PEIPSIÄÄRE VALLAVOLIKOGU

Peipsiääre Vallavolikogu on 21 - liikmeline.

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste alusel jaotusid kohad järgmiselt:

Valimisliit Uus Vald - 14 kohta
Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad -  3 kohta
Valimisliit Pala - meie koduvald- 2 kohta
Valimisliit Kodukant - 2 kohta

KOV 2017 tulemused: Peipsiääre vald

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord

______________________________________________

VALLAVOLIKOGU ÕIGUSAKTID JA PROTOKOLLID 

    (päevakorrad, materjalid ja protokollid)
Peipsiääre Vallavolikogu alates 16.10.2017