Peipsiääre Teataja on Peipsiääre Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Peipsiääre valla elanikele ülevaade vallavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest, kajastada kohalikke sündmusi, vallavolikogu ja -valitsuse istungeid ja vallaelus toimuvat ning jagada vallaelanike jaoks olulist infot.

Peipsiääre Teataja ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval (v.a detsembris, mil leht ilmub neljapäeval enne jõule). Juulis vallalehte ei ilmu.

Kaastööd palume saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-posti aadressile press@peipsivald.ee

Toimetusel on õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Üle terve valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva. Lisaks kojukandele on vallaleht tasuta kättesaadav vallamajas, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.

2023. AASTAL ILMUB LEHT   KAASTÖID OOTAME HILJEMALT
26. jaanuaril 12. jaanuariks
23. veebruaril 9. veebruariks
30. märtsil 16. märtsiks
27. aprillil 13. aprilliks
25. mail 11. maiks
29. juunil 15. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
31. augustil 17. augustiks
28. septembril 14. septembriks
26. oktoobril 12. oktoobriks
30. novembril 16. novembriks
21. detsembril  7. detsembriks

 

  • Palun jälgige sündmuste ja teatedete kuupäevi, et need õigel ajal lugejateni jõuaksid.
  • Peipsiääre Teatajas ilmuvate artiklite sisulise õigsuse ning keelelise korrektsuse eest vastutab artikli või teate autor.
  • Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.