Reklaami avaldamine Peipsiääre Teatajas

  • Kuulutuse või reklaami tellimise aluseks on Peipsiääre vallavalitsuse e-posti aadressile press@peipsivald.ee saadetud tellija sooviavaldus alljärgnevalt:

- reakuulutuse puhul avaldatav tekst ja soovitud avaldamiskuu;
- moodulreklaami puhul kujundatud kuulutuse fail *jpg, *jpeg, *png või *pdf formaadis soovitud suuruses ja avaldamiskuu.

Reklaampinna suurused ja hinnad on leitavad siit.

  • Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja valla toetatud sündmuste reklaam avaldatakse tasuta.
  • Peipsiääre valla elanikele on õnnitluste, tänuavalduste, leinateadete ja kaastundeavalduste avaldamine tasuta hinnakirja tabelis toodud tingimustel.
  • Kuulutuse või reklaami tellimisel arvestada vallalehe materjalide esitamise tähtaegu
  • Kuulutus ja reklaam avaldatakse pärast kehtiva hinna tasumist Peipsiääre Vallavalitsuse arvelduskontole EE601010102034611007 SEB või  EE492200001120240477 Swedbank pangas.
  • Peipsiääre vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele on reklaami avaldamine tasuta järgmistel tingimustel:

- kuni kaks 1 mooduli suurust moodulreklaami aastas jagatuna ühele või kahele ilmumiskorrale;
- tasuta reklaami on võimalik avaldada ainult vaba lehepinna olemasolul.

  • Peipsiääre valla lehes ei avaldata:

- poliitilise sisuga reklaami, kuulutusi ja artikleid;
- kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, nt alkoholi- ja tubakatoodete, finantsteenuste ja hasartmängu.
- reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

  • Vallavalitsusel on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi infolehes avaldatakse. Tellimuste rohkuse korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise vallalehe toimetaja.
  • Kuulutuse või reklaami sisu eest vastutab tellija.
  •  Avaldatavate materjalide arvestust peab ja infot annab vallalehe toimetaja e-posti teel press@peipsivald.ee

Reklaampinna suurus ja hind

Kuulutuse tüüp

Suurus

Hind

Moodulreklaam 1 moodul

44 mm (L) x 44 mm (K) 

15 eurot

Moodulreklaam 2 moodulit

püstine 44 mm (L) x 88 mm (K) või aluslai 93 mm (L) x 44 mm (K)

30 eurot

Moodulreklaam 4 moodulit

93 mm (L) x 89 mm (K)

60 eurot

Moodulreklaam 6 moodulit

Püstine 93 mm (L) x 133 mm (K) või aluslai 141 mm (L) x 88 mm (K)

90 eurot

Moodulreklaam 12 moodulit

Püstine 141 mm (L) x 177 mm (K) või 190 mm (L) x 132 mm (K) 

120 eurot

Reakuulutus

1 rida 50 tähemärki koos tühikutega 

2 eurot

Õnnitlus reakuulutusena Peipsiääre valla elanikule

Kuni 2 rida (100 tähemärki koos tühikutega)

tasuta

Alates 3. reast 1 rida (50 tähemärki koos tühikutega)

2 eurot

Tänuavaldus reakuulutusena Peipsiääre valla elanikult

Kuni 2 rida (100 tähemärki koos tühikutega)

tasuta

Alates 3. reast 1 rida (50 tähemärki koos tühikutega)

2 eurot

Kaastundeavaldus või leinateade

44 mm (L) x 73 mm (K)

23 eurot

Kaastundeavaldus või leinateade Peipsiääre valla elanike kohta

44 mm (L) x 73 mm (K)

tasuta

 

Peipsiääre Vallavalitsuse korraldus 9. mai 2023 nr 205 Peipsiääre valla lehe lehepinna kasutamise hinna kehtestamine

Lisa 1. Reklaampinna suurus