Veemajandus

Peipsiääre vallas pakub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust AS Emajõe Veevärk.  
__________________________________________________________________________

AS EMAJÕE VEEVÄRK

Üldaadress:
AS Emajõe Veevärk 
Sõbra 56 (kolmas korrus)
51013 TARTU
Reg. kood 11044696

E-post: evv@evv.ee 
Telefon: (+372) 731 1840
Faks: ( +372) 731 1841
SEB Pank a/a     EE371010220077187014
Swedbank a/a    EE412200221039582491
Danske Bank A/S Eesti filiaal EE873300334421700008

__________________________________________________________________________

VEETEENUSTE HINNAKIRI

 

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/ 2020-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna Klientidele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla tarbijatele:

1) Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos käibemaksuga

2) Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136 €/m3 koos käibemaksuga

 

3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta; 2,633 €/m3 koos käibemaksuga

__________________________________________________________________________
 

MUUD TEENUSTÖÖD

 

Teenustööde hinnakiri alates 01.06.2015

 

Veenäitude teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
Telefon: (+372) 731 1842
Telefon: (+372) 731 1843
E-post:  arvesti@evv.ee

Avariidest teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
Telefon: (+372) 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: (+372) 731 1840 (Tööajal 8.00-17.00)

__________________________________________________________________________

Peipsiääre valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2031
 

Lisa 1 : Peipsiääre valla ÜVK skeemid

Lisa 2: Tarbimiste prognoosid

Lisa 3: Joogivee analüüsid