JÄÄTMEKAVA - Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023

Tellija: Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre vallavalitsused
Koostaja: MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 2018
_____________________________________________


EESKIRJAD JA KORRAD

_____________________________________________

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST TÄPSEMALT

Korraldatud jäätmeveost Pala ja endises Peipsiääre(Kolkja, Varnja, Kasepää, Savka ja Sipelga) piirkondades
 

TAOTLUSTE VORMID

KORRLDATUD JÄÄTMEVEO PIIRKONNAD

Peipsiääre vald jaguneb viieks jäätmeveopiirkonnaks:
1. Kallaste linna veopiirkond
2. Alatskivi veopiirkond
3. Vara veopiirkond
4. Pala veopiirkond
5. Peipsiääre veopiirkond

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO KONKURSID JA LEPINGUD

Alates 1. oktoobrist 2018.a veavad Pala ja endises Peipsiääre valla piirkonnas segaolmejäätmeid:

Alates 1. oktoobrist veavad Kallaste linna ja endistes Vara ja Alatskivi valdada piirkonnas segaolmejäätmeid:

ÕIGUSAKTID