PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2024. AASTAL

Risto Pool 

Põhja-Tartumaa malevkonna pikaajalise
ülesehitustöö ning Peipsiääre valla
kodanike kaitsetahte edendamise eest

 Rutt Pirk

Kauaaegse, aktiivse ning tulemusliku
tegevuse eest kogukonnaelu edendamisel

 Vladimir Feltin 

Pikaajalise noorte sporditegevuses hoidmise
ning jalgpallitreeningute asjatundliku,
motiveeriva ja tulemusliku juhendamise eest
Peipsiääre piirkonnas

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2023. AASTAL

   

Margit Soieva

Missioonitundega tehtud töö eest Naiskodukaitse Tartu ringkonna Põhja-Tartumaa jaoskonna loomisel ja hoidmisel ning pikaajalise panuse eest heategevusse ja kogukondlike ürituste korraldamisse. 

Andrus Salu

Pikaajalise turvalisuse tagamise eest Peipsiääre piirkonnas ning pühendunud tegevuse eest noorsootöö valdkonnas. 

 

Margus Paapsi

Ettevõtluse arendamise ja hoidmise eest Peipsiääre vallas ja Ukraina sõjapõgenike toetamise eest. 

 

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2022. AASTAL

 

                          Marina Õun                                                                  Ott Kurs
Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest                                     Kodavere kihelkonna                 
        Alatskivi kaupluse juhatajana.                                      eluolu kirjasõnas jäädvustamise eest.


 

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2020. AASTAL

                Tõnis Türna
  Kodavere kihelkonna ajaloo pikaajalise,
  järjekindla ning pühendunud uurimise,
  kogumise ja tutvustamise eest.

PEIPSIÄÄRE VALLA VAPITALDRIKUTE SAAJAD 2019. AASTAL

            

           Feodosia Filippova                                                        Tiit Nilson                                                              Kadi Ploom  

     Hea kootöö eest Peipsiääre vallaga                 Peipsiääre valla suurimale tööandjale ja                 Aktiivse  ja asjaliku tegutsemise eest 
                                                                                                 heale koostööpartnerile                                     Peipsi piirkonna arendamisel