuuri ja spordi ühendamine, vallavanem Piibe Koemets. 

Pühapäev, 10. märts

12.00 Vara Maarahvaseltsi 30. sünnipäeval vallavanem Piibe Koemets.

Veebruar 2024

26. veebruar–3. märts

Esmaspäev, 26. veebruar

13.0015.00 Kolkja Kelk 2024 korralduskoosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, abivallavanem Peeter Kiuru ja turundusspetsialist Liis Lainemäe.

14.3016.00 Kallaste keskväljaku koosolekul, kus on teemaks konstruktsioonid ja muud küsimused arendusnõunik Taivo Tali, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja turundusspetsialist Liis Lainemäe.

15.0016.30 Tartumaa huvihariduse töögrupi koosolekul Tartus Tartumaa Omavalitsuste Liidu kontoris haridusspetsialist Bianka Makoid.

17.30 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, sporditööspetsialist Priit Allikivi ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kogu päeva - Kohtumistel Toila ja Haljala vallas vallavanem Piibe Koemets.

Teisipäev, 27. veebruar

9.00 Vallavalitsuse erakorralisel istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.0011.00 Keskkonnaspetsialistide KO(h)Vihommikul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

11.00 Valla noorsootöötajate koosolekul Koosal haridusspetsialist Bianka Makoid ja abivallavanem Peeter Kiuru.

12.0016.30 Projekti "Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomine" avaseminaril arendusnõunik Taivo Tali, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

13.00 Alatskivi lasteaia õpetajate koosolekul (haridusvõrgu ümberkorraldamine) vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

15.00 Majanduskomisjoni koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

17.00 Alatskivi lasteaia hoolekogu koosolekul (haridusvõrgu ümberkorraldamine) vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 28. veebruar

9.00 Peipsiääre vallavolikogu hariduskomisjonis osaleb vallavanem Piibe Koemets.

9.0010.00 Lõuna-Eesti turismiklastri hommikul (veebikoosolek) turundusspetsialist Liis Lainemäe.

11.0012.00 Koosa vabaajapargi arenduse koosolekul arendusnõunik Taivo Tali.

15.3016.30 Notar vallamajas kaugtõestamise teel (Vara 10-7) abivallavanem Peeter Kiuru.

16.00 Vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli ja finantsjuht Sirje Koido.

Kogu päeva - Tallinna ülikooli kooliarendusprogrammi seminaril Pärnus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 29. veebruar

10.00 Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets.

Kogu päeva - Tallinna ülikooli kooliarendusprogrammi seminaril Pärnus haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 1. märts

9.0010.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Laupäev, 2. märts

11.0014.00 Kodavere laulupeo projektikoori proov Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritöö spetsialist Reet Kruup.

Pühapäev, 3. märts

12.00 Kolkja matkal ja Talveprääznikul sporditööspetsialist Priit Allikivi, kultuuritöö spetsialist Reet Kruup, vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru.

 

19.–25. veebruar

Esmaspäev, 19. veebruar

9.00 Ühiskülastus Alatskivi lossi ja sõiduhobuste talli vallavanem Piibe Koemets, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Valla kultuuritöötajate veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

11.00 Tartumaa omavalitsuste sporditöötajate infopäeval Kambjas sporditööspetsialist Priit Allikivi.

14.00 Eelkohtumisel Tartus enne Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohtumist vallavanem Piibe Koemets.

16.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Teisipäev, 20. veebruar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

14.00 Kohtumisel Peipsiääre valla spordi, kultuuri ja noorsootöö esindajatega vallavanem Piibe Koemets.

Kolmapäev, 21. veebruar

10.0021.00 Kinokolmapäeval Alatskivi lossikinos kultuuritööspetsialist Reet Kruup

10.0015.00 Tartumaa ringmajanduse teekaardi visiooni seminaril keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

10.00 Peipsiääre valla koolispordi MV rahvastepallis 1.-3. kl Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi.

13.00 Kolkja kooli õpilasesinduse koosolekul vallavanem Piibe Koemets.

14.20 Kolkja kooli õppenõukogu koosolekul Kolkjas vallavanem Piibe Koemets.

15.00 Volikogu eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 22. veebruar

13.00 Kohtumisel Hea Hariduskorralduse esindajatega vallavanem Piibe Koemets.

16.30 Kolkja kooli hoolekoguga koosolekul vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 23. veebruar

12.00 Maakonna vabariigi aastapäeva aktusel Tartu Ülikooli muuseumis vallavanem Piibe Koemets.

17.00 Vabariigi aastapäeva tähistamisel Varal vallavanem Piibe Koemets.

Laupäev, 24. veebruar

10.00 EV 106 rongkäigul Alatskivil vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

14.00 EV 106 aktusel Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

 

12.–18. veebruar

Esmaspäev, 12. veebruar

9.0010.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Kohtumisel Kolkja vanausuliste muuseumis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

14.00 Koolivõrgu ümberkorralduse arutelul õppenõukoguga Alatskivi koolis vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

15.0016.00 Peipsiääre kogukonnafestivali nõupidamisel koos Tartu Ülikooli eetikakeskusega veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

17.00 Koolivõrgu ümberkorralduse arutelul hoolekoguga Alatskivi koolis vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 13. veebruar

9.00 Peipsiääre valla kultuur, sport ja noorsootöö arutelul koos valdkondade esindajatega vallavanem Piibe Koemets.

9.3011.30 Kallaste keskväljaku eelarve arutamisel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

11.3013.00 Vallamaja vastlapäeval avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

12.3016.00 Heaoluprogrammi projekti juhtgrupi koostöökohtumisel haridusspetsialist Bianka Makoid, lastekaitsespetsialist Helina Vester.

17.00 Alatskivi Looduskeskuse koosolekul vallamajas vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru.

Kolmapäev, 14. veebruar

9.3016.30 Riskikäitumine ja käitumishäired - mõistmine, ennetus ja sekkumise alustalad SKA koolitusel lastekaitsespetsialist Helina Vester.

10.00 Kohtumisel Meie Toidukaubad ja ABMA OÜ esindajatega Tartus vallavanem Piibe Koemets.

10.0010.30 Tartumaa kultuuritöötajate nõupidamisel veebis Reet Kruup.

14.00 Koolivõrgu ümberkorralduse arutelul Alatskivi koolis haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 15. veebruar

10.00 eelkohtumisel enne Haridus- ja Teadusministeeriumi kohtumist Teams keskkonnas vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 16. veebruar

9.00–10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00 Tartumaa haridusnõunike arenguprogrammis Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.

19.00 Tartu Kultuurikandja tänusündmusel Tartu Kammivabrikus vallavanem Piibe Koemets.

Laupäev, 17. veebruar

Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

 

5.–11. veebruar

Esmaspäev, 5. veebruar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.00–16.00 Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjoni koosolek Värskas abivallavanem Peeter Kiuru.

14.0017.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid Toidujuhtgrupi koosolek Tartumaa Omavalitsuste Liidus, Tartus. 

16.30 SA Vara Sport nõukogu koosolekul vallavanem Piibe Koemets, sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Teisipäev, 6. veebruar

9.00–11.00 Vallavalitsuse istungil, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, haridusspetsialist Bianka Makoid, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

10.00–16.00 vallavanem Piibe Koemets 2024. aasta regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminaril Tallinnas. 

12.00–13.00 Noortegarantii tugisüsteemi koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

13.0014.00 Vara 10-7 korteri võõrandamisel kaugtõestamise teel abivallavanem Peeter Kiuru.

Kolmapäev, 7. veebruar

9.0010.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid Noortevolikogu koosolekul vallamajas.

10.00–11.00 Ajutise liikluskorralduse ja töömaaohutuse infotunnis, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

13.0015.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 8. veebruar

11.0012.30 Haridusspetsialist Bianka Makoid ARNO koolitusel.

14.00–15.30 Kommunikatsioonikohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

18.0020.00 Peipsiääre kogukonnafestivali dialoogiõhtu Vara raamatukogus kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

Kogu päeva: KOV-i pärimisjuhtumid. Eestkostetava maksejõuetuse, erieestkoste- ja hooldusõiguse kohtupraktika õppepäeval sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino ja sotsiaaltööspetsialist Zlata Hollat.

Reede, 9. veebruar

10.00 Tartumaa koolispordi MV suusatamises Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Laupäev, 10. veebruar

10.00 6. Peipsiääre valla talimängudel osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sporditööspetsialist Priit Allikivi.

11.0014.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup. 

Jaanuar 2024

29. jaanuar–4. veebruar

Esmaspäev, 29. jaanuar

10.00–11.30 Kriisikomisjoni kohtumisel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

10.00–12.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid osaleb veebis toimuval HARNO infotunnis.

13.00–14.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Kolmapäev, 31. jaanuar

16.00 Vallavolikogu II koosseisu 28. istungil Alatskivi Kunstide Koolis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, õigusnõunik Kristin Klesmann, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Reede, 2. veebruar

8.40–9.50 Tartu rahu tähistamisel Kodavere, Alatskivi, Vara Vabadussõja mälestussamba ja major Valter Pedaku mälestuskivi juures vallavanem, Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu "Loov Vald" kohtumisel Luunja kultuurimajas vallavanem Piibe Koemets ja keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

15.00 Jõgevamaa Koostöökoja Peipsi piirkonna liikmete koosolekul Pala kultuurimajas abivallavanem Peeter Kiuru.

Laupäev, 3. veebruar

12.00 Eakate jõulupeol Alatskivi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets.

 

22.28. jaanuar

Esmaspäev, 22. jaanuar

10.00 Loov Euroopa projekti nõupidamisel veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Haridusspetsialist Bianka Makoid Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Norras.

Teisipäev, 23. jaanuar

10.00–15.00 Skype'i teel toimuval KOVTP haldamise koolitusel avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

13.00–15.00 NGTS võrgustiku kohtumisel TOLis sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

14.00–16.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp ja vallasekretär Kai Pruuli.

Haridusspetsialist Bianka Makoid Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Norras.

Kolmapäev, 24. jaanuar

8.15 Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

10.00–12.30 Veebis toimuval linna- ja vallasekretäride infopäeval, kus teemaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise seaduse eelnõuga kavandatavaid muudatused  vallasekretär Kai Pruuli.

9.30–16.00 TAI „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" projekti infopäeval Paides kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

17.30 Kallaste linnakeskuse/keskväljaku arhitektuurilise projekti eskiisi tutvustamisel ja arutelul vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali.

Haridusspetsialist Bianka Makoid Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Norras.

Neljapäev, 25. jaanuar

10.00–11.30 Meetme "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021-2027" taotlusvooru infopäeval veebis haridusspetsialist Bianka Makoid.

