• Ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval.
  • Üle terve valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva.
  • Tasuta kättesaadav vallamajas, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.
2022 AASTAL ILMUB LEHT   MATERJALID PEAVAD LAEKUMA HILJEMALT
27. jaanuaril 14. jaanuariks
24. veebruaril 11. veebruariks
31. märtsil 18. märtsiks
28. aprillil 15. aprilliks
26. mail 13. maiks
30. juunil 17. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
25. augustil 12. augustiks
29. septembril 16. septembriks
27. oktoobril 14. oktoobriks
24. novembril 11. novembriks
29. detsembril  16. detsembriks


Kaastööd palun saata e-posti aadressile kristi.joesaar@peipsivald.ee

  • Palun jälgige ning arvestage oma sündmusi ja teateid, et need õigel ajal lugejateni jõuaksid.
  • Peipsiääre Teatajas ilmuvate artiklite sisulise õigsuse ning keelelise korrektsuse eest vastutab artikli või teate autor.
  • Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.