Jäätmevedu Peipsiääre vallas

Alates 1. oktoobrist 2022. a on kogu Peipsiääre vallas jäätmevedaja AS Ragn-Sells.

Hinnakiri

Lisaks segaolmejäätmetele, mida on ka varem ära viidud, on nüüd võimalus liigiti koguda ja TASUTA oma kinnistult ära anda (täpsema info saamiseks klõpsa nimetusel):

Jäätmeid tuleb sortida kõigis eramajades, suvilates, ridaelamutes, kortermajades, ettevõtetes ja asutustes. 

NB! Olmejäätmetesse ei tohi visata ühtki ülal mainitud liigiti kogutavat materjali!

Kortermajadel ja ettevõtetel on uue lepinguga automaatselt kohustuslik biojäätmete ning paberi- papi äraandmine.

Segaolmejäätmed

 • Segaolmejäätmete minimaalne veosagedus on üks kord 4 nädala jooksul. Kui biojäätmete kompostimise võimalus kinnistul on tagatud, siis vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
 • Minimaalseks olmejäätmete mahutiks loetakse 80L konteinerit ning erandina ühepereelamutes ja suvilates 150L jäätmekotti (täidetuna kuni 10kg). NB! Ragn-Sells prügikotte ei jaga ja seega tuleb prügikotid (kuni 150 liitrit) endale ise soetada.
 • Veograafikuid saate jälgida Ragn-Sellsi iseteenindusest.
 • Ragn-Sells saadab oma eraklientidele tühjenduspäeva meeldetuletusi e-postile. Selleks saatke info@ragnsells.ee oma nimi ja e-mail ja lisage, et soovite saada tühjenduspäeva meeldetuletusi. Meeldetuletused on tasuta.
 • Segaolmejäätmete mahutisse ei või panna biolagunevaid jäätmeid, suurjäätmeid, ohtlikke jäätmeid, patareisid, akusid, elektroonikaromusid, vanarehve ja põllumajandusplasti, ehitusjäätmeid jms.

Segapakendijäätmed

Segapakendijäätmete äraandmiseks on eramajapidamistel võimalik tellida pakendikoti teenus. Kortermajadel ja ettevõtetel on võimalik tellida pakendikonteiner, seda teenust saavad kasutada ka eramajapidamised.

Eramaja elanikel on võimalik pakendijäätmete äraandmiseks tellida Ragn-Sellsilt TASUTA pakendikoti teenus. Pakendikotti kogu puhtad pakendid. Siit leiad täpsema pakendikoti sorteerimisjuhendi

 • Tellimuse saad esitada Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas, kirjutades tellimus@ragnsells.com või helistades klienditeeninduse telefonil 6060 439.
 • Peale lepingu sõlmimist saadetakse esimene pakendikott postiga.
 • Pakendikott viiakse reeglina ära iga 28 päeva tagant (vajadusel on võimalik tellida sagedasem ärevedu) ja jäetakse uus kott postkasti, selle puudumisel mõnda muusse kokkulepitud kohta.
 • Pakendikoti äraveost loobumiseks, kui lähed reisile või ei saa muul põhjusel kotti välja panna, teavita Ragn-Sellsi 2 tööpäeva ette, nii ei lisandu arvele tühisõidu teenustasu 5.40 €.

NB! Paberpakend seo enne pakendikotti panekut kinni või pane eraldi kotiga pakendikoti sisse -  nii ei segune see muu materjaliga. Paber nimelt sorteeritakse eraldi sorteerimisliinil muudest pakenditest eraldi.

Nii kortermajadel ja ettevõtetel kui ka eramajapidamistel on võimalik pakendikonteiner. Sellisle juhul on vajalik maksta küll renti konteineri eest, kuid äravedu on tasuta. 

Vanapaber ja paberpakendid

 • Võimalik on tellida konteiner, mille tühjendamine on TASUTA.
 • Paberi ja kartongi mahutisse pane ainult kuiv ja puhas vanapaber, pappkarbid vajuta kokku.
 • Konteinerit tühjendatakse minimaalselt üks kord nelja nädala jooksul.

NB! Kui paned paberpakendid pakendikotti, siis seo need enne kinni või pane eraldi kotiga pakendikoti sisse. Nii ei segune need muu materjaliga.