14.00–17.00 KOV jäätmereformi koosolekul TOLi hoones Tartus keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

Reede, 26. jaanuar

10.00 Tartu 2024 kultuuripealinna avamisüritusel vallavanem Piibe Koemets.

15.00 Tartu 2024 avapidustustel kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Laupäev, 27. jaanuar

11.00–14.00 Kodavere laulupeo projektikoori proovis Alatskivi Kunstide Koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

15.21. jaanuar

Esmaspäev, 15. jaanuar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

9.00 Kultuuritööspetsialist Reet Kruup osaleb Loov Euroopa projekti veebiarutelul (TOL).

13.00 E-ITS rakendamise koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino.

13.00–14.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid osaleb Peipsiääre valla haridusjuhtide veebikoosolekul.

16.00 Valla spordikorralduse arutelul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sporditööspetsialist Priit Allikivi, finantsjuht Sirje Koido, vallasekretär Kai Pruuli, Katrin Reimand ja Kristjan Kallavus.

Teisipäev, 16. jaanuar

9.00–16.00 GIS koolitusel osalevad keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, maakorraldaja Tõnu Ilves, arendusnõunik Taivo Tali ja Liis Lainemäe.

9.00–16.00 Kohtumisel Järva Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja ja Järva Teenused juhiga Koerus abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.

10.00 Varal Peipsiääre koolispordi MV jalgpallis 1.-5. klass sporditööspetsialist Priit Allikivi.

Kolmapäev, 17. jaanuar

9.00–16.00  GIS koolitusel osalevad keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, maakorraldaja Tõnu Ilves, arendusnõunik Taivo Tali ja Liis Lainemäe.

10.00 Töönõustamisel lastekaitsetöötajatele lastekaitsespetsialist Helina Vester.

13.0014.30 Haridusspetsialist Bianka Makoid Tartumaa huvihariduse töögrupi koosolekul Tartus.

Neljapäev, 18. jaanuar

9.30–16.30 Arendusnõunik Taivo Tali osaleb Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele Tabivere rahvamajas.

13.00–14.00 HOP projekti meeskonna (Peipsiääre valla haridusjuhid ja tugispetsialistid) veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

15.00 Kolkja Kelk töögrupi koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi, abivallavanem Peeter Kiuru ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 19. jaanuar

9.00–10.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis (veebis) kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots

13.00 Kallaste linnakeskuse projekteerimise eskiisi arutelul Abma OÜ kontoris Tartu Aparaaditehases arendusnõunik Taivo Tali, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre ning keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

8.14. jaanuar

Esmaspäev, 8. jaanuar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

Teisipäev, 9. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istung vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, Mari Niitra, Rutt Pirk, Jaan Soieva ja avalike suhete spetsialist Kadri Külaots. 

Kolmapäev, 10. jaanuar

10.00 Pala kultuurimajas laulu- ja tantsurühmade uusaastapeol vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots.

14.0015.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid osaleb Linnade ja valdade Liidu haridusnõunike infotunnil. 

16.00 Ettevõtlusklubi kohtumisel vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots, arendusnõunik Taivo Tali.

Neljapäev, 11. jaanuar

13.00 Tartu 2024 kohtumisel veebi teel osalevad vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kadri Külaots, turundusspetsialist Liis Lainemäe.

10.0016.00 Haridusspetsialist Bianka Makoid on Tartumaa Haridusvõrgu Koostöökogu arenguprogrammi I koolituspäeval.

Reede, 12. jaanuar

13.00 2024 aasta eelarve arutelu Pala noortekeskuses osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, finantsjuht Sirje Koido ja vallasekretär Kai Pruuli.

Toimetaja: KADRI KÜLAOTS

Detsember 2023

18. detsember - 24. detsember

Esmaspäev, 18. detsember

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar. 

Kolmapäev, 20. detsember

12.00-14.00 Vallamaja suletud seoses meeskonnaüritusega.

Reede, 22. detsember

Vallamaja avatud 8.00-13.00.

11. detsember - 17. detsember

Esmaspäev, 11. detsember

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar. 
9.00 Lasteaiajuhtide koosolekul Varal haridusspetsialist Bianka Makoid.
13.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets.
14.00-17.30 Tallinna ülikooli kooliarendusprogrammi pidaja eriseminaril veebis haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 12. detsember

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
12.00 Kallaste kui kuurordi tuleviku arendamise ja väärtuspakkumise ajurünnakul vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali. 
17.00 Haridusvõrgu analüüsi arutelul koos volikogu liikmetega vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 13. detsember

13.00-15.00 Peipsiääre valla haridusjuhtide kohtumisel Alatskivil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid.

Neljapäev, 14. detsember

11.00 Peipsiääre valla üldhariduskoolide kehalise kasvatuse õpetajate infopäeval Kallastel sporditööspetsialist Priit Allikivi.
11.00 Kohtumisel Rally Estonia esindajatega Alatskivil vallavanem Piibe Koemets.
15.00-16.30 Tekstiilijäätmete teemalisel veebiarutelul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
Kogu päeva: kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolitusel Tartus finantsjuht Sirje Koido.
Kogu päeva: ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele arendusnõunik Taivo Tali ja ehitusspetsialist Raimet Figol.

Reede, 15. detsember

9.00-12.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu arutelu-ümarlaual Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.
Kogu päeva: kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolitusel Tartus finantsjuht Sirje Koido.

4. detsember - 10. detsember

Esmaspäev, 4. detsember

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, arendusnõunik Taivo Tali, finantsjuht Sirje Koido, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.00 Kohtumisel Hea hariduskorralduse MTÜga Alatskivil vallavanem Piibe Koemets, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
13.00 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil Tartus vallavanem Piibe Koemets.
13.00-15.00 Huvihariduse töögrupi kohtumisel haridusspetsialist Bianka Makoid.
15.00-16.30 EST-LAT programmi Tartumaa omavalitsuste tegevuste arutelul arendusnõunik Taivo Tali.

Teisipäev, 5. detsember

10.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Nõos sporditööspetsialist Priit Allikivi.
Terve päev: koostöökohtumisel Järva vallavalitsuse kolleegidega vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, haridusspetsialist Bianka Makoid, kantseleispetsialist Eveli Norring, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, sotsiaaltööspetsialist Zlata Hollat, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, maakorraldaja Tõnu Ilves.

Kolmapäev, 6. detsember

8.00-13.00 koostöökohtumisel Järva vallavalitsuse kolleegidega vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, haridusspetsialist Bianka Makoid, kantseleispetsialist Eveli Norring, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, sotsiaaltööspetsialist Zlata Hollat, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, maakorraldaja Tõnu Ilves.
14.00-15.30 "Loova valla" kogukonnakiirendi Peipsiääre ideede nõustamisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus arendusnõunik Taivo Tali.
15.30 Kallaste turismi väärtuspakkumise  eelnõustamisel arendusnõunik Taivo Tali.
18.30 Rahvakoosolekul Assikveres vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali.

Neljapäev, 7. detsember

14.00-15.30 Jäätmereformi koosolekul Tartu Keskkonnaametis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
10.00-13.15 Huvikaitse veebikoolitusel kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
14.30-15.30 Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" veebikohtumisel mentoriga kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 8. detsember

9.00 Tartu 2024 infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
20.00 Peipsiääre valla noorte tunnustusgalal 2023 Pala kultuurimajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

November 2023

27. november - 3. detsember

Esmaspäev, 27. november

9.00-16.00 E-ITIS küberturbe praktikumis Tartus vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesmann, kantseleispetsialist Eveli Norring.
11.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, arendusnõunik Taivo Tali, finantsjuht Sirje Koido, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 28. november

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
9.30-15.30 Seminaril "Tugi mitmekülgse abivajadusega laste ja peredega töötavatele spetsialistidele. Puudega inimeste andmevahetus kui võimalus ennetuseks" sotsiaaltööspetsialistid Galina Sokolova ja Olga Solovjova.
11.30-päeva lõpuni Kõrgema elanikkonnakaitse kursusel Vihulas vallavanem Piibe Koemets

Kolmapäev, 29. november

9.30-11.00 Kallaste keskväljaku arutelu Keskkonnaametiga Tartus keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
9.30-15.00 Seminaril  "Koduteenus täna, homme ja ülehomme" sotsiaaltööspetsialistid Galina Sokolova ja Olga Solovjova, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, sotsiaalhooldajad Natalja Sorgina, Silvi Vaiknemets ja Svetlana Püss.
16.00 Vallavolikogu istungil abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesmann, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
Kogu päev: Kõrgema elanikkonnakaitse kursusel Vihulas vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 30. november

Kogu päev: Kõrgema elanikkonnakaitse kursusel Vihulas vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 1. detsember

9.30-15.00 Kohalike omavalitsuste GISi konverentsil Tallinnas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko ja ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.
10.00 Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets.
13.00 Kolkja vanausuliste muuseumi avamisel vallavanem Piibe Koemets.

Pühapäev, 3. detsember

16.00 Advendiküünla süütamisel Kallastel vallavanem Piibe Koemets.
15.00 Advendiküünla süütamisel Välgis abivallavanem abivallavanem Peeter Kiuru.
16.00 Advendiküünla süütamisel Palal abivallavanem Peeter Kiuru.
17.00 Advendiküünla süütamisel Koosal abivallavanem Piibe Koemets.
18.00 Advendiküünla süütamisel Alatskivil abivallavanem Peeter Kiuru.
18.30 Advendiküünla süütamisel Varal vallavanem Piibe Koemets.

20. november - 26. november

Esmaspäev, 20. november

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Triin Vaino, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.00-12.30 Jäätmereformi ümarlaual keskkonnaspetsialist Gerda Ustimeko
11.00 Valla lasteaiajuhtide koosolekul veebis haridusspetsialist Bianka Makoid.
13.00 Kohtumisel MTÜ Hea Hariduskorraldusega vallavanem Piibe Koemets, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
Kogu päev: 
kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolitusel Tartus finatsjuht Sirje Koido.

Teisipäev, 21. november

14.00-15.00 HTMi infotunnis Kolkja Lasteaed-Põhikooli järelvalvest Kolkjas vallavanem Piibe Koemets ja haridusspetsialist Bianka Makoid.
18.30 Rahvakoosolekul Ranna rahvamajas vallavanem Piibe Koemets, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

Kogu päev: kohalike omavalitsuste finantsjuhtide koolitusel Tartus finatsjuht Sirje Koido.
Kogu päev: raamatupidamisprogrammi Pmen koolitusel Tartus vanemraamatupidaja Kaili Kaur.

Kolmapäev, 22. november

12.30-17.30 Kliimamuutuste konverentsil keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
13.00-18.00 Terviseradade sügisseminaril Rakveres sporditööspetsialist Priit Allikivi.
12.30 Kohtumisel Kallaste linnakeskuse arhitektidega Tartus vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali.
 

Neljapäev, 23. november

9.00-13.00 Terviseradade sügisseminaril Rakveres sporditööspetsialist Priit Allikivi.
9.00-16.00 Koolitusel "Laste ja noorte lubamatule ning sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine lipusüsteemi metoodika alusel" Tallinnas lastekaitsespetsialist Helina Vester.

