KOOLILÕPUTOETUS

Kirjeldus

  • Koolilõputoetust makstakse valla õpilastele nominaalajal päevases õppevormis põhikooli või gümnaasiumi/keskkooli positiivsete tulemustega lõpetamise korral lõputunnistuse alusel.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on 50 eurot.

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is lähtudes toetuse määrast ja makstakse välja ülekandega koolilõpetaja või tema poolt näidatud isiku pangaarvele, erandkorras sularahas.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. Kätlin Servet - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 5305 0730
E-post:   katlin.servet@peipsivald.ee
Vajalikud dokumendid

Selleks on vajalik avaldus ja lõputunnistuse koopia