• Ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval
  • Üle terve valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva
  • Tasuta kättesaadav vallamajas, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.

______________________________________________

ARHIIV
 

TOIMETAJA

Viktoria Arro
E-post: viktoria.arro@peipsivald.ee
Telefon: 
(+372) 523 8740
Aadress: Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201

 

TRÜKK JA KUJUNDUS

OÜ Vali Press
E-post: info@vali.ee
Telefon: (+372) 776 8877
Aadress: Pajusi mnt 22, Põltsamaa, Jõgeva maakond 48106

 

2022 AASTAL ILMUB LEHT   MATERJALID PEAVAD LAEKUMA HILJEMALT
27. jaanuaril 14. jaanuariks
24. veebruaril 11. veebruariks
31. märtsil 18. märtsiks
28. aprillil 15. aprilliks
26. mail 13. maiks
30. juunil 17. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
25. augustil 12. augustiks
29. septembril 16. septembriks
27. oktoobril 14. oktoobriks
24. novembril 11. novembriks
29. detsembril  16. detsembriks


Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-postiaadressile: viktoria.arro@peipsivald.ee

  • Palun jälgige ning arvestage oma sündmusi ja teateid, et need õigel ajal lugejateni jõuaksid.
  • Peipsiääre Teatajas ilmuvate artiklite sisulise õigsuse ning keelelise korrektsuse eest vastutab vaid artikli või teate autor.
  • Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.