Reede, 24. november

Kogu päev: haridusvõrgu arengukonverentsil "HaridusLood" Jõhvis haridusspetsialist Bianka Makoid.

13. november - 19. november

Esmaspäev, 13. november

Kogu päev: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse õppereisil Rootsi Uppsala maakonda vallavanem Piibe Koemets.

Teisipäev, 14. november

10.00 Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel rahvastepallis 4.-5. klassidele sporditööspetsialist Priit Allikivi.
15.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi. 
Kogu päev: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse õppereisil Rootsi Uppsala maakonda vallavanem Piibe Koemets.

Kolmapäev, 15. november

14.00-16.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.
9.00-16.30 Raamatupidajate päeva konverentsil Tartus Eesti Rahva Muuseumis raamatupidajad Eve Süld ja Maili Mägi ning vanemraamatupidaja Kaili Kaili Kaur.
Kogu päev: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse õppereisil Rootsi Uppsala maakonda vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 16. november
 

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.00-17.15 „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" Parimate praktikate kogumine (Tartus) haridusspetsialist Bianka Makoid.
10.00-12.00 Kallaste keskväljaku lähteülesande läbivaatamisel arhitektidega Tartu Aparaaditehases vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 17. november

10.30-14.00 Interreg Europe projekti "Rural Proofing" Eesti juhtgrupi koosolekul Alatskivi lossis vallavanem Piibe Koemets.

6. november - 12. november

Esmaspäev. 6. november

10.00-12.30 Uue jäätmereformi ümarlaual veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp.
Kogu päev: Õppereisil Lääne- ja Ida-Virumaale vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 7. november

Kogu päev: Õppereisil Lääne- ja Ida-Virumaale abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.
Kogu päev: Visioonikonverentsil Omavalitsus 2035 Radisson Collection hotellis Tallinnas vallavanem Piibe Koemets.

Kolmapäev, 8. november

14.00 Kallaste keskväljaku kaitsmisel maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme komisjonis vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali.
10.00-13.00 Tartumaa kultuuritöötajate koosolekul Kambja vallas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
18.30 Rahvakoosolekul Kolkja rahvamajas vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

Neljapäev, 9. november

9.00-11.00 Eesti Puuetega Inimeste Koja infopäeval veebis erivajadusega laste toetamisest haridusspetsialist Bianka Makoid.

Oktoober 2023

30. oktoober - 5. november

Esmaspäev, 30. oktoober

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusjuht Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook.
13.00 Kohtumisel Peipsiääre valla haridusjuhtidega ja Hea hariduskorralduse MTÜga vallavanem
Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

Teisipäev, 31. oktoober

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
9.00-11.00 Keskkonnaameti KO(h)Vihommikul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
09.00-16.00 Sotsiaalkindlustusameti koolitusel "Juhtumikorraldus ja lapse abivajaduse hindamine" lastekaitsespetsialist Helina Vester.
14.00 Kohtumisel arhitekt Liis Uustaliga Kallaste keskväljaku teemal vallavanem Piibe Koemets, avalike suhete spetsialist Taivo Tali, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

Kolmapäev, 1. november

9.00 Kohtumisel SA Tartumaa Turismiga Tartus vallavanem Piibe Koemets.
11.30 Peipsiääre kogukonnafestivali toimkonna nõupidamisel Koosa rahvamajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
13.00-14.30 Maakonna huvihariduse ja -tegevuse töörühma koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.
8.00-16.00 Kohalike omavalitsuste finatsjuhtide koolitusprogrammis Tartus finantsjuht Sirje Koido.

Neljapäev, 2. november

11.00-13.00 Peipsiääre valla kriisikomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanema Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
18.30 Rahvakoosolek Varnja seltsimajas. Piirkonna elanikega kohtuvad vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 3. november

8.00-16.00 Kohalike omavalitsuste finatsjuhtide koolitusprogrammis Tartus finantsjuht Sirje Koido.

Pühapäev, 5. november

15.00-18.00 Vara rahvatantsurühma Kiljak 20. sünnipäeva tähistamisel kultuuritööspetsialist Reet Kruup

23. oktoober - 29. oktoober

Esmaspäev, 23. oktoober

10.00-16.00  Peipsiääre valla 6. sünnipäeva puhul vallamajas avatud uste päev.
10.00-11.00 Hommikukohv vallavanem Piibe Koemetsaga.
14.00-15.30 Kallaste linnakeskuse arhitektuurikonkursi tulemuste avalikustamisel Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, raamatupidaja Maili Mägi.
10.00-16.00 Tervise Arengu Instituudi koolitusel "Laste ja noorte lubamatule ning sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine lipusüsteemi metoodika alusel" lastekaitsespetsialist Helina Vester.

Teisipäev, 24. oktoober

9.30-16.00 Rahvaraamatukogude strateegiaprogrammi "21. sajandi raamatukogud Tartumaal" kohtumisel Rõngu Keskkoolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
12.30-16.00 HARNO Infohundi veebikoolitusel haridusspetsialist Bianka Makoid.
10.00-16.00 Sotsiaalkindlustusameti koolitusel "Juhtumikorraldus ja lapse heaolu hindamine" lastekaitsespetsialist Helina Vester.
14.00 Koosolekul Keskkonnaametiga keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

Kolmapäev, 25. oktoober

10.00-11.30 kohtumisel valla noorsootöötajatega abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid.
12.00-13.30 majandusosakonna nõupidamisel Pala noortekeskuses abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, ehitusspetsialist Raimet Figol, maakorraldaja Tõnu Ilves, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko. 

Neljapäev, 26. oktoober

13.00 hariduskomisjoni koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 27. oktoober

10.00-16.00 Sotsiaalkindlustusameti koolitusel "Teekond riikliku perelepituseni ja edasi" lastekaitsespetsialist Helina Vester.

16. oktoober - 22. oktoober

Esmaspäev, 16. oktoober

9.30-17.00 Kriisikommunikatsiooni koolitusel Tartu vallas vallavanem Piibe Koemets
13.00 Valla koolijuhtide koosolekul vallamajas abivallavanem Peeter Kiuru ja haridusspetsialist Bianka Makoid

Teisipäev, 17. oktoober

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.30 Peipsiääre valla koolispordi MV jalgpallis 5.-9. klassile sporditööspetsialist Priit Allikivi
18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 18. oktoober

10.00-15.00 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedi edendamise infopäeval Tartus lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.
13.00-18.00 Valla ettevõtluspäeval koos Tartu Ärinõuandlaga Kadrina Mõisas vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali.

Neljapäev, 19. oktoober

12.00 Luulelõuna "Koosal Koos" Tartumaa kultuurinädala raames kultuuritööspetsialist Reet Kruup. Koosa rahvamajas loevad oma lemmikluuletusi Peipsiääre valla kultuuritöötajad.
17.00-00.00 Euroopa kultuuripealinna programmi avalikustamise üritusel ja Tartu 2024 vastuvõtul Tartus vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 20. oktoober

14.00-16.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolek Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

9. oktoober - 16. oktoober

Esmaspäev, 9. oktoober

9.00 Juhtide koosolekul osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.30 Erakorralisel vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

12.00 Kohtumisel MTÜ Hea Hariduskorraldusega vallavanem Piibe Koemets.

Teisipäev, 10. oktoober

11.00 Kallaste keskväljaku "Avalik Ruum" arhitejtuurikonkursi võistlustööde hindamisel žürii ja ekpertidega vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, ehitusspetsialist Raimet Figol, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.
13.00-15.00 Kohtumisel regionaalminister Madis Kallasega Elvas finantsjuht Sirje Koido. Teemaks on kohalike omavalitsuste rahastamismudeli tulevik, sh kohalikud maksud.
15.00 Arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul jäätmekava arutamisel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Soome haridusspetsialist Bianka Makoid.
Tartumaa kultuurikorraldajate õppereisil Soome (Tampere) kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kolmapäev, 11. oktoober

10.00 Eesti-Läti programmi infoseminaril arendusnõunik Taivo Tali.
11.00 Kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liiduga vallavanem Piibe Koemets.
18.00 Peipsiääre vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali. Teemad: kaasava eelarve uus kord, Kallaste koolimaja kogukonnakeskuse loomise idee, piirkondlike rahvakoosolekute toimumise ajad sügisel jt.

Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Soome haridusspetsialist Bianka Makoid.
Tartumaa kultuurikorraldajate õppereisil Soome (Tampere) kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 12. oktoober

9.30-17.00 Päästeameti korraldatud kriisikommunikatsiooni koolitusel Tartus ehitusspetsialist Raimet Figol, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar. Teemad: kuidas kriisi ära tunda, millal on õige aeg kriisikommunikatsioon käivitada, kuidas valida ja valmistada ette sobiv kõneisik, kuidas olla paremini valmis kriisikommunikatsiooniks, sõnumikujundused kriisis, kriisiõppetunnid.
10.00 Peipsiääre valla koolispordi MV jalgpallis Varal sporditööspetsialist Priit Allikivi.
13.00-14.30 HARNO huvitoetuste veebinaril haridusspetsialist Bianka Makoid.
18.30-20.00 Kallaste tänavavalgustuse filmimisel Enefit Conncetiga vallavanem Piibe Koemets.

Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Soome haridusspetsialist Bianka Makoid.
Tartumaa kultuurikorraldajate õppereisil Soome (Tampere) kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 13. oktoober

9.00 Tartu 2024 veebikoosolekul avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar ja kultuuritööspetsialist Kristi Jõesaar
9.30-11.00 Uut omavalitsuste veebiportaali tutvustaval veebikoosolekul avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
13.00 Kohtumisel kandidaadiga vallavanem Piibe Koemets

Projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine" õppereisil Soome haridusspetsialist Bianka Makoid.
Tartumaa kultuurikorraldajate õppereisil Soome (Tampere) kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

2. oktoober - 8. oktoober

Esmaspäev, 2. oktoober

11.00 Tartumaa kultuurinädala infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
13.00 Juhtide koosolekul osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

Teisipäev, 3. oktoober

9.00 Vallavalitsuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.00-11.30 Veebikoolitusel "Google Search Console" avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
9.30-16.00 Rahvaraamatukogude strateegiaprogrammi "21. sajandi raamatukogud Tartumaal" esimesel kohtumisel Tammistu Raamatukogu-Külakeskuses kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
14.00-16.00 Rahvatervise valdkonna meeskonnajuhtide veebikohtumisel kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
14.00 Peipsiääre valla jäätmekava aastateks 2024-2029 eelnõu avalikul arutelul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.
19.00 Kohtumisel Enefit Connect OÜga Kallaste tänavavalgustuse teemal Kallastel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol.

