PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2019. AASTAL

            

           Feodosia Filippova –                                                          Tiit Nilson –                                                              Kadi Ploom – 

     Hea kootöö eest Peipsiääre vallaga                 Peipsiääre valla suurimale tööandjale ja                 Aktiivse  ja asjaliku tegutsemise eest 
                                                                                                 heale koostööpartnerile                                     Peipsi piirkonna arendamisel

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2020. AASTAL

                Tõnis Türna-
  Kodavere kihelkonna ajaloo pikaajalise,
  järjekindla ning pühendunud uurimise,
  kogumise ja tutvustamise eest.

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2022. AASTAL

 

                          Marina Õun                                                                  Ott Kurs
Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest                                     Kodavere kihelkonna                 
        Alatskivi kaupluse juhatajana.                                      eluolu kirjasõnas jäädvustamise eest.