Peipsiääre Teataja on Peipsiääre Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Peipsiääre valla elanikele ülevaade vallavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest, kajastada kohalikke sündmusi, vallavolikogu ja -valitsuse istungeid ja vallaelus toimuvat ning jagada vallaelanike jaoks olulist infot.

Peipsiääre Teataja ilmub 11 korda aastas iga kuu viimasel neljapäeval (v.a detsembris, mil leht ilmub neljapäeval enne jõule). Juulis vallalehte ei ilmu.

Üle terve valla levitab Peipsiääre Teatajat Omniva. Lisaks kojukandele on vallaleht tasuta kättesaadav vallamajas, kauplustes, raamatukogudes, tanklas.

Kaastööd palume saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-posti aadressile press@peipsivald.ee

  • Palun jälgige sündmuste ja teatedete kuupäevi, et need õigel ajal lugejateni jõuaksid.
  • Peipsiääre Teatajas ilmuvate artiklite sisulise õigsuse ning keelelise korrektsuse eest vastutab artikli või teate autor.
  • Toimetusel on õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 
2024. AASTAL ILMUB LEHT   KAASTÖID OOTAME HILJEMALT
25. jaanuaril 11. jaanuariks
29. veebruaril 15. veebruariks
28. märtsil 14. märtsiks
25. aprillil 11. aprilliks
30. mail 16. maiks
27. juunil 13. juuniks
JUULIS LEHTE EI ILMU  
29. augustil 15. augustiks
26. septembril 12. septembriks
31. oktoobril 17. oktoobriks
28. novembril 14. novembriks
19. detsembril 5. detsembriks