Kolmapäev, 4. oktoober

9.30-16.30 Eesti omavalitsuste arendusjuhtide infopäeval Rahandusministeeriumis, Tallinnas arendusnõunik Taivo Tali. Teemad: Regionaalvaldkonna uudised ja koolitused. Olemasolevad ja avanevad meetmed (Interreg, arendusvõimekuse meede, PATEE, KOMP, KT, maapiirkonna ettevõtluspiirkonna meede), regionaalse arengu tegevuskava, minuomavalitsus.ee, Eesti digipööre ja omavalitsused, tuleviku omavalitsuse mudel.
10.00 Kohtumisel Lõuna prefektuuri juhtkonnaga Elvas vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 5. oktoober

10.00-15.00 Koolitus "Ametikiri" vallavalitsuse ametnikele. Koolituse viib läbi Eesti Keele Instituut, koolitaja Külli Kuusk.
15.00 MTÜ Kokora Kandi külaseltsiga kohtumine, Piibe Koemets ja Sirje Koido.
19.00-21.00 Peipsiääre valla õpetajate tänusündmusel Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, haridusspetsialist Bianka Makoid, kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
Täiendkoolitusel "Teehoiutööde ehitusjärelvalve" abivallavanem Peeter Kiuru.

Reede, 6. oktoober

9.30-18.00 Seminaril Eesti Rahva Muuseumis pärimuskultuuri õpetamisest kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.30-13.30 vestlustel raamatupidaja kandidaatidega vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Sirje Koido ja kantseleispetsialist Eveli Norring.
Täiendkoolitusel "Teehoiutööde ehitusjärelvalve" abivallavanem Peeter Kiuru.

September 2023

25. september-1. oktoober

Esmaspäev, 25. september

10.00 Perepesa infoseminaril veebis sotsiaaltööspetsialist Veele Kook ja lastekaitsespetsialist Helina Vester.
13.00 Valla kultuuritöötajate nõupidamisel vallamajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00 Poka sotsiaalkeskuse külastus Kastre vallas vallanem Piibe Koemets, sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook, Eha Saar, Galina Sokolova.

Teisipäev, 26. september

9.30-12.30 Lasteaedade spordipäeval Alatskivil vallavanem Piibe Koemets ja sporditööspetsialist Priit Allikivi
10.00 Kohtumisel Estkeeri esindajatega vallamajas sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook, Eha Saar, Galina Sokolova ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.
16.30 Kohtumisel Kolkja koolis vallavanem Piibe Koemets
11.00-12.00 ÜVK rajamise koosolekul Kallastel abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, ehitusspetsialist Raimet Figol.
14.30 Tartumaa Omavalitsuste Liidu ringmajanduse teekaartide koosolekul Gerda Ustimenko.
Tartumaa kultuuritöötajate õppereisil Lääne-Virumaale kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Kolmapäeval, 27. septembril

9.20 Kohtumisel Kolkja koolis vallavanem Piibe Koemets.
15.00-17.00 Tartu Loomade Varjupaigas uue majaga tutvumisel Gerda Ustimenko.
16.00 Vallavolikogu koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesmann, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
Tartumaa kultuuritöötajate õppereisil  Lääne-Virumaale kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Neljapäev, 29. september

10.00-16.00 Osalemine Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, RTK), Kuremaal arendusnõunik Taivo Tali.

18. september-24. september

Esmaspäev, 18. september

9.00 eelarvekomisjoni istungil vallavanem vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido.
10.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
12.30 Pärimuslõunal Pala koolis kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
14.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud NEET-projekti (Euroopa Sotsiaalfondi projekt noorte toetamiseks 2023-2027) veebitutvustusel vallavanem Piibe Koemets.
15.00 Arengu- ja keskkonnakomisjoni istungil vallavanem Piibe Koemets, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
19.00 Kohtumisel noortevolikoguga Peipsiääre vallamajas vallavanem Piibe Koemets.
ETKA Andrase poolt korraldatud õppekäigul Lätis haridusspetsialist Bianka Makoid.

Teisipäev, 19. september

11.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavnem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
13.00 Kohtumisel SAga Kallaste Arendus vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Sirje Koido.
14.00-18.00 Kohtumisel Lääne-Virumaa kultuuritöötajatega Alatskivil kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
16.00 Kohtumisel SA Vara Spordi nõukoguga Varal vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Sirje Koido.
ETKA Andrase poolt korraldatud õppekäigul Lätis haridusspetsialist Bianka Makoid.

Kolmapäev, 20. september

9.00 Maal elamise päeva infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
10.00-11.30 Veebikoolitusel "Ole kliendile nähtav ja leitav Google'i ettevõtjaprofiiliga" avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
12.00-16.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavas töötoas "Kohalik ja mahetoit haridusasutustes"  haridusspetsialist Bianka Makoid.
15.00 Eestseisuse istungil vallavanem Piibe Koemets.

Neljapäev, 21. september

10.00 Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel maastikujooksus Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi.
KOVi finantsjuhtide koolitusprogrammil Tartus finantsjuht Sirje Koido.

Reede, 22. september

16.30 Noorte laulu- ja tantsupeo tänusündmusel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid.
KOVi finantsjuhtide koolitusprogrammil Tartus finantsjuht Sirje Koido.

Laupäev, 23. september

12.00-16.00 Maal elamise päeva Peipsiääre valla infotelgis vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Eha Saar.
16.00 Pala kooli juubeliüritusel Palal vallavanem Piibe Koemets.

11. september-17. september

Esmaspäev, 11. september

9.00 Juhtide koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, haridusspetsialist Bianka Makoid, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 12. september

9.00 Vallavalitsuse istungil abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Kolmapäev, 13. september

9.00- 10.00 Maal elamise infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
9.00-16.00 Vallamaja ametnikud ja töötajad koolitusel.

Reede, 15. september

13.00-15.00 Vallamaja meeskond maailmakoristuspäeval Kodavere kalmistul.
11.00-17.00 Maal elamise päeva avaüritusel Rannus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

4. september-10. september

Esmaspäev, 4. september

9.00 Juhtide koosolekul vallvanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, vallasekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Taivo Tali, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, haridusspetsialist Bianka Makoid,avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
14.00 Infotunnis "Targa omavalitsuse GIS-lahendused Peipsiääre Vallavalitsusele" vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

Teisipäev, 5. september

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
11.00-12.00 Kohtumisel Peipsiääre Vabatahtliku Merepääste esindajatega abivallavanem Peeter Kiuru ja arendusnõunik Taivo Tali.
13.30 Hariduskomisjoni koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid
18.00- 19.30 Eesti Arhitektide Liidus Tallinnas "Hea avaliku ruumi" jätkuprogrammi võistluste tutvustusõhtul tutvustavad Kallaste linnakeskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlust arendusjuht Taivo Tali ja võistlusülesande koostaja Ülle Maiste.

Kolmapäev, 6. september

9.00-10.00 Maal elamise infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
13.00-17.00 Tartu Loodusmajas Eesti üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" Lõuna-Eesti regionaalsel ideeseminaril arendusnõunik Taivo Tali.

Neljapäev, 7. september

10.00 Noortevaldkonna koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid.
10.00-12.00 RIngmajanduse teekaartide infopäeval veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.
11.30-16.10 Kultuurikompassi foorumil kultuurikorraldajatele "Kuidas toetab kultuuriline koostöö piirkonna arengut?" Valgas kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
Reet
16.00-18.00 Vallamaja II korrusel Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 ja selle tegevuskava ning eelarvestrateegia 2024-2027 avalikul arutelul arendusnõunik Taivo Tali ja finantsjuht Sirje Koido.

August 2023

28. august - 3. september 2023

Esmaspäev, 28. august

KOV-ide finantsjuhtide koolitusprogrammis Tartus finantsjuht Sirje Koido
8.00-8.30 Pala lasteaia parkla ülevaatusel abivallavanem Peeter Kiuru, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre.

Teisipäev, 29. august

KOV-ide finantsjuhtide koolitusprogrammis Tartus finantsosakonna juhataja Sirje Koido.
18.00 Noortevolikogu koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

 

Kolmapäev, 30. august

12.00 Tervisekeskuse avamisel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido.
Õppereisil Setomaale projekti „Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade" raames, kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

Reede, 1. september

9.00 Anna Haava nimeline Pala Kooli avaaktusel haridusspetsialist Bianka Makoid.
10.45 Kolkja Lasteaed-Põhikooli avaaktusel haridusspetsialist Bianka Makoid.
Õppereisil Setomaale projekti „Peipsimaa keele- ja kultuurikogukondade" raames, kultuuritööspetsialist Reet Kruup.

21. august - 27. august 2023

Esmaspäev, 21. august

10.00 Juhtide koosolekul vallvanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
8.00-16.00 koolitusel Tallinnas "Traumapädev hooldus" lastekaitsespetsialist Helina Vester ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf

Teisipäev, 22. august

9.00 Vallavalitsuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
8.00-16.00 koolitusel Tallinnas "Traumapädev hooldus" lastekaitsespetsialist Helina Vester ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf
10.00-15.30 Tartu õpetajate sügisfoorumil Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
16.30-20.00 Lastekaitsetöötajate suvekoolis Remnikul lastekaitsespetsialist Helina Vester

Kolmapäev, 23. august

13.00-14.30 Linnade ja Valdade Liidu haridusametnike veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid
16.00 Peipsiääre Vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
8.00-19.00 Lastekaitsetöötajate suvekoolis Remnikul lastekaitsespetsialist Helina Vester

Neljapäev, 24. august

13.00-15.00 Valla haridusjuhtide koosolekul vallamajas vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, finantsjuht Sirje Koido, lastekaitsespetsialist Helina Vester
15.00 Projekti "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored" tutvustusel veebis haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 25. august

9.00-16.00 Veebikonverentsil "Teadlikumalt koos ehk kuidas toetada suitsidaalset noort ja tema pere" sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
9.00-14.00 Tartu 2024 omavalitsuste infopäeval Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

14. august - 20. august 2023

Esmaspäev, 14. august

8.00-16.00 koolitusel Tallinnas "Traumapädev hooldus" lastekaitsespetsialist Helina Vester ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf

13.00 juhtide koosolekul vallvanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, vallasekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Taivo Tali, finantsjuht Sirje Koido, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 15. august

8.00-16.00 koolitusel Tallinnas "Traumapädev hooldus" lastekaitsespetsialist Helina Vester ja sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf
10.00 regionaalminister Madis Kallase kohtumisel kohalike omavalitsuste juhtidega vallavanem Piibe Koemets
10.00-11.00 ja 13.00-14.00 Alatskivi vanas poes Tartu mnt 3 Uuskasutuskeskuse jaoks riiete jms kogumisel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
18.00 noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Kolmapäev, 16. august
10.00-11.00 ja 13.00-14.00 Alatskivi vanas poes Tartu mnt 3 Uuskasutuskeskuse jaoks riiete jms kogumisel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
15.00 volikogu eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets ja vallasekretär Kai Pruuli

Neljapäev, 17. august

9.00-16.00 Kallaste strateegiapäeval vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali
10.00 Haridustreffil Paides haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 18. august

9.00-15.00 sotsiaaltöö koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialistid Olga Solovjova ja Eha Saar, lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf

Laupäev, 19. august

11.00-14.00 Alatskivi Tänavakossul 2023 sporditööspetsialist Priit Allikivi

7. august - 13. august 2023

Esmaspäev, 7. august

9.00 juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
11.00 Alatskivi Tervisekeskuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets

Teisipäev, 8. august

9.00 vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
13.00 Tartumaa säästva liikuvuse kava koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
14.00-16.30 infokohtumisel Tartumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna esindajatega toidukaartidele ülemineku teemal Tartus sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

Laupäev, 12. august

9.00 Arvamusfestivalil Paides vallavanem Piibe Koemets

Pühapäev, 13. august

11.00 "Tartumaa kauni kodu 2023" tunnustusüritusel Luke mõisas vallavanem Piibe Koemets

31. juuli - 6. august

Esmaspäev, 31. juuli

8.45 juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.

