Peipsiääre vallas pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust AS Emajõe Veevärk.  

AS EMAJÕE VEEVÄRK

Üldaadress:
AS Emajõe Veevärk 
Sõbra 56 (viies korrus)
50106 TARTU
Reg. kood 11044696
www.evv.ee

E-post: evv@evv.ee 
Telefon: (+372) 731 1840
SEB Pank a/a     EE371010220077187014
Swedbank a/a    EE412200221039582491

VEETEENUSTE HINNAKIRI

TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI

VEETEENUSEGA LIITUMINE

JOOGIVEE ÜLDKAREDUS

JOOGIVEE KVALITEET JA KANALISTASIOON

 

PURGIMISE KORD 

PURGIJATE KONTAKTID

Veenäitude teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:            
Telefon: +372 731 1842
Telefon: +372 731 1843
E-post:  arvesti@evv.ee

Avariidest teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
Telefon: +372 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: +372 731 1840 (Tööajal 8.00-17.00)

__________________________________________________________________________

Peipsiääre valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031

Lisa 1 : Peipsiääre valla ÜVK skeemid

Lisa 2: Tarbimiste prognoosid

Lisa 3: Joogivee analüüsid