270 häälega võitis 2023. a kaasava eelarve rahvahääletuse idee nr 3 rajada Kallaste avalikku suplusranda atraktsioonid ja pingid.

24. maist -7. juunini hääletuskeskkonnas VOLIS toimunud rahvahääletusel anti ideedele kokku 917 häält. Hääletamistulemused olid järgmised:

1. Kallaste avalikku suplusranda atraktsioonid ja pingid - 270 häält;
2. Koosa aleviku kergtee - 230 häält;
3. Kallaste koerte jalutus- ja treeningväljak - 165 häält;
4. Vara väikelaste mänguväljak - 101 häält;
5. Alatskivi terviserada - 69 häält;
6. Kolkja-Kasepää-Varnja külade tänavapingid - 50 häält;
7. Välgi kogukonna Hiiemäe kohtumispaiga taaselustamine ja bussiootepaviljon - 32 häält.

Võiduidee "Kallaste avalikku suplusranda atraktsioonid ja pingid"

2023. a kaasava eelarve ideed

IDEE nr 1: Vara väikelaste mänguväljak
IDEE nr 2: Kolkja-Kasepää-Varnja külade tänavapingid
IDEE nr 3: Kallaste avalikku suplusranda atraktsioonid ja pingid
IDEE nr 4: Välgi kogukonna Hiiemäe kohtumispaiga taaselustamine ja  bussiootepaviljon
IDEE nr 5: Kallaste koerte jalutus- ja treeningväljak
IDEE nr 6: Alatskivi terviserada
IDEE nr 7: Koosa küla kergliiklustee

NB! 22. mai 2023 avalikul koosolekul oli ideede esitajatel võimalik oma ettepanekuid tutvustada. Koosoleku salvestust saab vaadata siit.

Ideede tutvustus

IDEE nr 1: Vara väikelaste mänguväljak (14 600 eurot)

Vara alevikus puudub väikelastele üldkasutatav mänguväljak. Tänapäeva tiheasustusala miljöös on ääretult piiratud võimalused, kus lapsed saaksid erinevalt liikuda. Nende puuduste kompenseerimiseks on väga olulised kortermajadega elurajoonides mänguväljakud.

Ettepanek on rajada Varale skatepargi ette laste mänguplatsile üldkasutatav väikelaste mänguväljak. Plaanis on osta ronila (vanuserühmale 3 - 12), piknikupink õuesünnipäevade pidamiseks ja prügikast.

Sihtrühm: kohalikud lastega pered.

 

Pildid on illustratiivsed ja pärinevad taotlusest.

IDEE nr 2: Kolkja-Kasepää-Varnja külade tänavapingid (15 000 eurot)

Eesmärgiks on Varnja, Kasepää ning Kolkja tänavkülade avaliku ruumi elanikele ja külastajatele sõbralikumaks ja mugavamaks disainimine. Ettepanek on kolme küla tänavatele paigaldada ilmastikukindlaid ja piirkonna eripära esiletõstvaid tänavapingid. Igasse külla tuleks 10 pinki, kokku 30 pinki.

Pingid on vajalikud kohalikele elanikele (eakad, lastega pered) puhkamiseks, suhtlemiseks ning pinkide läbimõeldud disain ning paigutus kannab endas ka külalislahkuse sõnumit turistile, matkajale ja kohalike festivalide külastajale - tule, puhka jalga, naudi piknikku ja eluolu külas! Projekti eeskujuks on Käsmu kapteniküla, kus piki külatänavat on paigaldatud kümneid pinke. 

Pinkidel võiks olla disainelemente kohalikust elulaadist (kalavõrgud, kalapaadid, karakatitsad, kala ja kalatoidud, jõhvikad, sibul, sibulavanikud, samovarid, rahvariided jm motiivid). See rõhutaks erilisust ja kutsuks külastajaid ka pinke kasutama. Lisaks pinkidele soovivad idee esitajad, et Varnjast Kolkjasse kulgev külatänavate tee, ca 9 km, oleks tänavkülade sildi all.

Sihtrühmad: kohalikud (sh eakad) inimesed, piirkonna külalised (turistid), lastega pered, toidufestivalide külastajad.

Pilt on illustratiivsed ja pärineb taotlusest.

IDEE nr 3Kallaste avaliku suplusranna atraktsioonid ja pingid (14 940 eurot)

Kallaste sadama kõrval asub ilus suur suplemisrand, mis on suveperioodil puhkajaid täis. Kahjuks ei ole rannas pinke, lastele  ronimisredeleid ja täiskasvanutele ei ole midagi pakkuda meelelahutuseks.

Ettepanek on kujundada Kallaste rand suvituspaigaks, mis pakuks oma rahvale ja külastajale rohkem aktiivset puhkamisvõimalust. Eeskujuks võib võtta Pärnu suvitusranna.