Teisipäev, 1. august

9.00 vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar.
13.00 Koosa Mängude Maja koosolekul vallavanem Piibe Koemets, õigusnõunik Kristin Klesmann, kantseleispetsialist Eveli Norring, vallasekretär Kai Pruuli ja finantsjuht Sirje Koido.

Kolmapäev, 2. august

10.30-12.30 majandusosakonna koosolekul Kallastel abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, ehitus- ja hankespetsialist Raimond Võimre, ehitusspetsialist Raimet Figol, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

10.00 kohtumisel SA Vara Spordiga vallavanem Piibe Koemets ja finantsjuht Sirje Koido
13.00 kohtumisel Häirekeskusega kriisitelefoni teenusega liitumise teemal vallavanem Piibe Koemets ja ehitusspetsialist Raimet Figol.

Neljapäev, 3. august

9.00- 17.00 sotsiaaltöötajate suvekoolis Otepääl sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Olga Solovjova, lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

Reede, 4. august

9.00- 17.00 sotsiaaltöötajate suvekoolis Otepääl sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Olga Solovjova, lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

Laupäev, 5. august

9.00- 17.00 sotsiaaltöötajate suvekoolis Otepääl sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Olga Solovjova, lastekaitsespetsialist Helina Vester, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf.

Juuli 2023

24. juuli - 30. juuli

Esmaspäev, 24 juuli

09.00-13.00 Sotsiaaltöö koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, Veele Kook, Helina Vester, Olga Solovjova, Eha Saar. 

Teisipäev, 25. juuli

09.00-11.00 Keskkonnaameti infopäev internetis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko.

14.00 Rootsiküla rahvaga kohtumisel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, Kalmar Raudsepp, Raimond Võimre ja Raimet Figol. 

Neljapäev, 27. juuli

10.00 Hankekoolitusel vallavanem Piibe Koemets, Kalmar Raudsepp, Raimond Võimre ja Raimet Figol.

13.00 Piirkondlik Ettevõtlus- ja Elukeskkond projekti koosolekul vallavanem Piibe Koemets.

Reede, 28

12.00 Maarika Saarega kohtumine Kallastel vallavanem Piibe Koemets.

Laupäev, 29. juuli

10.00 OSHEE rannakäsipalli II etapp Alatskivi liivaväljakul sporditööspetsialist Priit Allikivi.

17. juuli - 23. juuli

Esmaspäev, 17. juuli

14.00 Kallaste Kiriku tn ÜVK rajamise töökoosolek, osalevad Peeter Kiuru, Kalmar Raudsepp, Raimet Figol, Raimond Võimre. 

Kolmapäev, 19. juuli

Piibe Koemets Eesti omavalitsusjuhtide suvistel mitmevõistlustel Kihnus.

Neljapäev, 20. juuli

Piibe Koemets Eesti omavalitsusjuhtide suvistel mitmevõistlustel Kihnus.

Reede, 21. juuli

09.00 -13.00 sotsiaaltöö koosolekul Kätlin Servet, Veele Kook, Helina Kosemets, Olga Solovjova, Helina Vester, Eha Saar.

03. juuli - 09. juuli

Teisipäev, 4. juuli

9.00 vallavalitsuse istungil majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Kolmapäev, 5. juuli

13.00-15.00 Maksu- ja Tolliameti koolitusel "Maamaks 2023" maakorraldaja Tõnu Ilves

15.00-17.00 Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi pidulikul avamissündmusel Tartus Lodjakojas kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Laupäev, 8. juuli

17.00-18.00 Peipsiääre valla programmiga Tartus Autovabaduse puiesteel kultuuritööspetsialist
Reet Kruup.

Juuni 2023

26. juuni - 2. juuli

Esmaspäev, 26. juuni

10.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli

13.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Neljapäev, 29. juuni

13.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

Pühapäev, 2.  juuli

9.30 Noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusnõunik Taivo Tali 

19. juuni - 25. juuni

Esmaspäev, 19. juuni

8.00-12.00 Majandusosakonna väljasõit Praaga külla
10.00 Tartu Regiooni Energiaagentuuri koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
14.00 Hariduskomisjoni istungil Alatskivil haridusspetsialist Bianka Makoid

Teispäev, 20. juuni

10.00 Kaasava eelarve Kallaste rannaatraktsioonide planeerimiskoosolekul Kallastel abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol, arendusnõunik Taivo Tali
14.00 Vallamaja meeskonna koosolek arendusprojektide teemal

Kolmapäev, 21. juuni

11.00 Lusikapeol 2022. a Peipsiääre vallas sündinud lastele sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook ja Helina Kosemets, sotsiaalkaitse ennetusspetsalist Kristina Vulf, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
11.00 Loova valla Kallaste linnasüdame arengu kavandamise koosolekul Tartus arendusnõunik Taivo Tali
16.00 Vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesmann, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
16.00 Kolkja Lasteaed-Põhikooli lõpuaktusel haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 23. juuni

11.00 Maakaitsepäeval ja võidutule jagamisel Ülenurmel vallavanem Piibe Koemets
16.00-16.20 Võidutule jagamisel Alatskivil Vabadussõja mälestussamba juures vallavanem Piibe Koemets

10.30 Võidupüha pärgade asetamine Kodaveres

11.00 Võidupüha pärgade asetamine Alatskivil
11.45 Võidupüha pärgade asetamine Valter Pedaku mälestussamba juures
12.15 Võidupüha pärgade asetamine Varal

Laupäev, 24. juuni

20.00 Alatskivi jaanitulel vallavanem Piibe Koemets

12. juuni - 18. juuni

Esmaspäev, 12. juuni

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallsekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
9.30 HOP projekti ekspertgrupi kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
11.00 - 12.30 Ringmajanduse teekaardi koosolekul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, ehitusspetsialist Raimet Figol, arendusnõunik Taivo Tali
10.00-14.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi
13.00 Taotlusvormide keskkonna SPOKU rakendamise koosolekul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 13. juuni

12.00-17.00 Kohtumisel jäätmekäitlusettevõtete esindajatega Eesti Maaülikoolis abivallavanem Peeter Kiuru

Kolmapäev, 14. juuni

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00-16.30 Seminaril Elvas sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, sotsiaaltöötajad Helina Kosemets ja Olga Solovjova
10.00-12.00 Projekti "Talust kooli" koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid
17.00 Ettevõtjate Mentorklubi kohtumisel Mesi Tares vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali
20.00 Vabariiklikul maaraamatukogude seminaril vallavanem Piibe Koemets

Neljapäev, 15. juuni

10.00 Ühistranspordikeskuse üldkoosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets

Reede, 16. juuni

8.00-18.00 Infopäeval "Kombineeritud sadeveesüsteemid" ehitusspetsialist Raimet Figol
15.00 Anna Haava nim Pala Kooli lõpuaktusel vallavanem Piibe Koemets
16.00 Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli lõpuaktusel abivallavanem Peeter Kiuru

Laupäev, 17. juuni

10.00 6. Peipsiääre valla suvemängudel Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi
19.00 Vara jaanitulel vallavanem Piibe Koemets

5. juuni -11. juuni

Esmaspäev, 5. juuni

8.30-16.00 Vallavalitsuse ametnikud meeskonnakoolitusel

Teisipäev, 6. juuni

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Kolmapäev, 7. juuni

11.00 Tartumaa koduhooldustöötajate tunnustusüritusel sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
12.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Kallaste endises kutsekoolis majas vallavanem Piibe Koemets

13.00 Kalmistuvahtide Haudi süsteemi koolitusel vallamajas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Neljapäev, 8. juuni

11.00 Valla parimate õpilaste vastuvõtul sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid
10.00-16.30 Projekti I Kodavere laalupido koolitusel Jääaja Keskuses kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.00-17.00 Eesti Linnade ja Valdade Liidu avaike suhete ja kommunikatsioonispetsialistide koolituspäeval Otepää kultuurimajas avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Mai 2023

29. mai - 4. juuni

Esmaspäev, 29. mai

11.00 Noortevaldkonna koostöö kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid

Teisipäev, 30. mai

8.00-17.00 Koolitusel "Imelised aastad" Tallinnas sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
10.00-16.00 Veebiseminar „Kliimamuutustega kohanemine ja elurikkuse suurendamine ruumi planeerimisel" arendusnõunik Taivo Tali
15.00-16.00 HTMi infotunnis veebis haridusspetsialist Bianka Makoid
16.30 Alatskivi lasteaia koolisaatmispeol haridusspetsialist Bianka Makoid
18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid
18.00-21.00 Lossijärve Kevadjooksul lastele Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi
17.00 Kärukõnni "Vanker veereb" korraldamisel Lossijärve kevadjooksu raames kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Kolmapäev, 31. mai

8.00-17.00 Koolitusel "Imelised aastad" Tallinnas sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
10.00-22.00 Lõuna-Eesti regiooni tulevikuseire töötoas "Ebavõrdsuse vähendamine ning töötamiseks ja elamiseks atraktiivsete piirkondade loomine" (OECD, Lõuna-Eesti arengulepe) Otepääl arendusnõunik Taivo Tali
16.00 Vallavolikogu koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesman, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

16.00 Vara lasteaia Õnnetriinu koolisaatmispeol haridusspetsialist Bianka Makoid

Neljapäev, 1. juuni

9.00 Peipsiääre valda külastava Järva vallavalitsust tervitavad Kallastel vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
11.00 Järva vallavalitsuse ja Peipsiääre vallavalitsuse tutvustamine, tervitussõnad Sõiduhobuste tallis 
13.00-16.00 Järva valla ametnike kohtumised Peipsiääre valla ametnikega

Reede, 2. juuni

9.00 Tartu 2024 infotunnis Kristi Jõesaar

10.00-16.30 Muudatuste juhtimise koolitusel Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook

 

22. mai - 28. mai

Esmaspäev, 22. mai

9.20 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, finantsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.30 Kohtumisel väikelaste vanematega Kallastel kultuuritööspetsialist Reet Kruup
12.00 Kohtumisel väikelaste vanematega Palal kultuuritööspetsialist Reet Kruup
13.00 Tartumaa Spordiliidu üldkoosolekul Tartus sporditööspetsialist Priit Allikivi
17.00-18.00 Kaasava eelarve ideede tutvustuse avalikul koosolekul Peipsiääre vallamajas vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 23. mai

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00-17.00 Energiatõhususe kalkulaatori koolitusel Tartu Loodusmajas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
13.00 Vara raamatukogu 140 üritusel kultuuritööspetsialist Reet Kruup

14.00 Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi veebiinfotunnis Tartu- ja Jõgevamaaomavalitsustele vallavanem Piibe Koemets ja arendusnõunik Taivo Tali
15.00 Jutuvestmisfestivali Ööbikuööd kokkuvõttekoosolekul veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
18.00 Peipsiääre valla meistrivõistlustel discgolfis - II etapp Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi

Kolmapäev, 24. mai

8.00-17.00 Rahvatervise meeskondade seminaril Paides kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
9.00-16.00 HOP projekti meeskonna kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
9.00-21.00 Loov Vald - kogukonnakiirendi projekti  Kallaste Keskväljak koolitusprogrammil Tallinnas vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, ehitusspetsialist Raimet Figol

Neljapäev, 25. mai

10.30 Kohtumisel väikelaste vanematega Kolkjas kultuuritööspetsialist Reet Kruup
12.00 Kohtumisel väikelaste vanematega Alatskivil kultuuritööspetsialist Reet Kruup
18.00 Tartumaa Suvemängudel petankis Alatskivi lossi pargis sporditööspetsialist Priit Allikivi
18.00 Vara Põhikooli direktorikandidaatidega kohtumine vallavanem Piibe Koemets, Bianka Makoid, Peeter Kiuru.

