Peipsiääre valla kaasava eelarve hääletus

 

Peipsiääre valla kaasava eelarve hääletus toimub 19. aprillil ja lõppeb 8. mail 2022.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis www.volis.ee, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe idee poolt.

Ideedega saad tutvuda SIIN

Anna oma hääl SIIN

Peipsiääre valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletusel osales viis ideed, mille poolt sai hääletada 19. aprill - 8. maini elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS. Enim hääli kogus idee rajada madalseikluspark Kallaste kesklinna parki.


________________________________________________

 

Peipsiääre valla kaasava eelarve ideekorje

 

Täname kõiki, kes esitasid kaasavasse eelarvesse idee!
Kõik ideed lähevad jaanuarikuus 2022 eelarvekomisjoni, kus valitakse välja, millised ideed pääsevad edasi rahvahääletusele.

Kindlasti informeerime Teid!

________________________________________________

Kaasavasse eelarvesse laekunud ideed

 1. Madalseikluspark Kallaste kesklinna parki
 2. Koosale 8 istepinki
 3. Vara mänguväljak
 4. Ujumissillad Metsakivi ja Koosa paisjärvele
 5. Pala küla park koolimaja allee ja kultuurimaja vahelisele haljasalale
 6. Välijõusaali moodulid Kalaste Sadama tänava randa
 7. Pala kergliiklustee
 8. Pala bussipeatus kui piirkonda tutvustav maamärk
 9. Kolkja mänguväljak
 10. Kallaste staadioni valgustus
 11. Tedreküla tee 1 km

 

Kutsume Sind osa võtma valla arengust läbi kaasava eelarve!

Sul on võimalus esita oma idee, mis aitab paremaks muuta Sinu kodukohta. Sinu idee põhjal rajatakse objekt, mis on avalikult kasutatav. Objekti maksumus on kuni 10 000 eurot.

Ideede esitamine toimub kuni 28. novembrini 2021. Ideed palume saata vallavalitsuse meilile vald@peipsivald.ee või edastada need posti teel aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201.

Esitatud ideed vaadatakse üle ja hinnatakse nende teostusvõimalusi eelarvekomisjoni poolt. Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille maksumus ületab 10 000 eurot või ei vasta nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

Idee peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust   (lühike kirjeldus, millisele Peipsiääre valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Peipsiääre valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, hinnapakkumist, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Peipsiääre valla veebilehel.

Kaasava eelarve menetlemise kord

Lisainfo: arendus- ja hankespetsialist Piibe Koemets, telefon 529 1771, e-post piibe.koemets@peipsivald.ee