Uue lepinguga on kortermajadele ja ettevõtetele automaatselt kohustuslik paberi- ja papijäätmete äraandmine.

 • Kortermajal on sellest kohustusest võimalik küsida vabastust, kui kortermajas on ahiküte või avalik paberikonteiner on lähedal.
 • Ettevõttel on sellest kohustusest võimalik küsida vabastust, kui paberi- ja papijäätmeid ei teki või on nende utiliseerimine teistmoodi lahendatud.

Paberi- ja papijäätmete äraandmise kohustusest vabastamiseks tuleb kortermajal või ettevõttel kirjutada vabas vormis avaldus vald@peipsivald.ee

Biojäätmed

Biojäätmete eraldi kogumine olmejäätmetest on kõigile kohustuslik! Äraandmine ei ole kohustuslik juhul, kui kinnistul on loodud võimalused kompostimiseks. 

 • Kui soovid biojäätmeid ära anda või kinnistul kompostimise võimalus puudub, saad tellida konteineri ja TASUTA tühjenduse. 
 • Biojäätmete mahutisse pane ainult biolagunevad jäätmed lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks vooderdab Ragn-Sells biojäätmete konteinerid biokotiga.
 • Konteinerit tühjendamine toimub perioodil 01.04-31.10 vähemalt üks kord kahe nädala jooksul ja perioodil 01.11-31.03 vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

Uue lepinguga on kortermajadele ja ettevõtetele automaatselt kohustuslik biojäätmete äraandmine.

 • Kortermajal on sellest kohustusest võimalik küsida vabastust, kui kinnistul on olemas kompostimise võimalus.
 • Ettevõttel on sellest kohustusest võimalik küsida vabastust, kui biojäätmeid ei teki või on nende utiliseerimine teistmoodi lahendatud.

Biolagunevate jäätmete üleandmiskohustusest vabastamise avaldus kortermajadele ja ettevõtetele on leitav siit

Aia- ja haljastujäätmed

Aia-ja haljastujäätmete (nt puulehed) TASUTA äraandmise võimalus on 1. maist kuni 31. oktoobrini.

 • Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 200L läbipaistvatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg.
 • Teenuse tellimuse saad esitada kirjutades tellimus@ragnsells.com või helistades klienditeeninduse telefonil 6060 439. Tellimuse esitamisel antakse teada täpne veopäev.

Suurjäätmed

Suurjäätmete äraandmise võimalus on märtsis, juunis, septembris ja detsembris. Suurjäätmete vedu maksab 0,01 eurot/m3, maksimaalne ära antav kogus 5 m3.

 • Suurjäätmete alla käivad mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, riiul), vaibad, muud põrandakatted, madratsid, kardinad ja kardinapuud, suured lillepotid, riidenagid, peeglid, spordivahendid, jalgrattad, katkised suusad ja kelgud, lapsevankrid, jõulukuused jms,
 • Teenuse tellimuse saad esitada kirjutades tellimus@ragnsells.com või helistades klienditeeninduse telefonil 6060 439. Tellimuses tuleb välja tuua, mida ja millises koguses soovid üle anda.

Elektri- ja elektroonikajäätmed

Elektri- ja elektroonikajäätmete äraandmise võimalus on märtsis, juunis, septembris ja detsembris. Elektri- ja elektroonikajäätmete vedu maksab 0,01 eurot/m3.

 • Jäätmed peavad olema komplektsed. Juhul kui puuduvad materjalimahukuselt ja maksumuselt või jäätmete ohtlikkuse seisukohalt olulised osad (näiteks külmkapil puudub mootor ja torustik, mis asuvad külmiku taga, või pesumasinal puudub trummel), küsib Ragn-Sells jäätmeveo eest tasu.
 • Teenuse tellimuse saad esitada kirjutades tellimus@ragnsells.com või helistades klienditeeninduse telefonil 6060 439.

Tagasi algusesse

 

 Keskkonnaspetsialist 

Gerda Ustimenko

E-post: gerda.ustimenko@peipsivald.ee

Telefon: 5700 0004

 

 AS Ragn-Sells

E-post: info@ragnsells.ee

Klienditeeninduse telefon: 6060 439