Reede, 26. mai

9.00-12.00 Sotsiaaltöökoosolek ja kohtumine Lõuna prefektuuri politseiametnikega sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, sotsiaaltööspetsialistid Eha Saar, Galina Sokolova, Olga Solovjova, Veele Kook ja Helina Kosemets
10.00 Kohtumisel Kastre vallavanemaga vallavanem Piibe Koemets ja vallasekretär Kai Pruuli.

13.00 Vara Põhikooli direktori valimiskomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid ja kantseleispetsialist Eveli Norring.

Laupäev, 27. mai

10.00-13.30 Peipsiääre valla kogukondade mõttetalgutel Kallastel Keskväljak 4 kultuuritööspetsialist Reet Kruup

15. mai - 19. mai

Esmaspäev, 15. mai

9.15 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, finatsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 16. mai

10.00 Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel kergejõustikus Alatskivil sporditööspetsialist Priit Allikivi

9.00-16.00 Tartumaa Omavalitsuste Liiduga Tammiste perekodus sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

10.00-12.00 Kauni kodu konkursile esitatud kodusid külastamas kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

12.30-17.00 Taastava õiguse infopäeval Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

13.00 Kohtumisel noortekeskuste juhtidega Kallastel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, finantsjuht Sirje Koido
18.00 Peipsiääre valla meistrivõistlustel discgolfis I etapil Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi

Kolmapäev, 17. mai

8.00-11.30 Vara kooli direktori vestlusvoorus vallavanem Piibe Koemets

14.00-17.00 Ehitusspetsialistide võrgustiku avakohtumisel Elvas ehitusspetsialist Raimet Figol

17.30-19.30 Kallaste keskväljaku ja selle ümbruse ruumilise arengu avalikul arutelul koos arhitekt Ülle Maistega (korraldajad Eesti Arhitektide Liit ja Peipsiääre vallavalitsus) vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Neljapäev, 18. mai

15.00 Majanduskomisjoni koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru
14.00-16.00 Koolitusel internetis keskkonnasõbralike hangete kohta keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

8. mai - 12. mai

Esmaspäev, 8. mai

9.00 Alatskivi koolis perenädala raames kohtumisel 4.-6. kl õpilastega vallavanem Piibe Koemets
9.30-12.00 Tartumaa kultuuritöötajate nõupidamisel Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

10.00-19.00 Keskkonnaspetsialistide teabepäeval Tallinnas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
13.00-16.00 Tartu 2024 väikeprojektide hindamise komisjonis Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Teisipäev, 9. mai

9.00 Vallavalitsuse istungil abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
9.00-16.00 Keskkonnaspetsialistide teabepäeval Tallinnas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Kolmapäev, 10. mai

8.00-16.00 HOP koolitusel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf ja sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
11.30 Kohtumisel Pärnumaa kultuuritöötajatega Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
18.30 Kohtumine Koosa piirkonna rahvaga Koosa rahvamajas vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja vallavnem Piibe Koemets

Neljapäev, 11. mai

13.00-14.30 Noorsootöö valdkonna spetsialistide kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus haridusspetsialist Bianka Makoid

1. mai - 7. mai

Esmaspäev, 1. mai - riigipüha

Teisipäev, 2. mai 

9.00 Juhtide koosolekul  vallavanem Piibe Koemets, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, finantsjuht Sirje Koido, kantseleispetsialist Eveli Norring, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, arendusnõunik Taivo Tali 

9.15-12.00 Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosolekul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, ehitusspetsialist Raimet Figol, sotsiaalkaitse ennetusspetsialist Kristina Vulf, maakorraldaja Tõnu Ilves, arendusnõunik Taivo Tali

10.00-16.00 KOVTP (kodulehe platvormi) veebikoolitusel avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

10.00-12.00 Kodavere keele- ja muusikalaageri "Egäl linnul õma laal" nõupidamisel Liivi muusuemis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
13.00-15.00 Projekti "Talust kooli" koosolekul Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Kolmapäev, 3. mai

10.00-16.00 Projekti "I Kodavere laalupido" nõupidamisel Palal haridusspetsialist Reet Kruup
13.00 Valla koolijuhtide koosolekul vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid
15.00 HTMi infotunnis veebis haridusspetsialist Bianka Makoid

11.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets

14.30 Kohtumisel Sulev Valneriga Rahandusministeeriumist vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
18.30 Kohtumisel Alatskivi ja Kokora piirkonna elanikega vallamajas vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavanem Piibe Koemets, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Neljapäev, 4. mai

10.00-16.00 Eesti Haridustöötajate Liidu aastakonverentsil Pärnus haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 5. mai

9.00-10.00 Tartu 2024 infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Pühapäev, 7. mai

12.00 Kohtumisel Rootsiküla inimestega vallvanem Piibe Koemets

APRILL 2023

24. aprill -  28. aprill

Esmaspäev, 24. aprill

9.00 Juhtide infotunnis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, finatnsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

12.00 Noortevolikogu koosolekul  haridusspetsialist Bianka Makoid

14.00-17.30 Peipsi Koostöö Keskuse kultuuripärandi seminaril Liivi muuseumis arendusnõunik Taivo Tali

Teisipäev, 25. aprill

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Hariduskomisjoni koosolekul Koosal haridusspetsialist Bianka Makoid
9.00-11.00 Keskkonnaameti KO(h)Vihommikul keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Kolmapäev, 26. aprill

9.00-16.00 HOP projekti meeskondade kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalhooldaja Kristina Vulf

10.00 Emajõe koostööprojekti kohtumisel Tartumaa Omavalitsuse Liidus vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali

16.00 Peipsiääre vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesmann, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
18.00 Kohtumisel noortevolikoguga vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja vallavanem Piibe Koemets

Neljapäev, 27. aprill

9.00 Veebikohtumisel regionaalminister Madis Kallasega vallavanem Piibe Komets

9.30-16.30 Huvikaitse koolitusel Tartus sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, sotsiaalhooldaja Kristina Vulf, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Reede, 28. aprill

9.00- 13.00 Sotsiaaltöökomisjonis sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalhooldaja Kristina Vulf, lastekaitsespetsialist Inga Jegorova, sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook, Eha Saar, Galina Sokolova, Olga Solovjova, Helina Kosemets

Pühapäev, 30. aprill

10.00 Tartumaa liigub III etapil Vapramäel vallavanem Piibe Koemets, arendusnõunik Taivo Tali, raamatupidaja Eve Süld

17. aprill - 23. aprill

Esmaspäev, 17. aprill

9.00 Juhtide infotunnis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, finatnsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

15.00 Tartumaa Omavalitsuse Liidus Ettevõtlikud noored arutelul vallavanem Piibe Koemets
15.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi

Teisipäev, 18. aprill

9.30-19.30 Seminaril "Kriisireguleerimise kunst 2023" Tartus ehitusspetsialist Raimet Figol
10.00-16.30 Huvikaitse koolitusel Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" raames kultuuritööspetsialt Reet Kruup, sotsiaaltöö Veele Kook, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sosiaalhooldaja Kristina Vulf
13.00-16.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Kõrvekülas haridusspetsialist Bianka Makoid
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Kolmapäev, 19. aprill

7.30-12.00 kriisiõppusel Alatskivi koolis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, ehitusspetsialist Raimet Figol, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar 
10.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Elvas sporditööspetsialist Priit Allikivi
10.00 Tartumaa kultuurinädala veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00 Transpordiametiga kohtumisel vallvanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol
18.00 Valla ettevõtjate mentorklubi kohtumisel Vara Saeveskis vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, ehitusspetsialist Raimet Figol, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
Neljapäev, 20. aprill

10.00-15.00 HTMi teabepäeval Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
10.00-12.00 Tartumaa lasteaedade laulupäeval Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis kultuuritööspetsialist Reet Kruup

10.00-12.00 Noortegarantii infohommikul veebis sotsiaalhooldaja Kristina Vulf

Reede, 21. aprill

9.00-10.00 Tartu 2024 infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00-15.00 HOP projekti veebikohtumisel haridusspetsialist Bianka Makoid

Laupäev, 22. aprill

12.00 Kodavere laalutoas (ideekorje Kodavere laulupeoks) Kodavere pärimuskeskuses kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Pühapäev, 23. aprill

11.00 IV Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistlusel "Pääsulal 2023" Alatskivi Kunstide Kooli saalis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
 

10. aprill - 15. aprill

Esmaspäev, 10. aprill

10.00-12.00 Rahvatervise meeskonna koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook ja sotsiaalhooldaja Kristina Vulf

13.00 Kallaste objektide mõttetalgutel ja hoonete külastamisel vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Taivo Tali, vallasekretär Kai Pruuli.

Teisipäev, 11. aprill

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
12:45-16:45 Noortegarantii tugisüsteemi veebiseminaril „Kuidas noori karjäärikujundamisel toetada?" sotsiaalhooldaja Kristina Vulf
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Kolmapäev, 12. aprill

8.00-17.00 ELVLi korraldatud linnade ja valdade päevadel Tallinnas vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Taivo Tali.

14.30 ja 18.00 lossikino korraldab kultuuritööspetsialist Reet Kruup, näidatakse filmi "Savusanna sõsarad" 

Neljapäev, 13. aprill

8.00-17.00 ELVLi korraldatud linnade ja valdade päevadel Tallinnas arendusnõunik Taivo Tali ja sporditööspetsialist Priit Allikivi

11.00 kohtumisel SA Vara Spordiga vallavanem Piibe Koemets ja finantsjuht Sirje Koido.

