2023. a kaasava eelarve ideed on laekunud, info ideede kohta on leitav siit.

Kutsume osa võtma valla arengust kaasava eelarve kaudu! 2023. aastal on Peipsiääre valla kaasava eelarve suurus 15 000 eurot.

Mida kaasavast eelarvest rahastatakse?

Kuidas kaasava eelarve ideed esitada?
Ideede teostatavuse hindamine
Kuidas hääletada?

Mida kaasavast eelarvest rahastatakse?

 • Kaasavast eelarvest rahastatakse Peipsiääre vallaga seotud investeeringuobjekte (näiteks inventari soetamine, remont, taastamine, ehitus).
 • Kaasava eelarve raha eest tehtav investeering:

- peab jääma avalikku kasutusse;
- peab olema vaba juurdepääsuga;
- võib olla jagatud mitmeks väiksemaks ühikuks (näiteks päikesepaneelid valla bussipeatuste valgustite jaoks vms);
- peab olema teostatav 2023. eelarveaasta jooksul;
- ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid Peipsiääre valla järgmiste aastate eelarvetele.

Kaasavast eelarvest ei rahastata ürituste korraldamist või muid tegevusi, mille käigus ei looda füüsilist väärtust.

Kuidas kaasava eelarve ideed esitada?

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kui on mõttes mitu ideed, palun need esita ühekaupa.
 • Ideid saab esitada kuni 30. novembrini 2022. a (kaasa arvatud) kas paberkandjal Peipsiääre Vallavalitsusse (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik) või e-posti teel  vald@peipsivald.ee.
 • Idee esitamiseks on soovitav kasutada VORMI. Kui vormi ei kasuta, tuleb jälgida, et idee esitamisel oleks märgitud:
  • idee esitaja nimi, kontakttelefon ja/või e-posti aadress;
  • idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu). Idee nimetus võiks olla võimalikult täpne ja kajastada investeeringuobjekti olemust;
  • idee kirjeldus. Idee kirjeldamisel ole konkreetne, too välja võimalikult täpne asukoht, kirjelda, milline võiks objekt olla ja mis on selle eesmärk. Praktika on näidanud, et kaasava eelarve ettepanekute hääletaja teeb valiku paljuski idee nime ja kirjelduse põhjal. Mõtle loovalt!
  • sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu;
  • investeeringuobjekti eelarve. Mõtle eelarve hoolega läbi, näiteks kas inventari ostmisel lisandub ka transpordi või paigaldamise vms kulu; eelarvesse peab mahtuma objekti hind koos käibemaksuga;
  • muu oluline info, ideed iseloomustav materjal (näiteks eskiis, joonis, foto või muu esitaja hinnangul oluline teave).

Ideede teostatavuse hindamine

 • Vallavalitsus kontrollib, kas esitatud idee vastab investeeringuobjekti nõuetele ja hindab, kas objekti ülalpidamine järgnevatel aastatel on vallale jõukohane. Vallavalitus võib paluda idee esitajat oma ettepanekut täiendada ning täpsustada.
 • Kogukonnakomisjon sõelub ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;

2) kestlikkus.

Sõelumise käigus võib kogukonnakomisjon sarnased ideed liita. Kogukonnakomisjon sõelub vastavalt kriteeriumitele välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

Enne rahvahääletust korraldab vallavalitsus avaliku koosoleku, kus ideede esitajad saavad oma ettepanekuid tutvustada.

Vallavalitsus avaldab rahvahääletusele suunatud ideed valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne rahvahääletuse algust. Rahvahääletuse täpse alguskuupäeva kuulutab välja vallavalitsus.

Kuidas hääletada?

 • Hääletamine toimub elektroonilises keskkonnas VOLIS kahe nädala jooksul alates väljakuulutatud rahvahääletuse alguskuupäevast. Hääletamiseks on vajalik tuvastada ennast ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased vallakodanikud.
 • Igal hääletajal on kolm häält (ühe idee poolt mitu korda hääletada ei saa)

Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee(d) avaldatakse Peipsiääre valla infokanalites. 

Peipsiääre Vallavolikogu määrus 17.oktoober 2022 nr 29 "Kaasava eelarve menetlemise kord"