Eesmärk on randa püstitada kahepoolsed rannapingid (4 tk), ilmastikukindel lauatenniselaud ja lastele ronila.

Sihtrühmad: kohalikud elanikud, külastajad 

Pildid on illustratiivsed ja pärinevad taotlusest.

IDEE nr 4: Välgi kogukonna Hiiemäe kohtumispaiga taaselustamine ja  bussiootepaviljon
(13 875 eurot)

Välgi südameks on Hiiemägi, kus veel ca 10 aastast tagasi peeti aktiivselt kogukonnaüritusi ja veedeti vaba aega nautides meie esivanemate loodud pühapaiga loodust. Tänaseks on Hiiemäe juurdepääsutrepp ajaga hävinenud ning paik raskesti ligipääsetav; ühise puhkealana kasutamiseks puuduvad avalikult kasutatavad tualetid, prügikastid ning võimalus jalgu puhata või piknikku pidada.

Hiiemäe vahetus läheduses asub Välgi Kirik, mille surnuaial on paljude piirkonnas elanute säilmed. Kahjuks puudub Välgi Kiriku juures bussiootepaviljon, kus istuda ning varjuda päikese, vihma ja tuule eest.

Projekti raames rajatakse Hiiemäele uus puidust juurdepääsutrepp, lisaks soetatakse ja paigaldatakse avalikult kasutatavad biotualetid, prügikastid ja piknikupingid, mis võimaldavad taaselustada Hiiemäel kogukonnaürituste korraldamise ja vaba aja veetmise võimaluse. Lisaks rajatakse Välgi Kiriku juurde päikesepatareiga LED-valgustiga bussiootepaviljon, mis loob mugavad tingimused.

Hiiemäe korrastamise ja Välgi Kiriku juurde bussiootepaviljoni rajamisega soovitakse elavdada Välgi  külalissõbralikkust ja taaselustada Hiiemäe kogukonna kohtumispaigana ning muuta Välgi ka külastajatele atraktiivsemaks kohaks.

Sihtrühmad: kohalikud elanikud, külalised

     

Pildid on illustratiivsed ja pärinevad taotlusest.

IDEE nr 5: Kallaste koerte jalutus- ja treeningväljak (12 198 eurot)

Viimasel ajal on Kallaste linna koerte üldarv kasvanud ning ilmselgeks ja otstarbekaks on saanud koertele ja nende omanikele väikese koerte jalutus- ja harjutusväljaku rajamine. Koerte jalutus- ja trenniväljak tagab ohutu jalutuse koertega ilma rihmata. Samuti julgustab see inimesi endale koeri võtma või veelgi parem, võtma koeri varjupaigast. Väljak annab Kallaste aga ka väljastpoolt tulijate koeraomanikele võimaluse tegeleda oma lemmikloomaga teisi häirimata.

Ettepanek on püstitada umbes samasugune koerte jalutus- ja harjutusväljak nagu Tartus Raadil. Harjutusväljakule paigaldatakse madalad tõkked, poom, kiik, hüpperõngad, slaalomipostid (18 tk), agility tunnel, ümbritsev piirdeaed.

Sihtrühm: kohalikud elanikud, külalised (turistid).

  

Pildid on illustratiivsed ja pärinevad taotlusest.

IDEE nr 6: Alatskivi terviserada (15 000 eurot)

Peipsiääre valla keskuses Alatskivil puuduvad korralikud suusa- ja terviserajad.
Radu on eelnevalt tehtud omaalgatuslikult aktiivsete vallaelanike poolt.

Ettepanek on ette valmistada ca 1 kilomeetrine puiduhakke-/multškattega terviserada.

Suusaraja loomine Alatskivi kooli taga olevale maale annaks võimaluse nii Alatskivi aleviku kui ka valla elanikel harrastada suusasporti ilma kodukohast kaugemale sõitmata.
Suvel, kevadel ja sügisel saab radasid kasutada maastikujooksu harrastamiseks. korraldada saaks väiksemaid, kogukonda liitvaid võistlusi.

Sihtrühmad: kohalikud elanikud, külalised

IDEE nr 7: Koosa küla kergliiklustee (15 000 eurot)

Koosa külas tervikuna puudub eraldi jalutamiseks kergtee. Eesmärk on ehitada kergkillustikuga kaetud kergtee ümber paisjärve (Koosa turuhoonest jalakäijate sillani) koos kahe istumispingi ja päiksepatareidega valgustitega. Kasu saaks terve küla ja loodetavasti ei kipu inimesed suurele maanteele enam jalutama. Tee pikkus oleks ca 1 km.

Sihtrühm: kohalikud elanikud