15.00 kohtumisel jalgpalliklubiga Peipsi United Junior vallavanem Piibe Koemets ja finantsjuht Sirje Koido.

Reede, 14. aprill

10.00 Alatskivi lasteaia lauluvõistluse "Olen laululaps 2023" žüriis kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.30 HOP projekti ekspertgrupi kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
10.00 Kaitseliidu Tartu maleva Lõuna maakaitseringkonna juhiga kohtumisel Tartus vallavanem Piibe Koemets
13.00 Kohtumisel MTÜga Kallaste Noored vallavanem Piibe Koemets ja finantsjuht Sirje Koido

Laupäev, 15. aprill

12.00 Liivi luulekonkursil haridusspetsialist Bianka Makoid
11.00 Peipsiääre valla MV lauatennises sporditööspetsialist Priit Allikivi
17.00 Alatskivi naisrühma Kassikangas 15. sünnipäeva kontsertil vallavanem Piibe Koemets

3. aprill - 7. aprill

Esmaspäev, 3. aprill

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, finantsjuht Sirje Koido, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Räpina spordiaktivistidega kohtumias ja spordirajatiste majandamisega tutvumas sporditööspetsialist Priit Allikivi

Teisipäev, 4. aprill

10.00 Maale elamise päeva veebikohtumisel vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

10.00 Jäätmekava koostajatega kohtumisel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

13.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets

Kolmapäev, 5. aprill

10.00 Kohtumisel Rally Estonia esindajatega vallamajas vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru
10.00Peipsiääre valla koolispordi MV saalijalgpallis Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi
13.00 Lasteaiajuhtide koosolekul vallamajas haridusspetsialist Bianka Makoid

14.00-15.30 Keskkonnainvesteeringute Keskuse infopäeval veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

17.00 Kallaste rahvaga kohtumisel Kallaste Arenduses vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe, vallavanem Piibe Koemets, ehitusspetsialist Raimet Figol, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, haridusspetsialist Bianka Makoid
12.00-17.00 Tartus Sotsiaalkindlustusameti ülevaatekoosolekul Ukraina sõjapõgenike vastuvõtuga seonduvatel teemadel sotsiaaltööspetsialist Galina Sokolova

Neljapäev, 6. aprill

10.00-13.00 Mahetoitlustamise infopäeval Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

10.00-11.30 Tartu 2024 raames toimuva Peipsiääre kogukonnafestivali arutelul veebis
vallavanem Piibe Koemets ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Reede, 7. aprill

Suur reede. Riigipühaga seoses on vallamaja suletud.

 

9.00 Juhtide infotunnis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, finatnsjuht Sirje Koido, arendusnõunik Taivo Tali, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

12.00 Noortevolikogu koosolekul  haridusspetsialist Bianka Makoid

14.00-17.30 Peipsi Koostöö Keskuse kultuuripärandi seminaril Liivi muuseumis arendusnõunik Taivo Tali

Toimetaja: KRISTI JÕESAAR

MÄRTS 2023

27. märts -  31. märts

Teisipäev, 28. märts

9.00 Vallavalitsuse istungil abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
9.00-11.00 Keskkonnaameti KO(h)Vihommikul veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
11:00 SA Vara Sport nõukogu koosolekul sporditööspetsialist Priit Allikivi
13.00-16.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Ülenurmel haridusspetsialist Bianka Makoid
14.00 Rahvatervise meeskonnajuhtide veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Kolmapäev, 29. märts

9.00 Noorte laulu- ja tantsupeo eelproovis Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

Neljapäev, 30. märts

18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 31. märts

10.00 Projekti "Talust kooli" koosolekul Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

20. märts -  24. märts

Esmaspäev, 20. märts

9.00-12.30 vallavalitsuse kohtumisel Pala allasutustega vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, raamatupidaja Maili Mägi, sotsiaaltöötaja Kristina Vulf, vallasekretär Kai Pruuli, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, kantseleispetsialist Eveli Norring, maakorraldaja Tõnu Ilves, sotsiaaltööspetsialist Eha Saar
13.00 Loov Tartu projekti mentoriga kohtumisel ehitusspetsialist Raimet Figol ja haridusspetsialist Bianka Makoid
17.30 Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul Koosa Rahvamajas sporditööspetsialist Priit Allikivi

Teisipäev, 21. märts

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli
8.00-17.00 Sotsiaaltöötajate tänuüritusel Viljandis sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

Kolmapäev, 22. märts

10.00 Noortegarantii tugisüsteemi koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus sotsiaalhooldaja Kristina Vulf
10.00 Ühistranspordikeskuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
16.00 Peipsiääre vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Reede, 24. märts

9.00 Sotsiaaltöö koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltöötajad Veele Kook, Eha Saar, Galina Sokolova, Vaike Torokvei ja sotsiaalhooldaja Kristina Vulf
10.30-16.00 HOP projekti ekspertgrupi kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid

13. märts - 17. märts

Esmspäev, 13. märts

9.30-12.00 Rahvakultuuri koosolekul Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00 Loov Vald veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets
15.00 Projekti "I Kodavere laalupido" veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup
18.00 Alatskivi Looduskeskuse avalikul koosolekul vallamajas vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru

Teisipäev, 14. märts

8.00 Noorte laulu- ja tantsupeo eelproovis Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretr Kai Pruuli ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
9.00- 16.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses hooldereformi infopäeval sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet ja sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook, Galina Solovjova ja Eha Saar
11.00-12.00 KOVi kliimamuutustega kohanemise infopäeval keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
14.30-16.00 TOLi meediakoostöökogu koosolekul Tartus avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
15.00 Tekstiili infotunnis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Kolmapäev, 15. märts

10.00-13.00 SPOKU koolitusel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, sotsiaaltöötaja Kristina Vulf ja ehitusspetsialist Raimet Figol
13.00 Majanduskomisjoni koosoleku abivallavanem Peeter Kiuru ja majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
15.00 Eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja vallasekretär Kai Pruuli

Neljapäev, 16. märts

9.00-11.00 Vallavalitsuse meeskonna koosolekul kõik vallavalitsuse ametnikud ja töötajad
10.00-16.00 Projekti "I Kodavere laalupido" koolituspäeval Võrumaal Navi seltsimajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.00 Hariduskomisjoni koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid
11.00-13.00 Sotsiaaltöö koosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialistid Veele Kook, Vaike Torokvei, Eha Saar, Galina Sokolova, Olga Solovjova ja sotsiaaltöötaja Kristina Vulf
18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid.

Reede, 17. märts

10.00-18.30 TLÜ 18-Targalt tulevikku konverentsil sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
19.00 Tartu 2024 Lõuna-Eesti programmi avalikustamise üritusel Põlvas vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup ja avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

6. märts -10. märts

Esmaspäev, 6. märts

10.00 SA Alatskivi Loss nõukogu koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
14.00 Valla haridusasutuste juhtide veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridusspetsialist Bianka Makoid

Teisipäev, 7. märts

8.00-17.00 Kriisikomisjonide ühisseminaril Tallinnas ehitusspetsialist Raimet Figol

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli
14.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu kliima- ja energiakava kokkuvõtte esitlusel keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko 
15.00-18.00 Tartmaa Omavalitsuste Liidu koosolekul Vooremäe tervisespordikeskuses vallavanem Piibe Koemets

Kolmapäev, 8. märts

16. 00 Arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Neljapäev, 9. märts

18.30 Noortevolikogu koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

27. veebruar-3. märts

Esmaspäev, 27. veebruar

18.00 kohtuvad noortevolikoguga vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe ja abivallavanem Peeter Kiuru

Teisipäev, 28. veebruar

9.00-11.00 Keskkonnaameti KO(h)Vihommik veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Neljapäev, 2. märts

HOP- projekti õppereisil Saaremaal haridusspetsialist Bianka Makoid ja sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
9.30 Minuomavalitsus.ee infotunnis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Reede, 3. märts

HOP- projekti õppereisil Saaremaal haridusspetsialist Bianka Makoid ja sotsiaaltööspetsialist Veele Kook

9.00-10.00 Tartu 2024 infotunnis veebis kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Pühapäev, 5. märts

12.00-15.00 Kolkja Kelk ja Talveprääznik 2023

VEEBRUAR 2023

20. veebruar - 24. veebruar 2023

Esmaspäev, 20. veebruar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, raamatupidaja Eve Süld, vallasekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Kristina Virro, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev, 21. veebruar

9.00 Vallavalitsuse istungil  vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete juht Kristi Jõesaar
9.30 Valdkondlikul veebiseminaril Minuomavalitsus.ee küsitlus 2022. a täitmiseks (kultuur, sport, muuseum, raamatukogu) kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Kolmapäev, 22. veebruar

9.15-20.30 Kinokolmapäeva Alatskivi lossikinos korraldab kultuuritööspetsialist Reet Kruup
9.00-12.00 Linnade ümberkujundamise infopäeval veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
18.00 Noortevolikogu veebikoosolekul Bianka Makoid

Neljapäev, 23. veebruar

11.00 Projekti "Talust kooli" kohtumisel Tartus haridusspetsialist Bianka Makoid
11.00 Vara kooli EV 105 aktusel vallavanem Piibe Koemets
18.00 Vara Kogukonnakeskuses EV 105 aktusel vallavanem Piibe Koemets
18.00 Pala Kultuurimajas EV 105 kontsertil abivallavanem Peeter Kiuru

Reede, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 105. aastapäeva sündmused Alatskivil

10.00 EV 105 rongkäigus Alatskivil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

14.00 EV 105 aktusel Alatskivi Lossi sõiduhobuste tallis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

13. veebruar - 17. veebruar 2023

Esmaspäev, 13. veebruar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusnõunik Kristina Virro, finatsjuht Imbi Saar, vallasekretär Kai Pruuli, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

13.00-14.30 TAI teenuse disaini veebikoosolekul sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusnõunik Kristina Virro, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

16.00 Vallavolikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, õigusnõunik Kristin Klesman, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar

Teisipäev,14. veebruar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete juht Kristi Jõesaar
14.00-16.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu meediakoostöökogu koosolekul Tartus avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
19.00 Sõbrapäeval Koosa Noortekeskuses vallavanem Piibe Koemets

Kolmapäev, 15. veebruar

13.00-15.00 Noortegarantii tugisüsteemi infopäeval Zoomis sotsiaalhooldaja Kristina Vulf, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
14.00 Kohtumisel MTÜ Peipsimaa Turismi esindajatega vallavanem Piibe Koemets

Neljapäev, 16. veebruar

10.00 Tartumaa lasteaiajuhtide kohtumisel Kambjas haridusspetsialist Bianka Makoid

6. veebruar - 10. veebruar 2023

Esmaspäev, 6. veebruar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, finantsjuht Imbi Saar, vallasekretär Kai Pruuli, arendusnõunik Kristina Virro, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00-12.00 Maakonna kultuuritöötajate veebikoosolekul Eesti Rahvakultuuri Keskuse spetsialistiga  kultuuritööspetsialist Reet Kruup
13.00 - 16.00 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets

Teisipäev, 7. veebruar

8.00 Eelarvekomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp
9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, vallasekretär Kai Pruuli, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Hariduskomisjoni koosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid
10.00-13.00 Maakonna kultuuritöötajate koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00 Arendus- ja keskkonnakomisjoni koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
15.00-17.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul Tartus sporditööspetsialist Priit Allikivi

Kolmapäev, 8. veebruar

11. 00 Tarumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
13.00-16.15 HOP-projekti veebikohtumisel haridusspetsialist Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaalhooldaja Kristina Vulf
14.00 Alatskivi Loodusmaja arenduse arutelul vallavanem Piibe Koemets, ehitusspetsialist Raimet Figol, arendusnõunik Kristina Virro
15.00-16.15 KIKi infopäeval veebis keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko
15.00 Eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli

Neljapäev, 9. veebruar

10.00 Tartumaa spordijuhtide infopäeval Vooremäel sporditööspetsialist Priit Allikivi
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridusspetsialist Bianka Makoid

Reede, 10. veebruar

9.00 Tartu 2024 omavalitsuste infotunnis veebis avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.00 Noortegarantii tugisüsteemi Tartu maakonna koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus sotsiaalhooldaja Kristina Vulf
11.00 Tartumaa koolispordi meistrivõistlustel suusatamises Palal sporditööspetsialist Priit Allikivi

JAANUAR 2023

30. jaanuar - 3. veebruar 2023

Esmaspäev, 30. jaanuar

9.00 juhtide koosolekul osalevad vallavalitsuse osakondade juhatajad
10.00-12.00 Peipsiääre valla kultuuritöötajate nõupidamisel Vara kogukonnakeskuses kultuuritööspetsialist Reet Kruup
13.00 kohtumisel Omniva esindajatega vallavanem Piibe Koemets
15.30 kohtumisel Riigihalduse ministri Riina Solmaniga Teams keskkonnas vallavanem Piibe Koemets

Teisipäev, 31. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar
9.00 Noorte laulu- ja tantsupeo eelproovis Tartus haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna juhataja Bianka Makoid

Neljapäev, 2. veebruar

10.30 Tartu rahulepingu 103. aastapäeva tähistamine Vabadussõja mälestussamba juures Varal
11.00 Tartu rahulepingu 103. aastapäeva tähistamine Vabadussõja mälestussamba juures Kodaveres
11.30 Tartu rahulepingu 103. aastapäeva tähistamisel Vabadussõja mälestussamba juures Alatskivil vallavanem Piibe Koemets, infospetsialist Kristi Jõesaar

Reede, 3. veebruar

10.00 Tartu 2024 KOV tegevuskava 2023 veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, avalike suhete spetsialist Kristi Jõesaar, arendusnõunik Kristina Virro.
13.00 kohtumisel Maanaiste seltsi liikmetega Alatskivil vallavanem Piibe Koemets

Laupäev, 4. veebruar

10.00 Valla 5. talimängudel Pala koolis ja staadionil sporditööspetsialist Priit Allikivi, vallavanem Piibe Koemets

23.-28. jaanuar 2023

Esmaspäev, 23. jaanuar

8.30 Vallamaja töötajate koosolek
9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, raamatupidaja Eve Süld, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook, kantseleispetsialist Eveli Norring, infospetsialist Kristi Jõesaar
12.00 Tervisekeskuses kohtumisel Riigi Tugiteenuste Keskusega vallavanem Piibe Koemets
13.00 Vara koolis kohtumisel direktoriga vallavanem Piibe Koemets
13.00-14.30 Kohtumisel kultuuriministriga Tartus kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Teispäev, 24. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar
14.00-16.00 Tartmaa Omavalitsuste Liidu meedia koostöökogu kohtumisel veebis infospetsialist Kristi Jõesaar
13.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
14.00-17.00 Eakate uue aasta pidu Alatskivi lossi sõiduhobuste tallis korraldab kultuuritööspetsialist Reet Kruup
14.00-17.00 Ringmajanduse ümarlaual Tallinnas keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko

Kolmapäev, 25. jaanuar

9.30-16.45 Kogukonnaprojektide koolitusel Tartu 2024 raames (Kodavere laalupido) kultuuritööspetsialist Reet Kruup
10.00 Projekti "Talust Kooli" juhtrühma koosolekul Tartus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
16.00 Volikogu istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, infospetsialist Kristi Jõesaar
19.00 Noortevolikogu veebikoosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
Bianka

Neljapäev, 26. jaanuar

8.00-17.00 Teenusdisaini koolitusel TAI rahvatervise projekti raames Tallinnas kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusspetsialist Kristina Virro, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
9.00 Haridusjuhtide veebikoosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
10.00 Kohtumisel Tartu Politseijaoskonna esindajatega Tartus vallavanem Piibe Koemets
11.00 HOP projekti juhtgrupi kohtumisel Tartus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
18.00 Spordiaasta lõpetamisel Spordiliidus vallavanem Piibe Koemets

Reede, 27. jaanuar

10.00 - 17.00 Projekti "Loov Vald - kogukonnakiirendi" häkatonil Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, ehitusspetsialist Raimet Figol
10.00-16.00 Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva projekti Tartu Maailmaülikool koolitusseminaril "Karta või kaastat?" Kiidjärvel kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Laupäev, 28. jaanuar

10.00-16.00 Projekti "Loov Vald - kogukonnakiirendi" häkatonil Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, ehitusspetsialist Raimet Figol

16.-20. jaanuar 2023

Esmaspäev, 16. jaanuar

 9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru ja vallavalitsuse osakondade juhatajad
11.00 Koosa lasteaias kohtumisel vallavanem Piibe Koemets

Teisipäev, 17. jaanuar

 8.30 - 12.00 Üle-Eestilisel vallavalitsuste kriisiõppusel "KOV-79 Särtsu" vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haldusjuht Martin Tens, sotsiaaltööspetsialist Veele Kook
13.00 Vara Lasteaias Õnnetriinu kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
14.00 - 15.30 Rahvatervise projekti meeskonnajuhtide veebikoosolekul kultuuritööspetsialist Reet Kruup

Kolmapäev, 18. jaanuar

 8.30 Vara Savikojas kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
 9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, vallasekretär Kai Pruuli, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar
11.00 Alatskivi koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Lasteaiajuhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
13.00 Kinokolmapäeva Alatskivi lossikinos läbi viib kultuuritööspetsialist Reet Kruup
15.00 Vallavolikogu eestseisuse koosolekul vallavanem Piibe Koemets ja abivallavanem Peeter Kiuru
15.00 HTMi infotunnis veebis osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Neljapäev, 19. jaanuar

 8.00 Pala õpilaskodu arutelul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet
 9.00 Alatskivi Kunstide Koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
10.00 Noorsootöötajate koosolekul Alatskivi noortekeskuses haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
11.00 Kolkja Lasteaed-Põhikoolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Huvihariduse toetuste määramise komisjoni koosolekul abivallavanem Peeter Kiuru, fiantsjuht Imbi Saar ja  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid
15.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu veebikoosolekul haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Reede, 20. jaanuar

 9.00 Sotsiaaltöökoosolekul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, sotsiaaltööspetsialistid Vaike Torokvei, Veele Kook, Eha Saar, Olga Solovjova ja Galina Sokolova ning lastekaitsespetsialist Inga Jegorova
10.00 Alatskivi Lasteaias kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00 Pala koolis kohtumisel vallavanem Piibe Koemets
13.00-16.00 Noortegarantii tugisüsteemi Tartumaa ümarlaual 
Tartus sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet ja sotsiaalhooldaja Kristina Vulf

15.00 HTMi infotunnis keeleõppega seotud lisatoetuste taotlemise teemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

9.-13. jaanuar 2023

Esmaspäev, 9. jaanuar

9.00 Juhtide koosolekul vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid, finantsjuht Imbi Saar, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, kantseleispetsialist Eveli Norring, infospetsialist Kristi Jõesaar
10.00 Vallavolikogu eelarvekomisjonis vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, finantsjuht Imbi Saar
10.00-13.00 Tartumaa kultuurijuhtide nõupidamisel Nõo kultuurimajas kultuuritööspetsialist Reet Kruup

15.00 Tartumaa Spordiliidu juhatuse koosolekul Tartus sporditööspetsialist Priit Allikivi

15.00 Kohtumisel päästeametnik V. Laumetsaga projekti "Kodud tuleohutuks" raames Peipsiääre vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialist Kätlin Servet

Teisipäev, 10. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, majandusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, infospetsialist Kristi Jõesaar, õigusnõunik Kristin Klesmann, sotsiaaltööspetsialist Vaike Torokvei
13.00 Tegevustoetuste koosolekul vallavanem Piibe Koemets, finantsjuht Imbi Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Kolmapäev, 11. jaanuar

8.30-10.30 Office 365 koolitusel osalevad vallavalitsuse töötajad
10.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul Tartus vallavanem Piibe Koemets
13.00 Tartumaa Arengustrateegia uuendamise 2040 lõpusündmusel ERMis osalevad vallavanem Piibe Koemets, arendusspetsialist Kristina Virro, keskkonnaspetsialist Gerda Ustimenko ja kultuuritööspetsialist Reet Kruup

13.00 L. Raudheiding Sotsiaalkindlustusameti nõustamisosakonna juhiga Peipsiääre vallavalitsuse shooldusreformi arutelul sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet ja sotsiaaltööspetsialist Veele Kook

Neljapäev, 12. jaanuar

10.00-17.00 Teenusdisaini koolitusel Tallinnas osalevad infospetsialist Kristi Jõesaar, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, arendusspetsialist Kristina Virro, sotsiaalosakonna juhataja Kätlin Servet

13.00 Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul Elvas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Bianka Makoid

Reede, 13. jaanuar

9.00 Tartu 2024 infotunnis veebis osalevad infospetsialist Kristi Jõesaar, kultuuritööspetsialist Reet Kruup

2.-6. jaanuar 2023

Teisipäev, 3. jaanuar

9.00 Vallavalitsuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusosakonna juhataja Kalmar Raudsepp, õigusnõunik Kristin Klesmann, infospetsialist Kristi Jõesaar

10.30 Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval Alatskivil Vabadussõja mälestussamba juures abivallavanem Peeter Kiuru, ehitusspetsialist Raimet Figol, maakorraldaja Tõnu Ilves, kultuuritööspetsialist Reet Kruup, infospetsialist Kristi Jõesaar,

Reede, 6. jaanuar

Vallavolikogu eestseisuse istungil vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, õigusnõunik Kristin Klesmann

16.00 Uue aastasta peol Ukraina peredele osalevad vallavanem Piibe Koemets, abivallavanem Peeter Kiuru, kultuuritööspetsialist Reet Kruup